MT-156 HMI v3 – sterownik telemetryczny

 • Wbudowany modem 2G/3G/4G*
 • Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) – dostęp do 2 niezależnych sieci GSM zapewnia redundancję infrastruktury transmisyjnej
 • 10 wejść PT1000 w tym 2 konfigurowalne wejścia PT1000/4-20 mA
 • 2 wejścia analogowe 4-20 mA (izolacja galwaniczna)
 • 12 binarnych, konfigurowalnych wejść/wyjść (izolacja galwaniczna)
 • Interfejs 1-wire
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Port szeregowy RS-232/485 dla urządzeń zewnętrznych (izolacja galwaniczna)
 • Interfejs M-BUS (do 16 urządzeń slave)
 • Dedykowany interfejs RS-232 do komunikacji z modułem koncentratora danych IOT-RG-01
 • Graficzny wyświetlacz OLED (128×64)
 • Diagnostyczne diody LED
 • Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania)
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
 • Programowany sterownik PLC
 • Rejestrator o rozdzielczości 1 s z możliwością zapisu na karcie SD
 • Standardowe protokóły komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS)
 • Zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware
 • 3-letnia gwarancja

* zależnie od wersji modemu

Profesjonalny sterownik telemetryczny MT-156 HMI v3 łączy funkcje programowalnego sterownika PLC, rejestratora, konwertera protokółów transmisji i bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego transmisję danych w sieci 2G/4G* w trybie transmisji pakietowej. Technologia Dual-SIM zapewnia nieosiągalną w innych rozwiązaniach niezawodność transmisji dzięki dostępowi do dwóch niezależnych sieci różnych operatorów. Port Ethernet otwiera potężne możliwości integracji sterownika z innymi urządzeniami i systemami użytkownika. Wbudowany wyświetlacz OLED z przyciskami do nawigacji ułatwia lokalny podgląd parametrów i wykresów bez konieczności podłączania dodatkowego sprzętu (panel operatorski, komputer przenośny).

Przemysłowa konstrukcja, izolacja galwaniczna zasobów, odpowiednio dobrane parametry techniczne oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne to istotne atuty,  dzięki którym sterowniki telemetryczne serii MT-151 stanową optymalne rozwiązanie dla bezprzewodowych systemów telemetrii, nadzoru, diagnostyki i sterowania o podwyższonym poziomie niezawodności.

 • 10 wejść PT1000 w tym 2 konfigurowalne wejścia PT1000/4-20 mA
 • 12 binarnych, konfigurowalnych wejść/wyjść (izolacja galwaniczna)
 • 2 optoizolowane, różnicowe wejścia analogowe 4-20 mA (dokładność 0,2%, 15-bitowa rozdzielczość) z konfigurowaną histerezą i filtracją
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Izolowany port szeregowy RS-232/485
 • Port RS-232 dla zewnętrznego koncentratora radiowego IoT-RG-01
 • Interfejs 1-wire
 • Port USB do lokalnej konfiguracji i programowania
 • Zaciski zasilania rezerwowego (akumulator SLA 12V), układ kontroli napięcia i ładowania
 • Gniazda dla 2 kart SIM (redundancja sieci radiowej)
 • Wewnętrzny czujnik temperatury
 • Graficzny wyświetlacz OLED i statusowe diody LED
 • Wewnętrzne flagi i rejestry dostępne dla użytkownika
 • Zdalna aktualizacja firmware
 • Rejestrator danych i zdarzeń, zapis na karcie SD
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Typy komunikacji:
  • 2G/3G/4G* – transmisja pakietowa, zależnie od zamontowanego modemu
  • SMS
  • E-mail (bez SSL)
 • Dostęp do zasobów modułu standardowym protokołem MODBUS RTU i MODBUS TCP
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS
 • Rozsyłanie pakietów w trybie przezroczystym
 • Programowane funkcje logiczne z wykorzystaniem wejść/wyjść, zegarów, liczników, flag i rejestrów w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, ustawianie wyjść i rejestrów wewnętrznych, wydzwanianie, etc.)
 • Transmisja zdarzeniowa w wyniku zmiany stanu wejścia binarnego lub wewnętrznej flagi, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub spełnienia warunku logicznego
 • Wysyłanie wiadomości SMS/e-mail wyzwalanych zdarzeniami lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w polach wiadomości SMS/e-mail
 • Konfigurowane progi alarmowe, histereza, przedział nieczułości i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Rejestracja danych i zdarzeń na karcie SD z rozdzielczością 1 s
 • Transmisja danych z urządzeń zewnętrznych podłączonych do portu RS-232/485
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń
 • Zdalna konfiguracja i programowanie przez sieć radiową
 • Zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem – lista autoryzowanych adresów IP i numerów telefonu, opcjonalne hasło
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24 V DC (24 V DC w przypadku korzystania z akumulatora rezerwowego)
 • Kontrola napięcia i ładowania zewnętrznego akumulatora SLA
 • Wbudowana autodiagnostyka
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Autokonfiguracja na podstawie unikalnego numeru ID odczytywanego przez interfejs 1-Wire

* zależnie od wersji modemu