Wdrożenie firmy Rudan w dziedzinie detekcji wycieków wody

Rudan

Firma Rudan d.o.o z Chorwacji, która posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu i konserwacji systemów dystrybucji wody czystej, od kilku lat z powodzeniem wdraża moduły telemetryczne serii MT firmy Inventia na terenie lokalnym jak również sąsiadujących państw. Podstawowym problemem zgłaszanym przez klientów jest występowanie na zarządzanych obszarach niekontrolowanych wycieków wody. Powodem jest stan sieci wodociągowej, częste awarie rurociągów i zaworów. Niestety większość klientów realizuje pomiary parametrów sieci, w tym liczników wody, raz w miesiącu, co nie pozwala na szybkie wykrycie problemu. W tej sytuacji pierwszy objaw awarii to z reguły znacznie wyższy rachunek otrzymany od dostawcy.

Rudan

W skład systemu Aquacontrol wchodzi serwer centralny, na którego wyposażeniu jest relacyjna baza danych umożliwiająca przechowywanie historii pomiarów oraz raportów i analiz. Do prezentacji danych wykorzystano standardowe możliwości wizualizacji danych za pomocą przeglądarki www. Głównymi elementami części pomiarowo-transmisyjnej systemu są bateryjne rejestratory serii MT-7xx (w tym jednostki AQ-300 zaprojektowane na wyłączność firmy Rudan) oraz moduły telemetryczne MT-10x instalowane w miejscach, gdzie jest dostępne standardowe źródło zasilania.

Rudan

Opracowany system Aquacontrol pozwala klientom monitorować zużycie wody 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System umożliwia cykliczne raportowanie danych z wodomierzy z możliwością zdalnej zmiany interwałów przekazywania danych.

Zapewnia to klientom wykrywanie nieszczelności jak również optymalne zużycie wody, które w rachunku końcowym powoduje znaczne obniżenie miesięcznych rachunków za zużycie wody.

RudanPrezentacja zarejestrowanych danych pomiarowych w formie wykresów i tabel

Oprócz monitorowania zużycia wody, system pozwala także na monitorowanie różnych wielkości fizycznych, takich jak: ciśnienie w sieci wodociągowej, zużycie energii elektrycznej, wydatki i straty energii cieplnej, przepływ gazu, wskazania temperatur oraz poziomów (pomiar medium: woda, olej itp.). Operator systemu może ustawić powiadomienia w postaci wiadomości tekstowych SMS lub e-mail. Dzięki temu uzyskuje gwarancję, że wszystkie wady sieci wodociągowe będą zgłaszane natychmiast umożliwiając obsłudze szybkie działanie w celu zmniejszenia strat i poprawy wykorzystania energii.

RudanDane pomiarowe oraz alarmy przechowywane w pamięci sterowników telemetrycznych pozwalają stworzyć szczegółową analizę sieci wodociągowej i jednocześnie przedstawić środki zapobiegawcze poprawiające system zaopatrzenia w wodę.