MT-723 – energooszczędny rejestrator IP-68 z transmisją SMS/GPRS

 • Komplet złącz IP-68 (sygnałowe, antenowe, USB, zasilania zewnętrznego)
 • Zewnętrzny dostęp do karty SIM
 • 6 wejść binarnych/licznikowych z własnym zasilaniem obwodu (dla styków beznapięciowych)
 • 3 wejścia analogowe 0-5 V, z kluczowanym zasilaniem dla przetwornika pomiarowego
 • 2 wyjścia sterujące
 • Zasilanie zewnętrzne 7-30V (baterie alkaliczne lub litowe, akumulatory, ogniwa słoneczne)
 • Rejestrator o dużej pojemności (4MB – 10 000 rekordów)
 • Wykonywanie pomiarów analogowych w energooszczędnym trybie uśpienia modemu GSM/GPRS
 • Elastyczne harmonogramowanie pomiarów
 • Opcjonalny odbiornik GPS precyzyjnie określający pozycję urządzenia
 • Opcjonalny, wbudowany przetwornik ciśnienia
 • Zdalna aktualizacja konfiguracji, czasu RTC i oprogramowania wewnętrznego (firmware)

MT-723 to kolejna, wodoszczelna wersja nagrodzonego GRAND PRIX Targów WODKAN bateryjnego modułu telemetrycznego MT-703 oraz jego następcy – modelu MT-713 o rozszerzonych zasobach i funkcjach.

Moduł MT-723 może być instalowany w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, w miejscach wilgotnych, narażonych na kondensację pary wodnej lub nawet zalanie wodą do głębokości 10 m. Odporność na warunki środowiskowe zapewnia nie tylko szczelna obudowa, ale także żel ochronny, w którym zatopiona jest cała elektronika. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom żadne czynności instalacyjne i serwisowe nie wymagają otwierania uszczelnionej fabrycznie obudowy. Moduł wyposażony jest w hermetyczne złącza dla sygnałów wejściowych, zewnętrznego zasilania bateryjnego, anteny GSM, anteny GPS i portu USB.

Również karta SIM dostępna jest z zewnątrz po odkręceniu hermetycznej zaślepki. Wewnętrzna bateria litowa zapewnia podtrzymanie zegara RTC i możliwość wysłania alarmu w przypadku odłączenia zasilania modułu. Dodatkowy element diagnostyczno/alarmowy stanowi wbudowany czujnik wstrząsowy. Umieszczone wewnątrz kontaktrony umożliwiają lokalne przełączanie modułu w różne tryby pracy, a także sprzężenie z detektorem zalania wodą. Szeroki zakres napięć zasilania pozwala wykorzystywać zestawy bateryjne alkaliczne lub litowe, akumulatory, ogniwa słoneczne i stałe zasilanie obiektu.

 • 6 wejść dwustanowych/licznikowych z możliwością podłączenia zestyków beznapięciowych (np. wyjść impulsowych przepływomierzy)
 • 3 wejścia analogowe 0 – 5 VDC z konfigurowanymi progami alarmowymi i histerezą
 • 2 wyjścia sterujące
 • Kluczowane źródło napięcia 0-5 VDC dla zewnętrznych przetworników analogowych
 • Czujnik wstrząsów (detekcja ingerencji w urządzenie)
 • Rejestrator danych
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC
 • Zasilanie zewnętrzne 7-30 VDC (baterie alkaliczne lub litowe, akumulatory, ogniwa słoneczne, zasilanie stałe)
 • 32 elementowa tablica operacji bitowych i arytmetycznych
 • Port USB (IP68) do lokalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
 • Opcjonalny odbiornik GPS
 • Obudowa i złącza IP68, elektronika zatopiona w żelu ochronnym
 • Gniazdo antenowe typu SMB IP-68
 • Transmisja pakietowa GSM/GPRS i SMS
 • Konfigurowalne zasoby wejść/wyjść binarnych oraz wejść analogowych
 • Rejestrator danych zapisujący zdarzenia w pamięci flash
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych oraz aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (OTA)
 • Praca licznikowa wejść binarnych
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem (lista uprawnionych numerów IP i telefonów, opcjonalnie hasło)
 • Praca zdarzeniowa według konfigurowanych reguł i według harmonogramów
 • SMSy o dynamicznej treści
 • Montaż naścienny, obudowa ABS, stopień ochrony IP68
 • Określanie lokalizacji w oparciu o opcjonalny odbiornik GPS
 • Zasilanie zewnętrzne 7-30 VDC
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne