Moduły specjalizowane

Moduły specjalizowane

Oferują podstawową komunikację w oparciu o pakietową transmisję danych. Umożliwiają monitorowanie pracy zewnętrznych kontrolerów poprzez bezpośrednie połączenie TCP. Mogą generować alarmy oraz odbierać lub realizować zestawianie połączeń głosowych zgodnie ze skonfigurowanym algorytmem. Posiadają jednocześnie zaimplementowane funkcje dodatkowe, które spełniają specyficzne wymagania, charakterystyczne dla branży lub gałęzi przemysłu, w której mają być wykorzystane.

Urządzenia specjalizowane są “szyte na miarę”. Proces projektowania modułów specjalistycznych jest ukierunkowany od początku do końca pod konkretne zastosowanie. Wykorzystujemy w nim wieloletnie doświadczenie i sprawdzone rozwiązania od lat stosowane w modułach z rodziny profesjonalnej.

Moduły specjalizowane do ochrony katodowej

Firma INVENTIA przy bliskiej współpracy z firmą SPECKOR Maciej Malicki opracowała i wprowadziła do swojej szerokiej oferty modułów telemetrycznych dwa nowe urządzenia MT-652 oraz MT-651, których przeznaczeniem jest monitorowanie parametrów i sterowanie pracą instalacji ochrony katodowej rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie lub zanurzonych w wodzie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie różnego rodzaju rozwiązań telemetrycznych oraz dysponując szeroką wiedzą na temat ochrony katodowej zrealizowano potrzeby jakie stawiane są przez integratorów oraz eksploratorów tego typu instalacji.

Oba układy zamknięto w kompaktowej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, która zapewnia stopień ochrony IP65. Mogą realizować pomiary poprzez dwie odseparowane i niezależnie pracujące grupy wejść analogowych.

W każdej z tych grup znajdują się:

  • 2 konfigurowalne wejścia analogowe o zakresie ±10 V lub ±100 V i rozdzielczości pomiarowej wynoszącej 1mV.
  • 1 wejście analogowe o zakresie ±100 mV i rozdzielczości 1 µ

Oznacza to, że każdy moduł telemetryczny oferuje aż 6 kanałów pomiarowych, co umożliwia przykładowo jednoczesne monitorowanie 2 stacji ochrony katodowej. Dodatkowo oprócz opisanych wejść analogowych terminal posiada dwa wejścia binarne oraz dwa wyjścia binarne. Zasoby te mogą być wykorzystane do sygnalizacji dowolnego stanu np. sygnalizacji otwarcia drzwi szafy. Natomiast przeznaczenie wyjść binarnych to realizacja typowych zadań tj. pomiar potencjału wyłączeniowego w punkcie drenażu lub potencjału podłączeniowego elektrody symulującej, realizacja ręcznego rozłączania/ załączania dowolnego obwodu lub sterowanie wyjściem zgodnie z predefiniowanym harmonogramem czasowym.

Zarówno moduł MT-652, jak również MT-651 wyposażono w wewnętrzny odbiornik GPS, który w tym przypadku spełnia niezwykle istotne zadanie. Oprócz podawania pozycji obiektu wykorzystywany jest do precyzyjnej synchronizacji czasu urządzenia, na podstawie którego dokonywane są sekwencyjne pomiary, a następnie są one oznaczane indywidualnym znacznikiem czasu.

Na przednim panelu modułu umiejscowiono 5 diod sygnalizacyjnych, poprzez które moduł prezentuje aktualny status modemu GSM, odbiornika GPS, stanu wejść i wyjść.

Informacje te mogą być przydatne w sytuacji weryfikacji aktualnego stanu urządzenia lub rozwiązywania problemów związanych z jego bieżącą pracą. Po tej samej stronie modułu dostępne są złącza wejść i wyjść, do których Użytkownik ma możliwość podłączenia sygnałów obiektowych. Dla ułatwienia montażu modułu bezpośrednio w plastikowych słupku ochrony katodowej, gdzie dostępna przestrzeń montażowa jest znacznie ograniczona, w module MT-651 przeniesiono złącza sygnałowe na dolną ściankę urządzenia udostępniając jednocześnie hermetyczne 19-pinowe złącze. W górnej części urządzenia zamontowano 2 złącza SMA, jedno dla anteny GSM, drugie dla anteny GPS. W przypadku modułu telemetrycznego MT-651 antenę GPS umieszczono bezpośrednio wewnątrz obudowy.

Opisywane moduły telemetryczne mogą być zasilane napięciem zewnętrznym z zakresu 7 – 30 VDC. Dodatkowo w module MT-652 zamontowano wewnętrzny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2,6 Ah i napięciu nominalnym 3,7 V, który w sytuacji zaniku zasilania podstawowego zapewnia dalszą ciągłość pracy urządzenia. W module MT-651 tę samą funkcję pełni wewnętrzny zestaw baterii o pojemności 17,4 Ah i napięciu nominalnym 10,8 V. Warto nadmienić, że w przypadku tej konstrukcji przewidziano samodzielną pracę urządzenia na wewnętrznym zestawie baterii w lokalizacjach gdzie nie ma dostępnego stałego zasilania zewnętrznego.

Standardem w nowych rozwiązaniach oferowanych przez INVENTIĘ jest obsługa dwóch kart SIM. Nie inaczej jest i tym razem. Zapewnia to wysoką niezawodność w realizacji transmisji pakietowej GPRS. Urządzenie przy braku skutecznego zalogowania z wykorzystaniem podstawowej karty SIM podejmuję próbę przełączenia na kartę zapasową w celu skutecznego zestawienia połączenia do realizacji transmisji danych.

Moduły MT-652 oraz MT-651, wzorem całej rodziny oferowanych urządzeń telemetrycznych, obsługiwane są przez bezpłatnie dostarczane środowisko do konfiguracji MTManager oraz oprogramowanie komunikacyjne MTData Provider. Oprogramowanie komunikuje się z urządzeniami i udostępnia dane bieżące poprzez standardowy interfejs OPC. W przypadku danych historycznych możliwy jest ich zapis do relacyjnych baz danych SQL z wykorzystaniem źródeł ODBC lub bezpośredni zapis odebranych danych do plików formatu CSV. Tym samym zapewniamy projektantom, integratorom oraz odbiorcom systemów szerokie możliwości integracji z systemami nadrzędnymi.