Nasi klienci

Rozwiązania oferowane przez Inventia sp. z o.o. zostały z powodzeniem wdrożone w ponad 67 krajach świata. Nasze portfolio obejmuje szeroką gamę użytkowników z wielu branż, którzy zaufali doskonałej efektywności i niezawodności urządzeń telemetrycznych i lokalizacyjnych, opracowanych przez Inventia sp. z o.o.

Poniżej lista wybranych przedsiębiorstw, w których z powodzeniem wdrożono produkty Invenita sp. z o.o.:

 • Elektrownie wodne
 • Spółki Wodno-Ściekowe
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Gminne Zakłady Gospodarki Komunalnej
 • Komunalne Zakłady Budżetowe
 • Zakłady Obsługi Gazownictwa
 • Spółki Gazownicze
 • Oczyszczalnie Ścieków
 • Kopalnie Gazu Ziemnego
 • Kopalnie Węgla Brunatnego
 • Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Rejonowe Przedsiębiorstwa Melioracji
 • Zakłady Automatyki Przemysłowej
 • Wytwórnie Dźwigów
 • Huty Szkła