Mobicon MT-151 HMI – steruje pracą przepompowni

W 2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku w związku z planowaną realizacją modernizacji Lokalnych Przepompowni Ścieków, rozpatrywało zmianę sposobu komunikacji zdalnej pomiędzy dyspozytornią a ponad dwudziestoma przepompowniami.

Do tej pory informacja o stanie pracy pomp oraz sygnalizacja stanów alarmowych przepompowni były przesyłane przy pomocy niezależnych od układu sterowania modemów radiowych pracujących w paśmie UHF. W wymianie danych pomiędzy obiektami a systemem SCADA służącym do wizualizacji sieci Lokalnych Przepompowni Ścieków, pośredniczył sterownik PLC. Jego zadaniem było zbieranie danych z modemów radiowych i przekazywanie odebranych informacji do serwera poprzez interfejs szeregowy.

Na jakość komunikacji albo w ogóle jej utrzymanie, duży wpływ mają warunki atmosferyczne, otoczenie (zmiana drzewostanu, zmiana zabudowy miasta). O ile na niektórych przepompowniach komunikacja w paśmie UHF funkcjonuje bezproblemowo do dziś, o tyle na innych, bardziej oddalonych i/lub gorzej usytuowanych z czasem jakość komunikacji znacząco spadła, pojawiły się zaniki komunikacji lub ta w ogóle ustała. Spadek jakości komunikacji spowodował zdecydowanie częstsze wyjazdy służb utrzymania ruchu na takie obiekty, a tym samym podniósł koszty ich eksploatacji.

Szukając alternatywnego do istniejącego rozwiązania zdecydowano o zastosowaniu modułu Inventia Mobicon 151HMI łączącego w sobie zalety sterownika PLC i modułu komunikacyjnego 2G/3G. Pozwala on na swobodne oprogramowanie pracy przepompowni, a bogate zasoby wejść i wyjść pozwalają na podłączenie wszystkich sygnałów. Dwa porty szeregowe (RS-232 i RS-232/485) oraz port Ethernet pozwalają na skomunikowanie modułu z urządzeniami wspierającymi otwarte protokoły Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP, czy M-bus.

Wbudowany modem 2G/3G umożliwia przesyłanie stanów i alarmów z obiektów do serwera. Bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne oraz serwer OPC umożliwiają włączenie modułów w istniejącą wizualizację SCADA.

Korzystając z udostępnianego nieodpłatnie przez Inventię drivera MTDataProvider, w 2015 roku, MPWiK własnymi siłami zmodernizowało trzy Lokalne Przepompownie Ścieków. Obecnie z dwudziestu pięciu przepompowni należących do MPWiK Lębork zmodernizowano w ten sam sposób jedenaście przepompowni. Jesteśmy na etapie modernizacji kolejnych sześciu rozdzielnic sterujących z modułami Inventii – uruchomienia planuje się na początek 2019 roku. Docelowo zakłada się rozbudowę systemu kanalizacji, co dodatkowo zwiększy liczbę obsługiwanych Lokalnych Przepompowni Ścieków do ponad trzydziestu. Z uwagi na bezawaryjność pracy systemu, do roku 2020 planowana jest całkowita unifikacja systemu telemetrii w przedsiębiorstwie. Bazą rozwiązania będą moduły Inventii.

Mateusz Labuda, MPWiK, Lębork