Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności firmy Inventia Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez:

 • Konstruowanie, produkowanie i dostarczanie wysokiej jakości nowoczesnych produktów takich jak:
  • moduły telemetryczne,
  • moduły lokalizacyjne,
  • specjalizowane urządzenia elektroniczne
 • Opracowywanie nowoczesnego oprogramowania narzędziowego i systemowego
 • Zapewnienie wsparcia technicznego , konsultacji i szkoleń oraz innych usług dotyczących oferowanych produktów

Politykę Jakości Inventia Sp. z o.o. realizuje poprzez:

 • monitorowanie satysfakcji klienta,
 • doskonalenie kwalifikacji pracowników,
 • dostosowywanie oferty do potrzeb klienta,
 • doskonalenie procesu projektowania, produkcji oraz usług przedsprzedażowych i posprzedażowych.

Gwarancją jakości wyrobów i usług będących w ofercie firmy Inventia Sp. z o.o. jest deklaracja, że opracowany i wdrożony system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

Zarząd
Warszawa, styczeń 2018