Karty SIM ze statycznym adresem IP

Profesjonalne systemy telemetryczne GPRS wymagają stosowania kart ze statycznym adresem IP. Nasze moduły telemetryczne mogą działać w każdej, prawidłowo skonfigurowanej, prywatnej sieci APN dowolnego operatora GSM. Użytkownikom nie posiadającym własnej sieci APN polecamy korzystanie z kart SIM ze statyczną adresacją IP zarejestrowanych w APN „telemetria.pl”. Oferujemy zarówno karty ze zryczałtowanym pakietem transmisji danych w abonamencie jak również karty prepaid z możliwością dokupienia limitu transmisji. Korzystanie z kart zarejestrowanych w APN „telemetria.pl” zapewnia prawidłową transmisję GPRS i uzyskanie z naszej strony kompleksowego wsparcia technicznego.

Od stycznia 2009 projekt telemetria.pl został rozszerzony o karty operatora sieci Plus GSM. Dzięki temu możemy zapewnić użytkow-nikom nie tylko swobodę wyboru operatora (T-Mobile, ORANGE lub PLUS), ale także uzyskanie optymalnej jakości sygnału GSM/GPRS dla konkretnej lokalizacji systemu telemetrii. Dla wszystkich trzech sieci udostępniamy atrakcyjne cenowo i funkcjonalnie zryczałtowane pakiety transmisyjne 500 MB do wykorzystania w ciągu 3 lat. 

Istotną nowością, którą wprowadziliśmy jest możliwość transmisji GPRS pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w karty SIM dwóch różnych operatorów – T-Mobile lub Plus. Nowe rozwiązanie pozwala budować systemy telemetryczne z optymalnym wykorzystaniem poziomu i jakości dostępnego sygnału indywidualnie dla każdego obiektu w celu zapewnienia najlepszych warunków pracy urządzeń telemetrycznych. Na obiektach o niskim poziomie sygnału jednego operatora można zainstalować karty operatora sieci o lepszym zasięgu w danej lokalizacji zachowując architekturę i pełne możliwości funkcjonalne systemu telemetrii.

Wymiana danych pomiędzy APN telemetria.pl w sieci T-Mobile i Plus odbywa się poprzez bezpieczne tunele VPN o dużej przepustowości, dzięki czemu pakiety danych transmitowane  są bezpośrednio do właściwej sieci bez wprowadzania istotnych opóźnień.

Nasza oferta została także wzbogacona o możliwość zestawienia bezpiecznego tunelu bezpośrednio do infrastruktury informatycznej użytkownika systemu telemetrii, dzięki czemu możemy zapewnić szerokopasmowy dostęp do danych z modułów telemetrycznych, bez pośrednictwa urządzenia mobilnego z kartą SIM (np. modemu lub routera GPRS).