Zapytanie ofertowe

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji prac B+R w ramach projektu dofinansowanego z PO IR 2.3.2 Bon na Innowacje dla MSP.

Dokładny opis zamówienia, terminy składania ofert i warunki oraz kryteria znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie konkursu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr INV/232/MAT/2019 z 25 lipca 2019, w dniu 31 lipca 2019 wpłynęła jedna oferta na kwotę 102 000,00 PLN netto.

Ofertę złożył Instytut Ogrodnictwa, ul Konstytucji 3 maja 1/4, 96-100 Skierniewice.

Zgodnie z kryteriami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta została wybrana do realizacji.