Symulatory I/O

Dla niektórych modeli modułów telemetrycznych opracowane zostały symulatory wejść/wyjść, które pozwalają łatwo przetestować funkcjonalność modułu, prawidłowość ustawień konfiguracyjnych, a także rzeczywiste działanie programu aplikacyjnego użytkownika. Obok prezentujemy dostępne modele symulatorów.

MT-IOS-121 – symulator dla modułów MT-121

Symulator MT-IOS-121 współpracuje z modułami MT-121. Model ten składa się z 2 płytek wpinanych w gniazda listew zaciskowych modułu i umożliwia:

 • podawanie na wejścia binarne/licznikowe I1 – I8 za pomocą przełączników napięcia 0 V (odpowiadającego stanowi logicznemu L) albo +12V (odpowiadającego stanowi logicznemu H, sygnalizowanemu zapaleniem zielonej diody LED);
 • podawanie na wejścia I1 – I8 napięć ze źródeł zewnętrznych;
 • podawanie na wejścia analogowe AI1 – AI3 prądów regulowanych potencjometrami w zakresie 4 – 20 mA, co jest sygnalizowane jasnością świecenia żółtych diod LED;
 • podawanie na wejścia analogowe AI1 – AI3 prądów ze źródeł zewnętrznych (po zdjęciu zworek JP1, JP2 i JP3);
 • dostępny impulsator pozwalający na stosunkowo szybkie generowanie zmian sygnału na wejściu I3;
 • dostępna żółta dioda sygnalizujące stopień wysterowania wejścia analogowego AQ1;
 • możliwe podłączenie zewnętrznego zasilania wyjścia AQ1 po zdjęciu zworki JP5
 • dołączenie zewnętrznego zasilania wyjść do zacisków IQ+ i IQ- (po zdjęciu zworki JP4);
 • obserwowanie stanów logicznych wyjść Q1 – Q8 sygnalizowanych świeceniem zielonych diod LED;
 • podawanie na wyjścia binarne, skonfigurowane do pracy jako wejścia binarne IQ1 – IQ8 za pomocą przełączników napięcia 0 V (odpowiadającego stanowi logicznemu L) albo +12V (odpowiadającego stanowi logicznemu H, sygnalizowanemu zapaleniem zielonej diody LED);
 • podawanie na wyjścia binarne, skonfigurowane do pracy jako wejścia binarne IQ1 – IQ8 napięć ze źródeł zewnętrznych;
 • dołączanie obciążeń zewnętrznych do wyjść Q1 – Q8;

Symulator należy zasilać zewnętrznym zasilaczem o napięciu 24 VDC.

 

MT-IOS-101 – symulator dla modułów MT-101 i EX-101

tester-MT-101Symulator MT-IOS-101 przeznaczony jest do współpracy z modułami MT-101 i EX-101. Model ten składa się z 2 płytek wpinanych w gniazda listew zaciskowych modułu i umożliwia:

 • podawanie na wejścia binarne/licznikowe I1 – I8 za pomocą przełączników napięcia 0 V (odpowiadającego stanowi logicznemu L) albo +12 V (odpowiadającego stanowi logicznemu H, sygnalizowanemu zapaleniem zielonej diody LED);
 • podawanie na wejścia I1 – I8 napięć ze źródeł zewnętrznych;
 • podawanie na wejścia analogowe I1 oraz I2 prądów regulowanych potencjometrami w zakresie 4 – 20 mA, co jest sygnalizowane jasnością świecenia żółtych diod LED;
 • podawanie na wejście analogowe I1 prądu ze źródła zewnętrznego;
 • dołączenie do wyjść binarnych Q1 i Q2 buforowanych za pomocą przekaźników,
 • obciążenie rezystancyjne do 250 VAC / 2 A lub indukcyjne do 125 VAC / 0,5 A;
 • obserwowanie stanów logicznych wyjść Q1 – Q8 sygnalizowanych świeceniem czerwonych diod LED;
 • dołączanie portu szeregowego RS-232;
 • symulację dołączenia akumulatora do wejścia UPS.

Symulator należy zasilać zewnętrznym zasilaczem o napięciu 13 – 30 VDC (typowo 15 VDC).

 

MT-IOS-151 – symulator  dla modułów MT-151 i MT-151 v2

tester-MT-151Symulator MT-IOS-151 współpracuje z modułami MT-151 LED, MT-151 HMI, MT-151 LED v2 i MT-151 HMI v2. Model ten składa się z 2 płytek wpinanych w gniazda listew zaciskowych modułu
i umożliwia:

 • podawanie na wejścia binarne/licznikowe I1 – I16 za pomocą przełączników  napięcia 0 V (odpowiadającego stanowi logicznemu L) albo +12V (odpowiadającego stanowi logicznemu H, sygnalizowanemu zapaleniem zielonej diody LED);
 • podawanie na wejścia I1 – I16 napięć ze źródeł zewnętrznych;
 • podawanie na wejścia analogowe I1 – I4 prądów regulowanych potencjometrami w zakresie 4 – 20 mA, co jest sygnalizowane jasnością świecenia żółtych diod LED;
 • podawanie na wejścia analogowe I1 – I4 prądów ze źródeł zewnętrznych;
 • podawanie na wejścia analogowe napięciowe AV1, AV2, napięć w zakresie 0 – 10 V, co jest sygnalizowane jasnością świecenia białych diod LED;
 • dołączenie zasilania wyjść do zacisków COM2 i Q+;
 • obserwowanie stanów logicznych wyjść Q1 – Q12 sygnalizowanych świeceniem czerwonych diod LED;
 • dołączanie obciążeń zewnętrznych do wyjść Q1 – Q12;
 • dołączenie optoizolowanego Portu 1 (RS-232/485);
 • podłączenie Portu 2 (RS-232);
 • dołączenie akumulatora zewnętrznego 12 V.

Symulator należy zasilać zewnętrznym zasilaczem o napięciu 13 – 30 VDC (typowo 15 VDC).

 

MT-IOS-331 – symulator dla modułu MT-331

tester-MT-331Symulator MT-IOS-331 współpracuje z modułem MT-331 i umożliwia:

 • podawanie na wejścia analogowe AN1 oraz AN2 regulowanych potencjometrami napięć w zakresie 0 – 10 V, co jest sygnalizowane jasnością świecenia białych diod LED;
 • zwieranie do masy wejść binarnych I3, I4, I5, I6, co jest sygnalizowane zapaleniem zielonych diod LED;
 • zwieranie do masy wejścia I6 za pomocą obrotowego enkodera, co umożliwia podawanie serii impulsów i jest sygnalizowane zapalaniem zielonej diody LED;
 • sygnalizowanie stanów wyjść binarnych Q1 i Q2 za pomocą czerwonych diod LED;
 • pomiar temperatury otoczenia czujnikiem dołączonym do wejścia 1-Wire;

Symulator może być zasilany zewnętrznym zasilaczem o napięciu 9 – 30 VDC lub z wewnętrznego akumulatora modułu MT-331.