ML-941 – energooszczędny moduł lokalizacyjny GPS/GPRS

 • Specjalizowany moduł do lokalizacji i monitoringu zwierząt żyjących pod nadzorem
 • Najmniejszy moduł w ofercie
 • Integralny, 50 kanałowy, odbiornik GPS najwyższej czułości (-162 dBm) z technologią SuperSense®
 • Integralny, czterozakresowy, modem GSM
 • 1 wyjście binarne/zasilania*
 • Pojemny rejestrator danych 30k rekordów
 • Port szeregowy 1,8 V
 • Konfiguracja przez SMS
 • Akcelerometr 3-osiowy

*opcja

Energooszczędny moduł lokalizacyjny ML-931 jest specjalizowanym modułem telemetrycznym przeznaczonym do monitoringu zwierząt wolno żyjących, zwierząt gospodarskich i obiektów mobilnych.

Konstrukcja modułu bazuje na najnowszych technologiach GPS/GSM zapewniając precyzję lokalizacji oraz niezawodność działania w różnorodnych warunkach propagacji GSM.

Moduł wykonany jest w formie OEM bez dedykowanej obudowy.

 • 1 wyjście zasilania/binarne
 • Wejście zasilania głównego z monitoringiem poziomu napięcia
 • Zegar czasu rzeczywistego
 • Rejestrator 30k rekordów z możliwością rozszerzenia do 60k
 • Cykliczne określanie położenia na podstawie sygnału odbieranego z systemu GPS
 • Detekcja braku sygnału GPS
 • Raportowanie zgodnie ze skonfigurowanymi kryteriami czasu, ruchu, aktywności
 • Rejestrowanie informacji w przypadku braku łączności GSM
 • Tryby transmisji
  – GPRS – transmisja pakietowa
  – SMS
 • Transmitowanie informacji zgodnie z harmonogramem czasowym
 • Konfigurowalne wykorzystanie transmisji w sieci własnej i w roamingu
 • Dynamiczne tworzenie wiadomości SMS pozwalające na wysyłanie aktualnych wartości pomiarów
 • Limity transmisji wiadomości SMS
 • Konfiguracja zdalna przez GPRS/SMS – moduł prekonfigurowany fabrycznie
 • Konfigurowalne bezpieczeństwo dostępu lista autoryzowanych numerów IP i telefonów
 • Monitorowanie poziomu napięcia baterii
 • Monitorowanie stanu parametrów wewnętrznych
 • Akcelerometr 3-osiowy (pomiar przyspieszeń)
  – detekcja ruchu
  – detekcja aktywności
 • Możliwe zabezpieczenie modułu zalewą silikonową pozwalającą uzyskać klasę ochrony IP65
 • Kontaktron do wyłączania zasilania podczas przechowywania modułu
 • Dioda LED sygnalizująca stan urządzenia
 • Port szeregowy do komunikacji z zewnętrznymi modułami rozszerzeń