SMART ZONE System monitoringu i kontroli warunków środowiskowych w pomieszczeniu

smart-zone

SMART ZONE to gotowe rozwiązanie IoT, które pozwala użytkownikowi na dostosowanie rodzaju, jakości i ilości zbieranych danych z pomieszczeń, które powinny zostać objęte monitoringiem i być kontrolowane za pomocą zaawansowanych technologii. Monitoring może dotyczyć warunków fizycznych/środowiskowych otoczenia, tj. temperatura czy wilgotność powietrza, zalanie, jak i sytuacji alarmowych, wymagających stawienia się służb utrzymania, tj. nieautoryzowane otwarcie drzwi/okien czy wykrycie dymu, które mają wpływ na funkcjonowanie obiektu.

Dane zebrane z obiektu przesyłane są przez moduł telemetryczny do platformy Data Portal, która je agreguje i pozwala na analizę bieżącą lub historyczną zarówno w formie tabelarycznej jak i graficznej. Rozwiązanie Smart Zone w zależności od okoliczności może wysłać powiadomienie SMS o sytuacji kryzysowej do obsługi obiektu, bądź uruchomić inne systemy, zintegrowane w jedną całość dla pełnego zabezpieczenia pomieszczenia.

Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie nakładów na kontrolę obiektu i zautomatyzowanie procesów oraz całej infrastruktury i zasobów okołoprocesowych.

SMART ZONE jest korzystnym rozwiązaniem dla obiektów takich jak: serwerownie; muzea; biblioteki; magazyny farmaceutyczne; magazyny towarów sypkich, tj. silosy, zbiorniki przemysłowe; sortownie warzyw i owoców; spożywcze zakłady przetwórcze.

Korzyści z wykorzystania rozwiązania SMART ZONE firmy Inventia:

Prowadzenie stałej obserwacji kluczowych parametrów środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność powietrza

Zapewnianie bezpieczeństwa poprzez kontrolę dostępu do pomieszczenia, wykrywanie nieupoważnionych wejść oraz próby włamań

Wysyłanie sygnałów alarmowych, w przypadkach takich jak: zalanie pomieszczenia, obecność dymu

Wczesne identyfikowanie problemów poprzez ciągły monitoring wyznaczonych parametrów i możliwość wysyłania powiadomień w przypadku przekroczenia ustalonych wartości ostrzegawczych lub alarmowych

Przeprowadzanie analizy na podstawie zebranych danych w celu efektywnego zarządzania serwerownią

Elastyczność systemu, umożliwiająca łatwą rozbudowę o kolejne pomieszczenia lub dodatkowe rodzaje pomiarów

Możliwość dostępu do wizualizacji i danych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu

PARTNER

PLUS

Gotowe rozwiązania IoT