MT-652 – moduł pomiarowo-sterujący do ochrony katodowej

Moduł MT-652 służy do monitorowania parametrów i sterowania pracą instalacji ochrony katodowej rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie lub zanurzonych w wodzie. Urządzenie zamknięte jest w prostopadłościennej obudowie o stopniu szczelności IP65, przystosowanej do montażu na szynie DIN 35mm.

Moduł zasilany jest napięciem stałym w zakresie 7..30V za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza.

W przypadku zaniku napięcia zasilającego, urządzenie przełącza się na wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 2,6Ah i napięciu nominalnym 3,7V. Energooszczędna konstrukcja modułu zapewnia wielogodzinną pracę na akumulatorze nawet przy ciągłym zalogowaniu do sieci GPRS. Umożliwia to zdiagnozowanie zaniku napięcia sieciowego i podjęcie stosownych działań przez służby eksploatacyjne.

MT-652 posiada dwie odseparowane i niezależnie pracujące grupy kanałów pomiarowych. W każdej grupie znajdują się:

 • 2 kanały o konfigurowanym programowo zakresie ±10V lub ±100V i rozdzielczości pomiaru wynoszącej 1mV. Warto tutaj wspomnieć, że konstrukcja wejść jest odporna na napięcia do 350V (przy ustawionym zakresie ±100V), co pozwala na wykonywanie pomiarów napięcia stałego nawet przy nałożonym sieciowym napięciu przemiennym. Z kolei na zakresie ±10V pomiary są poprawnie wykonywane przy napięciu wspólnym dochodzącym do 60V.
 • 1 kanał o zakresie ±100mV i rozdzielczości 1μV. Z uwagi na wysoką czułość zakres bezpiecznych napięć na tym kanale wynosi ±120mV.

Konfiguracja urządzenia w zakresie realizacji pomiarów polega na zdefiniowaniu odpowiedniej ilości zadań w harmonogramie. Dostępne są następujące rodzaje pomiarów:

 • Chwilowy – Standardowy pomiar wartości chwilowej. Mierzona jest zarówno wartość napięcia stałego (DC) jak i przemiennego (AC);
 • Wyłączeniowy – Pomiar realizowany po aktywacji wybranego wyjścia sterującego styku (Q1 lub Q2). Opóźnienie wykonania pomiaru jest konfigurowalne w zakresie od 1ms do 10s. Przy ustalaniu opóźnienia należy wziąć pod uwagę charakterystykę obiektu, na którym dokonywane są pomiary oraz parametry zastosowanego elementu wykonawczego (przekaźnika, stycznika itp.);
 • Rejestracja – Sekwencja pomiarów wykonywana z krokiem próbkowania od 0,1s do 10s. Czas trwania rejestracji ustawia się w minutach, minimalna możliwa wartość to 1 minuta, a maksymalna – 1440 minut, czyli 24 godziny. Rejestracja może być wykorzystana np. do pomiarów zmian potencjału wywoływanych oddziaływaniem prądów błądzących. Możliwe jest także wykonanie jednoczesnej rejestracji na wybranym kanale z pierwszej i z drugiej grupy. Taka funkcjonalność pozwala na realizację tzw. pomiarów korelacyjnych.

Oprócz opisanych wcześniej wejść analogowych urządzenie posiada dwa wejścia binarne i dwa wyjścia binarne. Wejścia mogą być wykorzystane np. do sygnalizacji otwarcia drzwi szafy, natomiast wyjścia do sterowania zewnętrznym przekaźnikiem dobranym w zależności od natężenia prądu w obwodzie.

Konfiguracja zdarzeń i reguł umożliwia zdefiniowanie reakcji modułu w określonych sytuacjach, czyli pracę w trybie tzw. transmisji spontanicznej. Źródłem wyzwolenia zdarzenia mogą być np. przekroczenie zdefiniowanego progu alarmowego na kanale pomiarowym czy zmiana stanu wejścia binarnego. Określone zdarzenie może zostać następnie wykorzystane w definicji reguły wysyłania danych pakietowych i/lub wiadomości SMS.

Moduł MT-652 umożliwia zainstalowanie 1 lub 2 kart SIM dowolnego operatora. W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do urządzenia, w konfiguracji definiuje się listę autoryzowanych adresów IP oraz numerów telefonu. Dla poszczególnych adresów IP można wybrać obsługiwany protokół komunikacyjny. Niezależnie od komunikacji poprzez GPRS, z uprawnionych numerów telefonów można komunikować się z urządzeniem za pośrednictwem wiadomości SMS.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w dwa porty: USB i RS485. Port USB służy do konfiguracji urządzenia oraz aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Izolowany port RS485 obsługuje protokół Modbus RTU w trybie slave. Dla modułu MT-651 dostępne jest bezpłatne oprogramowanie MT Manager do zdalnej i lokalnej konfiguracji, monitorowania oraz aktualizacji firmware, a także sterownik komunikacyjny dla środowiska Windows – MT Data Provider (serwer OPC, bezpośredni zapis do baz danych) umożliwiający łatwą integrację np. z systemem wizualizacji SCADA użytkownika.

Typowym zastosowaniem modułu MT-652 jest monitorowanie parametrów pracy stacji ochrony katodowej gazociągu. Moduł może być także z powodzeniem wykorzystany do monitorowania pracy stacji drenażu wzmocnionego, a nawet polaryzowanego (przy zastosowaniu zewnętrznego pakietu baterii i aktywowaniu trybu oszczędzania energii).

 • 2 izolowane galwanicznie grupy wejść analogowych zawierające po 2 wyjścia różnicowe (konfigurowalne zakresy 0-10V lub 0-100V), oraz jedno dedykowane wejście 0-100mV w każdej grupie, czyli maksymalnie 6 kanałów pomiarowych
 • 2 izolowane wyjścia binarne (60 V, 1 A)
 • 2 izolowane wejścia binarne (potencjałowe, ze wspólną masą)
 • Wbudowany odbiornik GPS do synchronizacji czasu
 • Akcelerometr umożliwiający wykrycie manipulacji przy urządzeniu lub dewastację obiektu z przemieszczeniem urządzenia
 • Wewnętrzny pomiar temperatury urządzenia
 • Diagnostyczne diody LED (status zasilania, aktywności modułu, stanu modemu, stanu GPS oraz wejść i wyjść)
 • Obsługa dwóch kart SIM
 • Rejestrator danych
 • Port USB do lokalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
 • Port RS-485 do lokalnej komunikacji (Modbus RTU Slave)
 • Wewnętrzny akumulator podtrzymujący w wersji zasilanej sieciowo
 • Montaż na szynie DIN 35 mm
 • Zasilanie z zasilacza DC lub z pakietu baterii (możliwość samodzielnej wymiany przez Użytkownika)
 • Integralny, czterozakresowy modem:
  • 2G (GSM/GPRS EDGE 900/1800)
  • 3G (UMTS/HSPA+ 900/2100)
 • Interfejsy komunikacyjne USB, RS-485, Bluetooth 4.x*
 • Dual-SIM – możliwość wykorzystania dwóch kart SIM
 • 2 wejścia binarne (izolowane, potencjałowe, ze wspólną masą)
 • 2 wyjścia binarne (izolowane, 60 V, 1 A)
 • 2 izolowane galwanicznie grupy wejść analogowych zawierające po 2 wejścia różnicowe (konfigurowalne zakresy 0-10 V lub 0-100 V), oraz jedno dedykowane wejście 0-100 mV w każdej grupie, czyli maksymalnie 6 kanałów pomiarowych
 • Wykonywanie pomiarów w sposób synchroniczny
 • Konfigurowalny przez użytkownika harmonogram pomiarów i zadań
 • Wbudowany odbiornik GPS do synchronizacji czasu
 • Akcelerometr umożliwiający wykrycie manipulacji przy urządzeniu lub dewastację obiektu z przemieszczeniem urządzenia
 • Wewnętrzny akumulator podtrzymujący w wersji zasilanej sieciowo
 • Zdalna konfiguracja i odczyt danych pomiarowych oraz stanu urządzenia
 • Wykrywanie zaniku napięcia sieciowego oraz monitorowanie stanu akumulatora podtrzymującego
 • Wewnętrzny pomiar temperatury urządzenia
 • Diagnostyczne diody LED (status zasilania i aktywności modułu, stan modemu 2G/3G, stan GPS i Bluetooth LE, stan wejść, stan wyjść)
 • Rejestrator z krokiem próbkowania 0,1 s. zapisujący zdarzenia w wewnętrznej pamięci FLASH
 • Możliwość zapisu danych na karcie microSD
 • Zdalna konfiguracja, programowanie, aktualizacja i diagnostyka urządzenia przez sieć GPRS
 • Możliwość integracji z dowolnym systemem SCADA
 • Sposoby komunikacji – GPRS/HSDPA – transmisja pakietowa – SMS
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy autoryzowanych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło
 • Możliwość konfiguracji portu USB
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne i przejrzysty interfejs komunikacyjny
 • Otwarty protokół komunikacyjny OPEN 2* OPCJA