Telemetria GPRS

Technologia GSM/GPRS szybko zdobywa rynek profesjonalnych zastosowań telemetrycznych, wypierając dotychczasowe rozwiązania radiomodemowe. Olbrzymie obszary zastosowań to m.in. ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka rolna i leśna, energetyka, gazownictwo, zdalne rozliczanie zużycia mediów oraz ochrona obiektów. Podstawowe zalety bezprzewodowych systemów GSM/GPRS dla potrzeb zdalnego monitorowania i sterowania to niskie koszty i krótki czas wdrożenia, dowolna odległość pomiędzy obiektami, niewrażliwość na ukształtowanie terenu i przeszkody terenowe (lasy, wysokie budynki), brak rozbudowanych systemów antenowych i możliwość natychmiastowego powiadamiania o sytuacjach awaryjnych bezpośrednio na telefony komórkowe właściwych osób.

Technologia GPRS umożliwia bezpośredni i bezpieczny dostęp do informacji za pomocą urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, urządzenia PDA, komputery przenośne). Nie występuje także problem „wąskiego gardła” stacji centralnej w przypadku rozbudowanych systemów telemetrycznych. Wykorzystanie w stacji centralnej routera z technologią HSDPA zapewnia przepustowość 1,8Mb/s a w przypadku stałego łącza do operatora sieci nawet 10Mb/s. Zastosowanie trybu transmisji zdarzeniowej, w którym oddalony obiekt sam wysyła dane w określonych sytuacjach, umożliwia szybkie i jednoczesne przekazywanie do centralnego systemu informacji o zmianach stanu dowolnie odległych obiektów, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych instalacji obejmujących setki monitorowanych punktów.

TELEMETRIA GPRS – KORZYŚCI

Szybki dostęp do informacji

 • nadzór on-line bez potrzeby nawiązywania połączenia,
 • możliwość wglądu w każdej chwili do każdego, dowolnie oddalonego obiektu,
 • natychmiastowe powiadomienie o istotnych zmianach, zdarzeniach i alarmach,
 • możliwość korzystania z urządzeń mobilnych,
 • dostęp do danych z oddalonych obiektów przez internet

Bezpieczeństwo urządzeń, instalacji i systemów

 • szybkie przekazywanie alarmów o zagrożeniach i usterkach,
 • zapobieganie awariom przed ich wystąpieniem,
 • zdalna diagnostyka oddalonych obiektów,
 • ochrona dostępu,
 • nadzór nad sprawnością świateł ostrzegawczych.

Redukcja kosztów

 • zmniejszenie liczby awarii, ograniczenie strat i skrócenie czasu usunięcia usterek,
 • zredukowanie wyjazdów pracowników na obiekty,
 • lepsza ochrona urządzeń i instalacji,
 • bardziej skuteczna diagnostyka,
 • optymalizacja logistyki

Zwiększenie zadowolenia usługobiorców

 • zdalna diagnostyka,
 • krótki czas wykrywania i usuwania usterek,
 • zapobieganie awariom przed ich wystąpieniem,
 • zdalne odczyty liczników,
 • zapewnienie ciągłości dostaw surowców, materiałów eksploatacyjnych i produktów

Spełnienie wymagań przepisów

 • monitorowanie wind,
 • monitorowanie czujników gazu (garaże, kotłownie)
 • monitorowanie emisji, imisji i ścieków,
 • monitorowanie chłodni

Zapewnienie ochrony środowiska

 • monitorowanie czystości powietrza i wody,
 • wczesne wykrywanie groźnych wycieków i szkodliwych emisji,
 • zapobieganie awariom przepompowni ścieków,
 • monitorowanie oczyszczalni ścieków,
 • nadzór nad systemami melioracji i nawadniania,
 • monitorowanie poziomu wód gruntowych i rzek,
 • zmniejszanie zużycia energii