Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia w zakresie wdrażania i eksploatacji oferowanych przez nas rozwiązań telemetrycznych GSM/GPRS dla potrzeb zdalnego nadzoru, monitorowania, sterowania, pomiarów i diagnostyki.