Kariera

INVENTIA jest światowym dostawcą opartych na technologiach GSM/GPRS i GPS urządzeń telemetrycznych (RTU, PLC, bramy komunikacyjne, rejestratory, rozwiązania bateryjne) i lokalizacyjnych. Nasze referencje to ponad 100 000 modułów pracujących w 60 krajach świata.

Zakres oferty to także otwarte, skalowalne systemy, bazujące na sprawdzonych standardach przemysłowych, przyjazne narzędzia konfiguracyjne i integracyjne zapewniające łatwe połączenie z posiadanymi przez użytkownika systemami SCADA, relacyjnymi bazami danych oraz systemami zarządzania i analizy danych.


 

Konstruktor urządzeń elektronicznych

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków:

 • projektowanie urządzeń elektronicznych wykorzystujących komunikację bezprzewodową,
 • uruchamianie i testowanie układów prototypowych,
 • tworzenie dokumentacji produkcyjnej i procedur testowania,
 • koordynacja badań urządzeń w zakresie norm bezpieczeństwa użytkowania i EMC

Wymagania:

Oczekiwane kwalifikacje:

 • doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektronicznych
 • sprawne posługiwanie się programami do rysowania schematów i projektowania płytek preferowane Orcad/Allegro lub Pads

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w projektowaniu urządzeń radiowych krótkiego zasięgu
 • znajomość technologii GSM
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów

Oferujemy:

 • pracę w firmie dostarczającej rozwiązania telemetryczne do wielu krajów
 • kulturę organizacyjną opartą na współpracy, stymulującą rozwój i kreatywność
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze

 

Programista urządzeń elektronicznych

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Zakres obowiązków:

 • tworzenie oprogramowania dla urządzeń elektronicznych wykorzystujących komunikację bezprzewodową

Oczekiwane kwalifikacje:

 • biegłe programowanie mikrokontrolerów ARM w C
 • znajomość zagadnień czasu rzeczywistego
 • znajomość komunikacji TCP/IP

Mile widziane:

 • znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • znajomość protokołów komunikacyjnych stosowanych w automatyce przemysłowej

Oferujemy:

 • pracę w firmie dostarczającej rozwiązania telemetryczne do wielu krajów
 • kulturę organizacyjną opartą na współpracy, stymulującą rozwój i kreatywność
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny na adres: praca@inventia.pl

 

Aplikując na opublikowaną przez nas ofertę pracy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z następującą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Inventia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kulczyńskiego 14, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …………………………”
Przewidywane kategorie odbiorców danych to: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza Inventia Sp. z o.o. decydująca o zatrudnieniu.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w rekrutacji.
Administratorem danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest spółka Inventia Sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, kontakt ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – e-mail: abi@inventia.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej zwane RODO).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od ich uzyskania lub do wycofania zgody.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.”