Telemetron 2019

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością przygotowaliśmy kolejne wydanie magazynu Telemetron, w którym możemy podzielić się z Państwem informacjami o naszych nowych projektach, rozwiązaniach i wdrożeniach systemów telemetrii, telematyki, przemysłowego internetu rzeczy IIoT oraz profesjonalnego monitoringu pojazdów i zwierząt dziko żyjących. Tradycyjnie znajdziecie Państwo opisy przykładowych aplikacji zrealizowanych przez naszych Partnerów, którzy w powodzeniem instalują moduły telemetryczne w często egzotycznych dla nas miejscach: np. na lotnisku w Kenii – przy modernizacji przepompowni, czy też w Chile – realizując zdalny monitoring instalacji do filtracji wody. Jak co roku Pan Maciej Sawicki z firmy Control System podsumował swoje nowe wdrożenia systemów telemetrycznych w branży Wod-Kan. Wykorzystując moduły serii MT-151, MT-331 i MT-713 firma Control System stworzyła wiele ciekawych aplikacji, m.in. do monitorowania przepływów i ciśnień na magistralach wody. W podobną tematykę wpisuje się artykuł dotyczący wykorzystania modułów MT-151 w przepompowni MPWiK w Lęborku. Bardzo dziękujemy firmie DataLand za wykonanie opisu instalacji nadzoru, sterowania i akwizycji danych opartego o telemetrię i routery LTE w Zakładzie Usług Komunalnych w Baborowie. Telemetria sprawdziła się także w latarniach morskich, wykorzystana do zdalnej diagnostyki lamp nawigacyjnych. Bardzo dziękujemy naszym Partnerom za przesłane opisy wdrożeń! Życzymy kolejnych sukcesów!

W tym roku firma AB-MICRO, z której wywodzi się Inventia, obchodzi swoje 35-lecie. Z tej okazji Prezes Jerzy Białousz podsumował działania obu firm na rynku polskim i światowym oraz nakreślił strategiczne kierunki i nowe wyzwania stojące przed Inventią, by sprostać potrzebom nowych, obiecujących dziedzin zastosowań telemetrii, takich jak: rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo. Tematykę tę przybliży Państwu artykuł „Telemetria w sadzie” Pana Prof. dr hab. Waldemara Tredera z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, autorytetu w dziedzinie nawadniania i fertygacji upraw.

Zamieszczony wewnątrz numeru aktualny katalog naszych produktów, podzielony został kolorami na różne grupy zastosowań, by ułatwić Państwu wybór właściwego modelu. Dodatkowo, na końcu numeru zamieściliśmy zestawienie tabelaryczne modułów z podziałem na zasoby, funkcjonalności i dodatkowe wyposażenie.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 • Str.2 – INVENTIA Sp. z o.o. Krótki opis działalności firmy
 • Str.4 – Pasja i doświadczenie – sukces wizji Prezesa
 • Str.8 – Przewodnik po modułach telemetrycznych – wstęp
 • Str.10 – Moduły do monitoringu i zdalnego sterowania, bez programowanej logiki
 • Str.16 – Moduły bateryjne w wodoszczelnej obudowie
 • Str.24 – Moduły do monitoringu, zdalnego i lokalnego sterowania, z programowaną logiką (PLC) oraz komunikacją z urządzeniami zewnętrznymi (nie dotyczy MT-100)
 • Str.36 – Bramy komunikacyjne z programowaną logiką
 • Str.37 – Moduły lokalizacyjne GPS/GPRS
 • Str.44 – Moduły specjalizowane dla wind (m.in. komunikacja alarmowa) oraz moduły do ochrony katodowej
 • Str.50 – Rodzina urządzeń IoT
 • Str.54 – Moduły dodatkowe: ekspandery, czujniki, zasilacze buforowe, konwertery
 • Str.60 – Czujnik załadunku i wyładunku
 • Str.63 – Obsługa protokołu GENIBus w MT-151
 • Str.66 – Telemetria w sadzie
 • Str.70 – Nawadnianie zgodnie z ustalonym planem – wywiad
 • Str.74 – DATAPORTAL – SCADA 4.0
 • Str.78 – Wdrożenia: MOBICON steruje pracą przepompowni
 • Str.80 – Wdrożenia: Telemetria dla ludzi morza
 • Str.82 – Wdrożenia: Moduły Telemetryczne w aplikacjach Control System, Polska
 • Str.100 – Wdrożenia: Zdalny monitoring instalacji do filitracji wody Proyex, Chile
 • Str.104 – Wdrożenia: Wdrożenie DTL Monitoring DATALAND, Polska
 • Str.110 – Wdrożenia: Modernizacja przepompowni wody Blink Electrics ltd, Kenia
 • Str.112 – Porównianie cech modułów telemetycznych, lokalizacyjnych, ekspanderów i konwerterów (tabela)