DataPortal – profesjonalna i ekonomiczna alternatywa dla standardowych systemów SCADA

DataPortal to system wizualizacji zaprojektowany jako serwis zdalny, pracujący w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej. Do korzystania z DataPortalu, czyli tworzenia i wyświetlania ekranów z animowaną grafiką, nie jest wymagane ani dodatkowe zewnętrzne oprogramowanie, ani posiadanie specjalistycznego sprzętu pełniącego rolę serwera danych.
DataPortal

DataPortal to system wizualizacji zaprojektowany jako serwis zdalny, pracujący w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej. Do korzystania z DataPortalu, czyli tworzenia i wyświetlania ekranów z animowaną grafiką, nie jest wymagane ani dodatkowe zewnętrzne oprogramowanie, ani posiadanie specjalistycznego sprzętu pełniącego rolę serwera danych. Procesy serwisu DataPortal, takie jak gromadzenie danych z urządzeń, ich przetwarzanie i analiza oraz udostępnianie przygotowanych ekranów odbiorcy, są pod stałą kontrolą systemu. DataPortal to stabilne i bezpieczne środowisko dla małych, średnich i dużych systemów. Do rozpoczęcia pracy w DataPortal niezbędnym jest posiadanie modułu telemetrycznego firmy Inventia, jego numer seryjny i IMEI. Jeden moduł uprawnia do założenia jednego konta, ale do każdego konta może być dołączone wiele modułów w celu utworzenia nawet bardzo dużych systemów telemetrycznych z wizualizacją na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową.

DataPortal

System DataPortal służy do:

 • nadzoru na obiektami
 • wizualizacji danych z modułów telemetrycznych na animowanych ekranach synoptycznych
 • przetwarzania danych wejściowych na informację prezentowaną w przejrzysty i łatwy do interpretacji sposób
 • archiwizacji wybranych danych
 • raportowania i analizy zebranych danych
 • alarmowania i powiadamiania o stanach krytycznych, np. o przekroczeniu zadanych progów alarmowych
 • konfiguracji wybranych modułów telemetrycznych
 • buforowania danych i przekazywania ich do innych systemów
 • dostępu do informacji w zabezpieczonej chmurze

Przykładowe zastosowania systemu DataPortal:

 • sterowanie i monitoring hydroforni oraz przepompowni ścieków
 • monitoring generacji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i instalacjach fotowoltaiki
 • predykcyjny monitoring rozdzielnic elektrycznych wraz z systemem powiadamiania SMS i e-mail
 • sterowanie i monitoring pracy generatorów prądu w systemach zasilania awaryjnego
 • monitoring parametrów stacji ochrony katodowej
 • graficzne raporty zużycia wody w oparciu o zdalny odczyt wodomierzy
 • monitoring poziomu wód powierzchniowych i gruntowych
 • monitorowanie wycieków w instalacjach miejskiego systemu ogrzewania
 • dystrybucja na serwer klienta danych o wydobyciu węgla brunatnego z kopalni rozrzuconych po całym świecie
 • system monitorowania parametrów cieczy wraz z powiadamianiem o przekroczeniu dopuszczalnych norm

Korzyści z rozwiązania w chmurze:

 • prezentacja danych w indywidualnej formie graficznej zdefiniowanej przez użytkownika
 • wielu równoczesnych użytkowników, o różnych uprawnieniach w ramach jednego konta
 • podgląd na urządzeniach różnego typu przez przeglądarki internetowe lub dedykowane aplikacje
 • automatyczna skalowalność w miarę rozbudowy systemu
 • oszczędność kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnej infrastruktury serwerowej
 • alarmowanie z powiadamianiem na e-mail lub/i SMS
 • praca wizualizacji non-stop 24/7, nawet w przypadku wylogowania operatora
 • monitoring i sterowanie poprzez animowane ekrany
 • billingi z wykorzystania elementów systemu

Pakiety do obsługi systemu DataPortal:

Komfort

– dla firm bez własnego zaplecza deweloperskiego, ceniących kompleksową obsługę oraz proste i przejrzyste metody rozliczania (stała opłata abonamentowa rozliczana raz w roku). Projektowanie i wsparcie wdrożeniowe pozostają po stronie Inventii.

Profesjonalny

– dla integratorów systemów, firm posiadających własnych projektantów. Pozwala na swobodne budowanie wizualizacji przy pomocy dostępnych narzędzi i elementów graficznych, obsługę kont użytkowników, korzystanie z biblioteki elementów graficznych lub tworzenie własnych. Pakiety inPointów na korzystanie z systemu w trybie “pay as you go” (płacisz za tyle, ile zużyłeś). Profesjonalne wsparcie techniczne na poziomie eksperckim dla Partnerów. Szkolenia.

Rozpocznij pracę z DataPortal!

Na stronie dataporta.online czeka na Państwa pakiet 90 inPointów, służących do przetestowania możliwości systemu, możliwych do wykorzystania przez maksymalnie 3 miesiące. Po ich zużyciu mogą Państwo zdecydować się na dalszą pracę z systemem DataPortal poprzez doładowanie konta lub skorzystanie z pakietu Komfort.