Moduły IoT

Internet Rzeczy (Internet of Things) to termin, który coraz częściej jest na ustach „ludzi techniki”, w tym związanych z szeroko pojętym przemysłem. Według licznych raportów do roku 2020 w sieci Internet ma znajdować się ponad 50 mld urządzeń. Wśród nich oprócz sprzętu gospodarstwa domowego (np. lodówek, pralek, telewizorów itd.) wymienia się również liczne urządzenia tj. sterowniki PLC, układy I/O, czujniki pomiarowe, układy HMI itp., będące na wyposażeniu fabryk oraz linii produkcyjnych. W przemyśle wymagane jest, aby urządzenia były zdolne do zbierania, przetwarzania i przesyłania dużych ilości danych. Wygodnym rozwiązaniem są tutaj tzw. „chmury”, które umożliwiają łatwy dostęp do danych, a także pozwalają na ich analizę i przekształcenie w użyteczne informacje z punktu widzenia zarządzania procesem.

Internet rzeczy

W bieżącym roku firma Inventia również wprowadziła do swojej oferty nową grupę bezprzewodowych czujników pomiarowych opartych na technologii radiowej Semtech LoRa®. Rozwiązanie to wykorzystuje częstotliwość radiową o paśmie 869.40 – 869.65 MHz, która nie wymaga od użytkowników żadnych licencji. Rodzina tych produktów zapewnia niedrogie i łatwe metody wdrożenia w lokalizacjach, w których położenie kabli sygnałowych oraz zasilających z różnych względów nie jest możliwe do realizacji. Praktyczny zasięg komunikacji radiowej, przy sprzyjających warunkach, może sięgnąć nawet do 300 metrów przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania na energię oraz braku konieczności wykorzystania dodatkowych wzmacniaczy. Sama technologia ukierunkowana jest do przesyłania niewielkich ilości danych.

Na pierwszym etapie udostępniliśmy użytkownikom dwa czujniki pomiarowe. Pierwszy z nich IOT-RT-01 został zaprojektowany do pomiaru temperatury w zakresie -20.0 °C do +60.0 °C. Natomiast czujnik oznaczony symbolem IOT-RTH-01 został rozszerzony o funkcję pomiaru wilgotności w zakresie 0.0 – 100.0 %.

Oba czujniki zamknięto w polimerowej obudowie o stopniu ochrony IP30. Czujniki zasilane są z wewnętrznej baterii litowej o napięciu nominalnym 3,6 VDC, która zapewnia do 5 lat autonomicznej pracy na jednym ogniwie. W niedalekiej przyszłości zamierzamy powiększyć rodzinę urządzeń IoT o kolejne czujniki pomiarowe, które między innymi znajdą zastosowanie w aplikacjach inteligentnego budynku (czujniki oświetlenia, ruchu, itp.) oraz systemach pomiaru zużycia prądu, gazu oraz wody.

internet-rzeczy-3

Oferta urządzeń IoT firmy INVENTIA obejmuje również radiowe odbiorniki (bramy komunikacyjne) IOT-RG-01/IOT-RT-02, które zapewniają odbiór danych radiowych z rozproszonych czujników peryferyjnych. Dostęp do zgromadzonych pomiarów realizowany jest przy użyciu dostępnego portu szeregowego, w zależności od modelu, RS-232 lub RS-485 i protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. Urządzenia przystosowano również do zasilania bezpośrednio z portu szeregowego napięciem 5VDC, co stawia je w grupie niskoenergetycznych rozwiązań telemetrycznych. Opcjonalnie moduł może być zasilany z zewnętrznego źródła w zakresie 5 – 30 VDC. Odczyt danych, rejestracja w nieulotnej pamięci, jak również transport na znaczne odległości, może być realizowany przy użyciu standardowych modułów telemetrycznych, np. MTX-2050, MT-151 itp. z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych.

Moduły IoT