Telemetria dla ludzi morza

Urząd Morski w Słupsku powstał w 1954 r. jako Koszaliński Urząd Morski. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1975 r. Jest jednym z trzech Urzędów Morskich w Polsce – pozostałe to: Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni.

Głównym zadaniem urzędu morskiego jest załatwianie spraw z zakresu administracji rządowej związanych z korzystaniem z morza, w zakresie uregulowanym ustawami i umowami międzynarodowymi. Sprawy te obejmują przede wszystkim: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowo – żeglugowym wraz z zapewnieniem żeglowności dróg morskich i portów, nadzór nad ochroną środowiska morskiego, a także ochronę brzegu morskiego wykonywaną poprzez budowę, utrzymanie i ochronę umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych na brzegu morskim, oznakowanie nawigacyjne na drogach morskich, redach, kotwicowiskach, w portach i przystaniach morskich.

Począwszy od 2006 roku Urząd Morski w Słupsku do kontroli pracy urządzeń związanych z bezpieczeństwem morskim, takich jak m.in. latarnie morskie, czy pławy, wykorzystuje system telemetryczny oparty na modułach firmy Inventia. Są to moduły MT-101 oraz MT-713. Kolejne modernizacje tych urządzeń, czy też rozbudowa systemu o nowe urządzenia niewątpliwie pociągnie rozszerzenie ich podstawowej funkcjonalności o możliwość zdalnego monitoringu przy pomocy modułów Inventia.

Kolejno w 2017 i 2018 roku Urząd Morski w Słupsku dokonał modernizacji wysłużonych świateł nawigacyjnych w latarniach morskich w Kołobrzegu oraz Jarosławcu, gdzie również wykorzystano moduły MT-101. Dotychczasowe źródła światła zostały zastąpione przez sterowane mikroprocesorowo nowoczesne urządzenia wykonane w technologii LED. Wcześniejsze rozwiązanie to pracujące od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku obrotowe stoły z lampami nawigacyjnymi. Lampy te posiadały krótką żywotność (do 2000h) i cechowały się niską efektywnością energetyczną. Ich zasilane odbywało się przez specjalną misę z rtęcią, co zapewniało możliwość sterowania wysokimi prądami niezbędnymi do zasilania obracających się lamp, ale nie było specjalnie bezpiecznym rozwiązaniem dla obsługi.

Obecnie stosowane we wspomnianych latarniach morskich światła nawigacyjne stanowią zespół dwóch lamp, tj. głównej i rezerwowej, która jest załączana w razie awarii tej pierwszej tak, aby zachować ciągłość sygnalizacji świetlnej.

Moduły MT-101 we wspomnianych latarniach obsługują informacje pochodzące z lamp nawigacyjnych, wysyłają je do serwera z aplikacją typu SCADA oraz generują alarmy. Dodatkowo w latarni morskiej w Kołobrzegu moduł MT-101 odpowiada za przełączanie lampy głównej na lampę rezerwową. To rozwiązanie umożliwia zdalny podgląd na stan pracy latarni z dowolnego komputera z dostępem do serwera bez konieczności instalacji i serwisowania okablowania sieciowego, a zastosowanie prywatnej sieci APN zapewnia bezpieczeństwo wysyłanych danych.