Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności firmy Inventia Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez:

  • Konstruowanie, produkowanie i dostarczanie wysokiej jakości nowoczesnych produktów takich jak:
    • moduły telemetryczne,
    • moduły lokalizacyjne,
    • specjalizowane urządzenia elektroniczne
  • Opracowywanie nowoczesnego oprogramowania narzędziowego i systemowego
  • Zapewnienie wsparcia technicznego , konsultacji i szkoleń oraz innych usług dotyczących oferowanych produktów

Politykę Jakości Inventia Sp. z o.o. realizuje poprzez:

  • monitorowanie satysfakcji klienta,
  • doskonalenie kwalifikacji pracowników,
  • dostosowywanie oferty do potrzeb klienta,
  • doskonalenie procesu projektowania, produkcji oraz usług przedsprzedażowych i posprzedażowych.

Gwarancją jakości wyrobów i usług będących w ofercie firmy Inventia Sp. z o.o. jest deklaracja, że opracowany i wdrożony system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

Zarząd
Warszawa, luty 2009