MT-513 – specjalizowany moduł alarmowy dla wind

MT-513
 • Integralny modem 2G/4G
 • 8 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych
 • 2 optoizolowane wyjścia binarne
 • 1 wyjście przekaźnikowe
 • 1 wejście analogowe napięciowe
 • Możliwość odtwarzania zapamiętanych komunikatów głosowych
 • Automatyczne wysyłanie komunikatu alarmowego po aktywacji wejścia ALARM (SMS/GPRS/LTE)
 • Automatyczne odbieranie przychodzących połączeń głosowych, oddzwanianie lub wykonywanie połączeń
 • Sygnalizacja rozpoczęcia wybierania i nawiązania połączenia głosowego
 • Opcjonalny port komunikacyjny do monitoringu lub diagnostyki urządzeń zewnętrznych (RS-232 lub RS-485)
 • Port USB-C do konfiguracji

MT 513 – specjalizowany moduł alarmowy dla wind i słupków komunikacyjnych (np. przy autostradzie, ścieżce rowerowej), jest dedykowanym, profesjonalnym urządzeniem spełniającym wymagania normy PN-EN 81-28+AC:2019-04, “System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych”. Moduł umożliwia monitorowanie stanu na 8 wejściach binarnych, sterowanie 3 wyjściami, nawiązanie połączenia głosowego z serwisem oraz odtwarzanie zapamiętanych komunikatów głosowych. Pozwala również na monitorowanie stanu zasilania awaryjnego przy pomocy napięciowego wejścia analogowego. Moduł posiada port USB-C do konfiguracji, opcjonalnie może być wyposażony w port komunikacyjny RS-232 lub RS-485 dla potrzeb monitorowania i diagnostyki urządzeń zewnętrznych.

Z uwagi na bezprzewodowy charakter wykorzystywanej transmisji GPRS/LTE moduł znajduje zastosowanie w przypadkach braku dostępu do tradycyjnych linii telefonicznych lub konieczności zwiększenia niezawodności oraz optymalizacji kosztów eksploatacyjnych systemów alarmowania i monitorowania.

Dzięki zwartej konstrukcji urządzenia, integralnemu modemowi GPRS/LTE, odpowiednio dobranym parametrom technicznym umożliwiającym bezpośrednią współpracę ze standardowym Interkomem w kabinie windy, MT-513 jest optymalnym rozwiązaniem zarówno dla nowo powstających jak i aktualnie remontowanych dźwigów osobowych i towarowych.

 • 1 dedykowane optoizolowane wejście alarmowe z ustawianym czasem nieczułości na ponowną aktywację
 • 7 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych
 • wyjście AUDIO dostosowane do Interkomu w standardzie „4+n”
 • 2 optoizolowane, uniwersalne wyjścia binarne typu „high side”
 • opcjonalny port RS-232 lub RS-485 do dołączania urządzeń zewnętrznych (monitorowanie, diagnostyka)
 • wewnętrzna pamięć nieulotna na dane konfiguracyjne z możliwością zdalnej aktualizacji
 • zegar czasu rzeczywistego RTC
 • Sposoby komunikacji
  • GPRS/LTE – transmisja pakietowa
  • SMS
  • AUDIO
 • możliwość definiowania zdarzeń alarmowych w wyniku aktywacji wejścia alarmowego, zmiany stanu na wejściu lub wyjściu binarnym, przekroczenia zakresu na wejściu licznikowym, restartu urządzenia, zalogowania do sieci GPRS/LTE lub zakończenia połączenia głosowego. Informacje mogą być udostępniona do zdefiniowanych odbiorców za pomocą wiadomości SMS lub w postaci
  ramek z danymi generowanych na podstawie skonfigurowanych zdarzeń kierowanych do zdalnego centrum serwisowego
 • ustawiany programowo czas nieaktywności wejścia ALARM w celu zmniejszenia nieuzasadnionego wysyłania komunikatów alarmowych przy wielokrotnej, następującej po sobie aktywacji alarmu
 • programowalna stała filtracji dla wejść binarnych
 • automatyczne potwierdzanie wykonania połączenia głosowego
 • diagnostyka toru AUDIO wraz z testem połączenia alarmowego
 • możliwość transmisji danych do/z urządzeń podłączonych do portu komunikacyjnego (opcja)
 • możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło do konfiguracji
 • przyjazne narzędzia konfiguracyjne
 • łatwa integracja z oprogramowaniem centrum serwisowego
 • diody LED (zasilanie, stan wejść i wyjść binarnych, wejście analogowe, aktywność komunikacji GSM, siła sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność portu USB, aktywność dodatkowego portu komunikacyjnego, aktywne połączenie głosowe, błąd w działaniu)
 • rozłączalne listwy zaciskowe
 • zasilanie 9 – 30 V DC
 • montaż na szynie DIN