Lotnisko w Kenii – modernizacja przepompowni wody

„Bogata funkcjonalność i wysoka niezawodność sprawiają, że ta rodzina urządzeń jest naszym numerem jeden w dziedzinie telemetrii i aplikacji realizujących zdalny nadzór. Wskaż nam zadanie do realizacji, a my poprzez zastosowanie MT-101 dodamy nowej wartości dla Twojej firmy. Daj nam znać, a my opracujemy rozwiązanie dedykowane dla Ciebie.” – Peter Mbari – Dyrektor Techniczny, Blink Electrics Ltd.

Przepompownia znajduje się na terenie międzynarodowego lotniska w Kenii, w odległości około 4 km od stacji uzdatniania i zbiorników magazynowania wody. Przed modernizacją stary system wymagał od osób go administrujących stałego pokonywania odległości za każdym razem, gdy istniała potrzeba włączenia lub wyłączenia pomp wody w stacji zasilającej. Dodatkowym elementem wymuszającym częste przemieszczanie się obsługi był fakt, że wydajność stacji uzdatniania była mniejsza niż stacji pomp. Przed zainstalowaniem systemu telemetrycznego, w momencie, gdy przepompownia była uruchomiona, z powodu nadmiaru przepływu wody w stacji uzdatniania następowały częste przypadki przepełnienia zbiorników, w rezultacie czego dochodziło do rozlania dużych ilości wody. Proces dozowania środków chemicznych również odbywał się ręcznie i często skutkowało to tym, że operator dodawał środki w nieodpowiednich ilościach w stosunku do objętości wody. W przypadku wystąpienia usterek z reguły upływało wiele czasu zanim zostały one zauważone i zdiagnozowane.

Taki stan rzeczy szybko musiał ulec zmianie. Pomocne okazały się rozwiązania telemetryczne od lat z powodzeniem oferowane przez firmę Inventia na całym świecie. Jedna z lokalnych firm kenijskich, Blink Electrics skorzystała z podstawowej funkcjonalności modułu MT-100, jakim jest bufor MT2MT, który umożliwia zbudowanie systemu pracującego w tzw. kaskadzie. Umożliwia on bezpośredni przekaz danych pomiędzy oddalonymi punktami bez wymaganej dodatkowej infrastruktury w postaci serwera centralnego. Dzięki temu udało się bezpośrednio zsynchronizować stację uzdatniania ze stacją pomp tak, że woda jest obecnie pompowana tylko wtedy, gdy poziom w zbiornikach nie jest pełny. W znacznym stopniu ograniczyło to marnotrawstwo energii, chemikaliów do uzdatniania oraz samej wody poprzez wyeliminowanie jej wycieków.

Dozowanie chemikaliów do wody również zostało skoordynowane z przepompownią, tak że chemikalia są dodawane tylko wówczas, gdy woda przepływa ze zdalnej pompowni. Zapewniło to jednolity proces uzdatniania, a tym samym utrzymanie wymaganego poziomu jakości przy zachowaniu wysokiego stopnia niezawodności.

Wykorzystując możliwości PLC modułu telemetrycznego MT-100 zaprogramowano logikę monitorowania stanu instalacji, a dodane powiadomienia w postaci wiadomości SMS są wysyłane obsłudze w przypadku wystąpienia awarii. Ponadto, administratorzy obiektów mogą monitorować system w czasie rzeczywistym z komputera za pomocą programu narzędziowego MTManager, uzyskując wszystkie istotne informacje o stanie instalacji.

Peter Mbari, Blink Electrics ltd, Kenia