Bramy komunikacyjne z programowaną logiką

Bramy komunikacyjne umożliwiają bezprzewodową integrację urządzeń pomiarowych, sterowników PLC, układów wejść/wyjść, paneli operatorskich poprzez sieć GPRS/UMTS. Wymagany jest jedynie szeregowy port komunikacyjny RS232/485 lub port Ethernet. Możliwa jest także integracja rozproszonych stacji komputerowych z systemami wizualizacji i gromadzenia danych. Bramy komunikacyjne mogą pełnić rolę lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenia zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby.

Mogą współpracować  z systemem nadrzędnym kierującym pakiety danych z pytaniami bądź rozkazami na jeden ze zdefiniowanych osadzonych portów komunikacyjnych. Posiadają również wbudowane funkcje  gromadzenia danych w lokalnym rejestratorze.

Bramy komunikacyjne z programowaną logiką