Oprogramowanie narzędziowe dla użytkownika

Oprogramowanie konfiguracyjne – MT Manager

MTManager to spójna platforma programistyczna, która pozwala na przygotowanie modułów MT/ML do pracy jak również administrować działającym systemem telemetrycznym. Program udostępnia narzędzia do samodzielnej konfiguracji i programowania modułów telemetrycznych, aktualizacji oprogramowania i konfiguracji drajwera MTDataProvider (serwer OPC DA/OPC UA/CSV/ODBC).

MTManager – Konfiguracja

Konfiguracja modułów odbywa się w przyjaznym okienkowym interfejsie przystępnie prezentującym szereg parametrów pozwalających dostosować funkcje urządzeń do potrzeb projektu. Użytkownik może nadać modułom oraz ich poszczególnym wejściom i wyjściom przyjazne nazwy ułatwiające identyfikację, a także pogrupować moduły w foldery i niezależne projekty.

MTManager – Programowanie w trybie tekstowym

Część modułów może pełnić również funkcję sterownika PLC – algorytm działania można zadać pisząc program w jednym z trzech języków:

 • MTprog – znany naszym stałym klientom, dostępny od wielu lat język programowania modułów,
 • Ladder – klasyczny tryb programowania drabinkowego, w którym program przypomina swą budową schemat elektryczny.
 • Text – program w postaci linii komend wykonywanych z góry do dołu. Automatycznie weryfikuje poprawność kodu i koloruje go w zależności od znaczenia wpisu. Udostępnia też mechanizm automatycznego uzupełniania kodu podobny do systemu IntelliSense.

MTManager – Programowanie w trybie drabinkowym

Moduł MTManagera o nazwie Programowanie pozwala na pisanie programów we wszystkich tych językach przypisując je automatycznie do wybranego modułu. Możliwe jest przełączanie się między językami (z Ladder na MTprog i Text, oraz pomiędzy MTprog i Text) z zachowaniem algorytmu działania programu – MTManager dokonuje automatycznej konwersji pomiędzy językami programowania.

Inny moduł – aktualizacja oprogramowania pozwala na wgrywanie do modułów nowszych wersji firmware dodających nowe funkcje i usprawnienia.

MTManager – Programowanie w trybie MTprog

Co ciekawe wszystkie operacje (konfigurację, programowanie, aktualizację firmware) na modułach można wykonywać nie tylko lokalnie przy połączeniu kablowym, ale również zdalnie przez połączenie sieciowe (moduł musi być online i posiadać statyczny adres IP). Dzięki tej funkcjonalności nie jest konieczna obecność na obiekcie w celu np. zmiany adresata SMS alarmowego, progu alarmowego na wejściu analogowym czy aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.

MTManager – Monitorowanie

MTM umożliwia też podgląd zasobów wewnętrznych modułu (wejść, wyjść, rejestrów i flag) w formie konfigurowanych przez użytkownika paneli podglądu, zarówno lokalnie poprzez port konfiguracyjny, jak i zdalnie poprzez GPRS. Jest to niezwykle przydatne narzędzie uruchomieniowe i diagnostyczne. Szczególnie pomocne jest w trakcie pisania programów – umożliwia testowanie działania zadanego kodu bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych narzędzi.

MTManager – Aktualizacja oprogramowania

Dodatkowo MTManager udostępnia moduł konfiguracji drajwera MTDataProvider, który pozwala na podstawie konfiguracji modułów zbudować w kilku krokach komunikację z drajwerem, a tym samym umożliwiając przekazanie danych do systemu nadrzędnego (SCADA, bazodanowy system raportowy) jaki i odbieranie sterowań i przekazywanie ich do modułów.

MTManager – Konfiguracja OPC (drajwera MTDataProvider)

MTManager wspiera wszystkie moduły telemetryczne Inventii. Pełna wersja programu jest dostępna do pobrania bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Dostęp do plików jest możliwy po rejestracji i aktywacji konta.

Oprogramowanie komunikacyjne – MT Data Provider

Użytkownik otrzymuje także nieodpłatnie sterownik programowy (drajwer komunikacyjny) MT Data Provider obsługujący komunikację z oddalonymi modułami telemetrycznymi poprzez bramę komunikacyjną MT (np. MT-202), modem GPRS, router GPRS lub Internet. Sterownik działający na platformie Windows udostępnia dane bieżące poprzez standardowy interfejs OPC (OLE for Process Control), a dane archiwalne poprzez pliki CSV/XML. Możliwy jest też bezpośredni zapis danych pomiarowych poprzez interfejs ODBC do standardowej, relacyjnej bazy danych (np. MS SQL Server, MSDE, Oracle). Takie rozwiązanie jest w pełni otwarte i umożliwia bezpośrednie połączenie z nowoczesnymi systemami wizualizacji (animowana synoptyka, wykresy, alarmy), arkuszami kalkulacyjnymi i systemami przetwarzania danych (systemy bilingowe, analityczne, diagnostyczne, optymalizujące). W zależności od ustawień konfiguracyjnych niezależnych dla każdego modułu telemetrycznego MT Data Provider może komunikować się poprzez odpytywanie modułu co określony czas i/lub akceptując ramki zdarzeniowe, wysyłane spontanicznie przez moduł (unsolicited messages).

Korzystanie z MT Data Provider niesie ze sobą następujące korzyści:

 • Możliwość pracy zdarzeniowej systemu
 • Realizacja zadań według harmonogramu
 • Możliwość skorzystania z rejestratorów wbudowanych w moduły
 • Możliwość odczytu danych na żądanie
 • Rozgłoszeniowy tryb pracy
 • Otwarte standardy wymiany danych OPC/CSV/XML/ODBC
 • Możliwość zdalnej synchronizacji zegarów RTC w modułach
 • Obsługa wszystkich modułów serii MT/ML

OPC

Dziesięć najważniejszych zalet środowiska MTManager 5.0:

 1. Efektywne zarządzanie projektami
 2. Możliwość tworzenia szablonów konfiguracji modułów MT
 3. Moduł tworzenia lokalizacji językowych
 4. Możliwość podglądu on-line zasobów modułów MT
 5. Wbudowany moduł walidacji projektów
 6. Tworzenie dokładnych logów transmisji
 7. Kreator kopii zapasowych
 8. Kontrola wersji tworzonych konfiguracji
 9. Sygnalizowanie zmian wprowadzonych w konfiguracji
 10. Możliwość lokalnej/zdalnej konfiguracji modułów MT i drajwera MTDP