Kariera

Inventia jest światowym dostawcą opartych na technologiach mobilnych GSM/GPRS/3G/LTE i GPS urządzeń telemetrycznych i lokalizacyjnych (moduły RTU, telesterowniki PLC, bramy komunikacyjne, rejestratory, rozwiązania bateryjne). Nasze referencje to ponad 140 000 modułów pracujących w 65 krajach świata. Inventia oferuje otwarte i skalowalne systemy, bazujące na sprawdzonych standardach przemysłowych, przyjazne narzędzia konfiguracyjne i integracyjne zapewniające łatwe połączenie z posiadanymi przez użytkownika systemami SCADA, relacyjnymi bazami danych oraz systemami zarządzania i analizy danych. Rozwiązania Inventii to także elementy i systemy Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz interaktywny system wizualizacji i raportowania w technologii chmury, z dostępem z poziomu urządzeń mobilnych.

Benefity

Prywatna opieka medyczna

opieka-medyczna

Ubezpieczenia grupowe

ubezpieczenie-grupowe

Karta MultiSport

karta-multisport

Wyjazdy integracyjne

wyjazdy-integracyjne

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

szkolenia

Praca w prężnym zespole

praca-w-zespole

Wysoka kultura organizacyjna

kultura-organizacyjna

Międzynarodowe środowisko pracy

miedzynarodowe-srodowisko-2

Obecnie poszukujemy

Dyrektor pionu sprzedaży i marketingu

Czytaj

Obecnie poszukujemy

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, prowadzimy obecnie nabór na stanowisko:

Dyrektor pionu sprzedaży i marketingu

 

Twój zakres obowiązków:

 • Rozwój i realizacja strategii sprzedażowo-marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w nowoczesnych kanałach komunikacji.
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych kanałów komunikacji, a także budowanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami.
 • Wyszukiwanie nowych obszarów działań (zastosowań dla produktów).
 • Tworzenie rocznych planów sprzedaży.
 • Odpowiedzialność za wyniki sprzedażowe, zarządzanie oraz kontrola budżetu, planowanie kosztów związanych z działalnością sprzedażową i marketingową.
 • Efektywne zarządzanie zespołem sprzedaży i marketingu.
 • Mapowanie i wdrażanie oraz optymalizacja procesów w obszarze sprzedaży i marketingu, odpowiedzialność za realizację wyznaczonych KPI.
 • Prowadzenie na bieżąco analizy rynkowej, szybkie dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Współpraca w zakresie optymalizacji stanów magazynowych i mocy produkcyjnych.
 • Negocjacje handlowe, sporządzanie umów, systematyczne prowadzenie przeglądu umów zawartych z klientami.
 • Ścisła współpraca z zarządem spółki i działem technicznym.
 • Udział w targach i spotkaniach branżowych.

 

Kwalifikacje wymagane:

 • Minimum 4-letnie doświadczeni w zarządzaniu zespołem sprzedaży i marketingu w branży IoT, IIoT, telemetrii, automatyki, telekomunikacji, IT lub pokrewnych.
 • Bardzo dobra znajomość rynku dla ww. branż.
 • Posiadanie udokumentowanych sukcesów w budowaniu strategii sprzedaży produktów technologicznych, pozyskiwaniu nowych klientów i obszarów działalności.
 • Zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
 • Doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania CRM w roli właściciela procesów lub pokrewnej.
 • Posiadanie szerokiego zakresu umiejętności negocjacyjnych, budujących długofalowe relacje z klientami.
 • Umiejętność pracy z liczbami, analizowanie i wyciąganie wniosków –
 • Podejście „can do” i ciągłego doskonalenia.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania pozytywnych relacji.
 • Doskonałe kompetencje organizacji pracy własnej i zespołu.
 • Odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w realizację zadań własnych i zespołu.
 • Znajomość i rozumienie wewnętrznych procesów towarzyszących sprzedaży.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (C1/C2), w mowie i piśmie – częste kontakty handlowe z Klientami zagranicznymi.

 

Kwalifikacje mile widziane:

 • Znajomość zagadnień sprzedaży produktów technologicznych w firmach produkcyjnych.
 • Znajomość zagadnień technicznych związanych z branżą IIoT/IoT/telemetrii/automatyki/IT na poziomie pozwalającym na swobodną rozmowę z klientem.

 

Kompetencje:

 • Silna wewnętrzna motywacja – nie wszystko przychodzi nam tak łatwo, jakbyśmy tego chcieli, dlatego umiejętność zachowania zaangażowania i wytrwałości są kluczowymi cechami.
 • Musisz być graczem zespołowym – tylko tak działamy.
 • Rzetelność i terminowość – musimy móc na sobie wzajemnie polegać.
 • Samodzielność i odpowiedzialność – zdolność do podejmowania decyzji, nawet tych trudnych oraz umiejętność wzięcia za nie pełnej odpowiedzialności to cechy lidera, jakiego poszukujemy.
 • Komunikatywność – ponieważ będziesz pracował(a) z klientem i w zespole, kluczowa jest umiejętność jasnego i rzeczowego wyrażania swoich myśli, potrzeb, pomysłów.
 • Ciekawość – z doświadczenia wiemy, że ciekawość otaczającego świata i chęć stałego poszerzania swoich horyzontów jest cechą dobrych menedżerów.
 • Kreatywność – cenimy w ludziach ich zaangażowanie w realizację zadań i umiejętność spojrzenia na zagadnienie z różnych perspektyw.

Prosimy o wskazanie w aplikacji oczekiwanego wynagrodzenia brutto dla UoP i/lub netto dla B2B.

 

Oferujemy:

 • Elastyczne warunki zatrudnienia (umowy o pracę lub B2B).
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Pracę w firmie dostarczającej rozwiązania telemetryczne, o ugruntowanej pozycji w ponad 65 krajach na świecie.

 

Benefity:

 • Ubezpieczenie na życie.
 • Pakiet medyczny.
 • Karta sportowa.
 • Kawa / herbata.
 • Miejsce parkingowe.
Aplikuj

Aplikując na opublikowaną przez nas ofertę pracy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez INVENTIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 23, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektor pionu sprzedaży i marketingu.”
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w rekrutacji.

Administratorem danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest spółka INVENTIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, kontakt ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – e-mail: abi@inventia.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz ewentualnie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez INVENTIA Sp. z o.o. rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu INVENTIA Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe kandydata w oparciu o prawnie uzasadniony interes INVENTIA Sp. z o.o., polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.”

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia (w zakresie w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.