Kontakt

Dane kontaktowe

Inventia

INVENTIA Sp. z o.o.
Poleczki 23 wejście F
02-822 Warszawa

inventia@inventia.pl
Tel: +48 22 545-32-00
Fax: +48 22 643-14-21

Wsparcie Techniczne

bok@inventia.pl
Tel: +48 22 545-32-31
Tel: +48 22 545-32-32
Tel: +48 22 545-32-33

Dyrektor ds. Dystrybucji i Obsługi Klienta

Zbigniew Betkier, tel. +48 22 545-32-03; tel. kom. +48 600-477-410
zbigniew.betkier@inventia.pl

Dział Handlowy

Ewa Wierzbicka, tel. +48 22 545-32-11; tel. kom. +48 600-477-415
ewa.wierzbicka@inventia.pl

Piotr Wierzbicki, tel. +48 22 545-32-12
piotr.wierzbicki@inventia.pl

Izabella Hoinca, tel. +48 22 545-32-13
izabella.hoinca@inventia.pl

Marta Wierzbicka, tel. +48 22 545-32-04
marta.wierzbicka@inventia.pl

Dział Techniczny

Bartłomiej Kościesza, tel. +48 22 545-32-31; tel. kom. +48 600-477-411
bartlomiej.kosciesza@inventia.pl

Grzegorz Czyżewski, tel. +48 22 545-32-33; tel. kom. +48 532-751-272
grzegorz.czyzewski@inventia.pl

Bartosz Cabaj, tel. +48 22 545-32-32; tel. kom. +48 600-477-409
bartosz.cabaj@inventia.pl

Dział Marketingu

Ewa Gosławska, tel. +48 22 545-32-18; tel. kom. +48 600-477-413
ewa.goslawska@inventia.pl

Webmaster
pawel.pogoda@inventia.pl

Dane rejestrowe

NIP: 951-20-17-534      Regon: 017311391
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS  0000023113
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł
Numer BDO: 000017953

Dane finansowe

Konto w PLN:
Alior Bank S.A. PL29 2490 0005 0000 4530 6513 9328