Oprogramowanie narzędziowe dla użytkownika

Środowisko programistyczne CODESYS®

CODESYS® to zaawansowane, w pełni darmowe oprogramowanie stosowane do programowania wybranych sterowników telemetrycznych w ofercie firmy Inventia. Zapewnia intuicyjne i efektywne narzędzia do tworzenia wewnętrznych aplikacji sterujących, łącząc zaawansowane funkcje techniczne i łatwą obsługę. Daje dostęp do różnorodnych funkcji, między innymi: edytora tekstu, diagnostyki, symulatora urządzenia. Jest to popularny system programowania wybierany przez wielu różnych producentów, nieustannie rozwijany.

Edytor kodu daje możliwość tworzenia programów w oparciu o wszystkie standardowe języki określone w normach sterowników PLC: Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST), Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), Sequential Function Chart (SFC). Dodatkowo wzbogaca je o język C, pozwalając na tworzenie jeszcze bardziej zaawansowanych programów. Co ważne istnieje swobodna możliwość ich stosowania zgodnie z preferencjami programisty w obrębie jednego projektu.

Dostępna funkcjonalność debugowania umożliwiająca weryfikację działania napisanego kodu bezpośrednio na sterowniku telemetrycznym lub wirtualnym urządzeniu, symulatorze, który natomiast zapewnia przetestowanie działania kodu programu bez konieczności posiadania fizycznego sterownika telemetrycznego.

Zalety CODESYS:

 • Zgodność z IEC 61131-3 – dostępne języki to ST, LD, FBD, SFC, a także C.
 • Rozbudowane narzędzia diagnostyczne.
 • Możliwość rozbudowy poszczególnych funkcjonalności poprzez dodawanie bibliotek.
 • Łatwość przenoszenia kodu pomiędzy różnymi programami.
 • Wbudowane narzędzie wizualizacyjne z gotowym zestawem elementów do monitorowania i sterowania procesem.
 • Możliwość definiowania własnych funkcji i bloków funkcyjnych.
 • Narzędzie dokumentacyjne.

Co zyskuje MT poprzez wykorzystanie oprogramowania CODESYS?

 • Tworzenie programów przy użyciu najpopularniejszych w automatyce metod programowania PLC, takich jak Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST), czy Sequential Function Chart (SFC).
 • Możliwość wykorzystania kilku języków programowania w obrębie jednego projektu pozwala na dobór najlepszego do danego zadania.
 • Możliwość stworzenia kilku wątków.
 • Dostęp do bogatego zestawu gotowych bibliotek poszerzających funkcjonalność środowiska. Przyspiesza to proces programowania i ułatwia rozwój zaawansowanych aplikacji.
 • Możliwość definiowania własnych funkcji i bloków funkcyjnych.
 • Zgodność z powszechnie akceptowanym w branży automatyki standardem IEC 61131-3 zapewnia środowisko intuicyjne dla nowych użytkowników urządzeń MT.
 • Rozbudowane narzędzie do debuggingu pozwala na monitorowanie i forsowanie zmiennych, a co za tym idzie łatwiejsze testowanie pisanego programu bezpośrednio na urządzeniu jak i przy pomocy symulatora.
 • Narzędzie wizualizacyjne pozwala na tworzenie ekranów prezentujących stan procesu w postaci animacji, grafik, tabel i wykresów z możliwością zadawania wartości sterujących.
 • Narzędzie dokumentacyjne.

Oprogramowanie konfiguracyjne - MT Manager

MTManager to spójna platforma programistyczna, która pozwala na przygotowanie modułów MT/ML do pracy jak również administrować działającym systemem telemetrycznym. Program udostępnia narzędzia do samodzielnej konfiguracji i programowania modułów telemetrycznych, aktualizacji oprogramowania i konfiguracji drajwera MTDataProvider (serwer OPC DA/OPC UA/CSV/ODBC).

MTManager – Konfiguracja

Konfiguracja modułów odbywa się w przyjaznym okienkowym interfejsie przystępnie prezentującym szereg parametrów pozwalających dostosować funkcje urządzeń do potrzeb projektu. Użytkownik może nadać modułom oraz ich poszczególnym wejściom i wyjściom przyjazne nazwy ułatwiające identyfikację, a także pogrupować moduły w foldery i niezależne projekty.

MTManager – Programowanie w trybie tekstowym

Część modułów może pełnić również funkcję sterownika PLC – algorytm działania można zadać pisząc program w jednym z trzech języków:

 • MTprog – znany naszym stałym klientom, dostępny od wielu lat język programowania modułów,
 • Ladder – klasyczny tryb programowania drabinkowego, w którym program przypomina swą budową schemat elektryczny.
 • Text – program w postaci linii komend wykonywanych z góry do dołu. Automatycznie weryfikuje poprawność kodu i koloruje go w zależności od znaczenia wpisu. Udostępnia też mechanizm automatycznego uzupełniania kodu podobny do systemu IntelliSense.

MTManager – Programowanie w trybie drabinkowym

Moduł MTManagera o nazwie Programowanie pozwala na pisanie programów we wszystkich tych językach przypisując je automatycznie do wybranego modułu. Możliwe jest przełączanie się między językami (z Ladder na MTprog i Text, oraz pomiędzy MTprog i Text) z zachowaniem algorytmu działania programu – MTManager dokonuje automatycznej konwersji pomiędzy językami programowania.

Inny moduł – aktualizacja oprogramowania pozwala na wgrywanie do modułów nowszych wersji firmware dodających nowe funkcje i usprawnienia.

MTManager – Programowanie w trybie MTprog

Co ciekawe wszystkie operacje (konfigurację, programowanie, aktualizację firmware) na modułach można wykonywać nie tylko lokalnie przy połączeniu kablowym, ale również zdalnie przez połączenie sieciowe (moduł musi być online i posiadać statyczny adres IP). Dzięki tej funkcjonalności nie jest konieczna obecność na obiekcie w celu np. zmiany adresata SMS alarmowego, progu alarmowego na wejściu analogowym czy aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.

MTManager – Monitorowanie

MTM umożliwia też podgląd zasobów wewnętrznych modułu (wejść, wyjść, rejestrów i flag) w formie konfigurowanych przez użytkownika paneli podglądu, zarówno lokalnie poprzez port konfiguracyjny, jak i zdalnie poprzez GPRS. Jest to niezwykle przydatne narzędzie uruchomieniowe i diagnostyczne. Szczególnie pomocne jest w trakcie pisania programów – umożliwia testowanie działania zadanego kodu bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych narzędzi.

MTManager – Aktualizacja oprogramowania

Dodatkowo MTManager udostępnia moduł konfiguracji drajwera MTDataProvider, który pozwala na podstawie konfiguracji modułów zbudować w kilku krokach komunikację z drajwerem, a tym samym umożliwiając przekazanie danych do systemu nadrzędnego (SCADA, bazodanowy system raportowy) jaki i odbieranie sterowań i przekazywanie ich do modułów.

MTManager – Konfiguracja OPC (drajwera MTDataProvider)

MTManager wspiera wszystkie moduły telemetryczne Inventii. Pełna wersja programu jest dostępna do pobrania bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Dostęp do plików jest możliwy po rejestracji i aktywacji konta.

Dziesięć najważniejszych zalet środowiska MTManager 5.0:

 1. Efektywne zarządzanie projektami
 2. Możliwość tworzenia szablonów konfiguracji modułów MT
 3. Moduł tworzenia lokalizacji językowych
 4. Możliwość podglądu on-line zasobów modułów MT
 5. Wbudowany moduł walidacji projektów
 6. Tworzenie dokładnych logów transmisji
 7. Kreator kopii zapasowych
 8. Kontrola wersji tworzonych konfiguracji
 9. Sygnalizowanie zmian wprowadzonych w konfiguracji
 10. Możliwość lokalnej/zdalnej konfiguracji modułów MT i drajwera MTDP

Oprogramowanie komunikacyjne – MT Data Provider

Użytkownik otrzymuje także nieodpłatnie sterownik programowy (drajwer komunikacyjny) MT Data Provider obsługujący komunikację z oddalonymi modułami telemetrycznymi poprzez bramę komunikacyjną MT (np. MT-202), modem GPRS, router GPRS lub Internet. Sterownik działający na platformie Windows udostępnia dane bieżące poprzez standardowy interfejs OPC (OLE for Process Control), a dane archiwalne poprzez pliki CSV/XML. Możliwy jest też bezpośredni zapis danych pomiarowych poprzez interfejs ODBC do standardowej, relacyjnej bazy danych (np. MS SQL Server, MSDE, Oracle). Takie rozwiązanie jest w pełni otwarte i umożliwia bezpośrednie połączenie z nowoczesnymi systemami wizualizacji (animowana synoptyka, wykresy, alarmy), arkuszami kalkulacyjnymi i systemami przetwarzania danych (systemy bilingowe, analityczne, diagnostyczne, optymalizujące). W zależności od ustawień konfiguracyjnych niezależnych dla każdego modułu telemetrycznego MT Data Provider może komunikować się poprzez odpytywanie modułu co określony czas i/lub akceptując ramki zdarzeniowe, wysyłane spontanicznie przez moduł (unsolicited messages).

Korzystanie z MT Data Provider niesie ze sobą następujące korzyści:

 • Możliwość pracy zdarzeniowej systemu
 • Realizacja zadań według harmonogramu
 • Możliwość skorzystania z rejestratorów wbudowanych w moduły
 • Możliwość odczytu danych na żądanie
 • Rozgłoszeniowy tryb pracy
 • Otwarte standardy wymiany danych OPC/CSV/XML/ODBC
 • Możliwość zdalnej synchronizacji zegarów RTC w modułach
 • Obsługa wszystkich modułów serii MT/ML

OPC