Hosting danych

Hosting danych to oferowana przez naszą firmę usługa przechwytywania i gromadzenia danych w chmurze oraz udostępniania odebranych danych z systemów telemetrycznych naszych klientów.

Na życzenie właściciela systemu telemetrycznego i, oczywiście, po podpisaniu stosownej umowy, możliwe jest podłączenie do naszej chmury urządzeń telemetrycznych oraz przejęcie przez InVentię obowiązku odbioru, przechowywania oraz udostępniania danych z wykorzystaniem naszej struktury telemetrycznej.

Dzięki wykupieniu usługi hostingu klient uzyskuje dostęp do niezbędnych mu danych za pośrednictwem Internetu, bez angażowania środków w strukturę techniczną niezbędną do samodzielnego stworzenia pełnego systemu monitoringu. Jedynym kosztem początkowym jest zakup Modułów Telemetrycznych i kart SIM ze statyczną adresacją IP w APN telemetria.pl. Pozostałe koszty są bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi i zależą od ilości gromadzonych danych, częstotliwości ich aktualizacji oraz czasu ich przechowywania.

Do uzyskania dostępu do danych klient może wykorzystać standardową przeglądarkę internetową lub też własne, specjalizowane oprogramowanie. Dane mogą być udostępniane w formacie plików CSV, JSON, XML, które wysyłamy bezpośrednio do klienta lub odbierane sporadycznie na życzenie. Możliwe jest również serwowanie danych w postaci serwera OPC UA, do którego można się podłączyć z dowolnego miejsca poprzez Internet.

Hosting danych realizowany jest w obrębie portalu DATAPORTAL umożliwiającego również zbudowanie własnego systemu wizualizacji w chmurze.

Usługa hostingu danych może stanowić ekonomicznie uzasadnioną alternatywę do tworzenia własnego systemu archiwizacji i udostępniania danych przy zapewnieniu ich całkowitego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem. Firmy lub osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty prosimy o kontakt.