Sieci telemetryczne ze statyczną i dynamiczną adresacją IP – różne sposoby komunikacji

Prawidłowa praca systemu monitoringu opartego na technologii GSM/LTE w dużym stopniu zależy od właściwego wyboru kart SIM, które zostaną zainstalowane w modułach telemetrycznych i lokalizacyjnych serii MT/ML. Jednym z parametrów, który należy brać pod uwagę jest jakość sygnału GSM/LTE w lokalizacjach obiektów systemu. Dobry zasięg danego operatora na obszarze systemu monitoringu możemy uznać za połowę sukcesu. Należy także zwrócić uwagę na stabilność jakości usługi operatora sieci. W sytuacji niskiego (ale stabilnego) poziomu sygnału możemy go wzmocnić przez zastosowanie anteny z większym uzyskiem lub w ostateczności anteny kierunkowej.

Karty SIM przeznaczone do transmisji pakietowej wymagają przypisania do struktury sieci pakietowej (APN). Wśród dostępnych ofert wyróżniamy: prywatne oraz publiczne, które w zależności od rodzaju posiadają statyczną, bądź dynamiczną adresację numerów IP.

Moduły telemetryczne i lokalizacyjne MT/ML to urządzenia przystosowane do pracy zarówno w publicznych jak i prywatnych APN, jednak w zastosowaniach profesjonalnych zalecany jest wybór sieci prywatnej i statycznej adresacji IP.

Prywatna sieć pakietowa (APN) jest z reguły przeznaczona dla wąskiej grupy użytkowników, często udostępniana jednej firmie. Ruch danych możliwy jest tylko w obrębie tej strefy. Daje to większe bezpieczeństwo użytkowania kart SIM, a co za tym idzie całego systemu telemetrycznego. Nie narażamy się również na odbiór danych niechcianych (spamu), które mogą zwiększyć koszty użytkowania systemu przez zwiększenie w bilingach operatora sieci ilości danych odebranych. Komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywa się na zasadzie przekazania pakietu pod zadeklarowany stały adres IP. Adresatem danych w tym przypadku może być zarówno stacja komputerowa połączona szerokopasmowym łączem VPN (IPsec/GRE) z infrastrukturą operatora, jak również dowolne urządzenie telemetryczne (terminal sieci) działające w tej samej sieci prywatnej APN. Dzięki temu architektura systemu wymiany może przyjąć dowolną postać: gwiazda, kaskada, peer-to-peer, jedna lub wiele stacji nadrzędnych.

APN Inventia

W przypadku sieci publicznych czyli poniekąd otwartych, uzyskany przez kartę SIM adres IP jest zmienny podczas każdej nowej sesji połączenia. Ze względu na konfigurację tego typu struktur bezpośrednia wymiana danych pomiędzy modułami telemetrycznymi (terminalami sieci) jest niemożliwa. Komunikacja pomiędzy punktami sieci odbywa się przy użyciu serwera pośredniczącego Proxy. Posiada on stały publiczny adres IP, który umożliwia zaadresowanie pakietów przekazywanych z modułów telemetrycznych. Moduł telemetryczny jest rozpoznawany po numerze seryjnym, a serwer Proxy tworzy listę aktualnego przyporządkowania dynamicznego adresu IP do numeru seryjnego modułu.

W obu strukturach transmisyjnych dedykowanym rozwiązaniem do komunikacji z urządzeniami MT/ML jest bezpłatny drajwer komunikacyjny MT Data Provider, umożliwiający łatwą i szybką integrację systemu. Posiadanie dynamicznego numeru IP stwarza utrudnienia w zdalnym zarządzaniu systemem tj. w zdalnej rekonfiguracji i programowaniu modułów oraz aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware). Brak zabezpieczenia w postaci zamkniętej struktury teletransmisyjnej naraża urządzenia na odbieranie danych z obcych źródeł.

APN Inventia

Nasza oferta kart SIM zawiera wyłącznie dostęp do zamkniętego APN o nazwie Telemetria.pl, w którym każda z kart SIM posiada unikatowy stały adres IP. Zarówno w przypadku oferty abonamentowej jak również 3-letnich pakietów transmisyjnych oddajemy do dyspozycji użytkownika zbiorczy limit transmisji danych w systemie będący sumą limitów dla wszystkich aktywnych zakupionych kart SIM użytkownika. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla użytkownika, zapewniające pokrycie transmisji terminala stacji centralnej przysługującym limitem transmisji innych kart.  Oferujemy także możliwość zestawienia tunelu VPN z APN Telemetria.pl do infrastruktury IP klienta. Obecnie nasi klienci posiadają możliwość wyboru usługi transmisji danych z pośród trzech kluczowych operatorów na rynku: T-Mobile, Polkomtel S.A. (PLUS) oraz PTK Centertel (ORANGE).