System BES – zdalne zarządzanie ciepłem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Czym jest BES?

System BES – nowatorskie, energooszczędne podejście do zarządzania ciepłem wytwarzanym w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

System BES został zaprojektowany dla systemów ogrzewania pobierających energię cieplną z ciepłowni lub kotłowni gazowych, dbając o środowisko naturalne i przynosząc wymierne efekty ekonomiczne.

Rozwiązania Smart City to dzisiaj nie tylko zdalny pomiar sieci wodociągowej czy energetycznej. Do najnowszych rozwiązań należy także System Zarządzania Budynkiem (ang. BMS), który jest systemem sterowania, używanym do monitorowania i zarządzania usługami automatyki w obiekcie, tj. ogrzewanie, wentylacja, pompownie.

Rozwiązania BMS składają się z oprogramowania, serwera z bazą danych i inteligentnych czujników podłączonych do sieci z dostępem do Internetu. Inteligentne czujniki, umieszczone w obrębie budynku, zbierają dane i przesyłają je do BMS, gdzie są przechowywane w bazie danych. Przykładem takiego rozwiązania jest dostarczane przez firmę Inventia rozwiązanie BES-IoT (ang. Building Energy Services – Internet of Things).

Zadania realizowane przez System BES

Szafa sterownicza BES to urządzenie do zdalnego zarządzania energią cieplną w budynkach mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, urzędy, hotele, pralnie), oparte o najnowsze rozwiązania techniczne. Korzystanie z rozwiązania umożliwia optymalizację zużycia energii cieplnej poprzez stałe monitorowanie i inteligentne zarządzanie parametrami pracy węzła cieplnego.

Dostarczane w ramach BES komponenty umożliwiają utrzymanie komfortu cieplnego i optymalizację zużycia energii cieplnej, uwzględniając m.in. dane o parametrach pracy węzła cieplnego, warunki pogodowe oraz inne dane pomiarowe. Pomiar temperatury wykonywany jest w obiektach odbioru energii cieplnej (mieszkania, lokale, klatki schodowe), jak i na zewnątrz budynków, a następnie bezprzewodowo przesyłany do szafy sterowniczej BES. Na bazie wszystkich zebranych danych, system podejmuje decyzje o optymalnym wysterowaniu elementów wykonawczych węzła cieplnego. BES może współpracować z węzłami zasilanymi przez czynnik dostarczany z miejskiej sieci ciepłowniczej lub jednostkę grzewczą obiektu, np. kocioł gazowy. Wszelkie informacje o mierzonych, przetwarzanych i dostarczanych sygnałach mogą być przekazywane, przechowywane i obrazowane w dowolnym systemie SCADA. Rozwiązanie jest produktem innowacyjnym, niezawodnym, spełniającym oczekiwania w zakresie optymalnego dostarczania energii cieplnej, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jej wytworzenia.

BES

System BES umożliwia zdalny nadzór nad węzłami cieplnymi i dostępem do ich danych przez system SCADA. Zmniejsza koszty zużycia energii cieplnej poprzez optymalne wysterowanie poziomu ciepła dostarczanego do lokali w budynku, co przekłada się na mniejsze zużycie paliw i emisji CO2. Implementacja BES wpływa na zmniejszenie problemów społecznych i gospodarczych, wynikających z ograniczeń energetycznych.

Kto jest odbiorcą systemu BES?

Produkt jest dedykowany branży ciepłowniczej, która doświadcza obecnie najgorszego okresu w historii. Jesteśmy w stanie kryzysu energetycznego, a jego skutki dotykają zarówno firmy ciepłownicze jak i końcowych odbiorców ciepła. Problemem dla tych przedsiębiorstw są rosnące ceny nośników energii i ich braku na rynku. Polski węgiel zdrożał ostatnio dwuipółkrotnie, na rynkach światowych sześciokrotnie.

Zastosowanie technologii BES może zrewolucjonizować branżę ciepłowniczą. Optymalne zarządzanie komfortem cieplnym w budynkach oparte jest na zastosowaniach najnowszych technologii podnoszących komfort naszego życia. Jednocześnie wpasowuje się w najnowsze trendy dbania o zasoby i jakość środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom branża ciepłownicza ma szansę zmienić swoje oblicze na jeszcze bardziej efektywne, przyjazne środowisku.

Umiejętne korzystanie z informacji przekazywanych przez system umożliwia osiągnięcie obniżenia kosztów ogrzewania poprzez oszczędności energii cieplnej, co znacząco wpływa na budżety operatorów, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych a w efekcie końcowym na mieszkańców. Oszczędności przy wykorzystaniu rozwiązania BES mogą sięgać 12% rocznie. Obniżenie kosztów ogrzewania, czy wprowadzenie zdalnej automatyzacji, pozwoli przeznaczyć kolejne środki na inwestycje w branżę, mimo panujących w tej chwili trudności, a z drugiej strony spowoduje wzrost zaufania operatorów do nowoczesnych systemów zarządzania dostawami energii cieplnej.

Problemy z nabyciem surowca, jego rosnące ceny, możliwe przerwy w dostawach, niebezpieczne działania za wschodnią granicą umożliwiają wzrost zapotrzebowania na energooszczędne rozwiązania, zapewniające stałe, precyzyjne zaopatrzenie budynków mieszkalnych i administracji publicznej w ciepło.

Główne korzyści dla odbiorcy:

 • dostęp do zarządzania węzłem cieplnym z poziomu przeglądarki: ułatwienie pracy, oszczędność czasu
 • precyzyjne sterowanie węzłem cieplnym w oparciu o ustalone algorytmy gwarantujące komfort cieplny i optymalne zużycie energii cieplnej, uwzględniając m.in. dane o parametrach pracy węzła, warunki pogodowe, inne dane pomiarowe w postaci rozproszonych odczytów temperatur w punktach monitorowanego budynku
 • autonomiczne działanie szafy sterowniczej BES, mimo np. chwilowego braku usługi transmisji danych komórkowych
 • zautomatyzowane opomiarowanie budynku: bezprzewodowe przekazywanie danych z czujników temperatury do szafy sterowniczej BES, która udostępnia dane do chmury lub systemu SCADA w zasobach własnej infrastruktury sieciowej Klienta
 • rozsyłanie alarmów do służb reagowania w postaci SMS lub e-mail
 • bezpieczeństwo: system zbiera, przechowuje i prezentuje dane. Zgromadzone dane pomiarowe oraz parametry konfiguracyjne i nastawy zabezpieczone są hasłem operatora
 • bezprzewodowość: brak konieczności tworzenia rozbudowanej infrastruktury kablowej na obiekcie. Odczyty realizowane z wykorzystaniem energooszczędnej komunikacji radiowej LoRa®, agregowane dane w szafie sterowniczej BES udostępniane są przez modem GSM
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej, ograniczenie emisji CO2
 • integracja: możliwości integrowania czujników
 • możliwość podniesienia bezpieczeństwa fizycznego i niezawodności węzła cieplnego poprzez zastosowanie czujników, np. zalania pomieszczenia, dostępu (otwarcia drzwi, okien), czy unikalne identyfikatory RFID do każdego węzła w celu rozliczania pracy służb eksploatacyjnych
 • tzw. „strażnik mocy” – funkcja pozwalająca na estymację zużycia energii w jednostce czasu, alarmowanie przy ryzyku przekroczenia lub podejmowanie działań prowadzących do zmniejszenia zużycia gazu, w celu minimalizowania ryzyka poniesienia opłat taryfowych za przekroczenie mocy powyżej zakontraktowanej.

Jesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem?

Zadzwoń tel. +48 22 545 32 32 lub napisz: bok@inventia.pl

Do pobrania

Gotowe rozwiązania IoT