MT-251 – brama komunikacyjna GPRS/3G z portem Ethernet

 • Transmisja pakietowa GSM/GPRS/EDGE oraz UMTS/HSDPA
 • Integralny, czterozakresowy modem GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
 • Zakres UMTS/HSPA 800/850/900/1700/1900/2100
 • Izolowany układ zasilania
 • 2 wejścia binarne, 1 wyjście SSR NO
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • 2 porty szeregowe dla urządzeń zewnętrznych: RS 232 z kontrolą przepływu, RS 485
 • Programowane funkcje logiczne i obliczeniowe
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sekundy z opcją zapisu na karcie pamięci microSD
 • Konwerter protokołów transmisji
 • Wbudowana funkcja Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych
 • Router pakietów
 • Obsługa protokołu SNMP wersja 1 – praca jako SNMP agent z wysyłaniem informacji o zdarzeniach (tzw. pułapek)
 • System ochrony dostępu
 • System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED
 • Układ „watchdog” (automatyczny reset stanów nieprawidłowych)
 • Procesor zdarzeniowej transmisji danych i wysyłania wiadomości SMS
 • Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS/3G
 • Opcja wlutowanej karty MIM zastępującej kartę SIM, lub wykorzystywanej z kartą SIM dla zapewnienia redundancji komunikacji
 • Wbudowany zasilacz buforowy dla zewnętrznego akumulatora 6V
 • Szeroki zakres napięć zasilania (18 – 55 VDC)
 • Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, sprężynowe terminale zaciskowe

MT-251 umożliwia bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS/UMTS urządzeń pomiarowych, sterowników PLC, układów wejść/wyjść, paneli operatorskich wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS232/485 lub port Ethernet a także stacji komputerowych systemów wizualizacji i gromadzenia danych. Wykorzystanie modułu MT-251 zwalnia użytkownika z konieczności posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS/UMTS, komend sterujących AT, zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywności i przywracania sesji zerwanych, ochrony dostępu z poziomu sieci, zapewnienia integralności danych oraz sprawdzania poprawności dostarczania danych.

MT-251 może pełnić rolę lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenia zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby. Moduł może współpracować z systemem nadrzędnym kierującym pakiety danych z pytaniami bądź rozkazami na jego jeden ze zdefiniowanych portów szeregowych bądź port Ethernet. W pamięci MT-251 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, zmian wartości rejestrów odczytanych z zewnętrznych urządzeń. W oparciu o wewnętrzny program użytkownika wartości odczytane z urządzenia mogą być bezpośrednio poddane lokalnej analizie. Na podstawie wyników obliczeń moduł MT-251 może przekazać dane z obiektu wykorzystując transmisję pakietową GPRS/UMTS lub krótkie wiadomości tekstowych SMS.

Dzięki zastosowaniu portu Ethernet moduł MT-251 może być dołączany do lokalnych sieci LAN wymieniając dane w wybranym protokole sieciowym z pozostałymi terminalami systemu np. w serwerowniach, systemach klimatyzacji, systemach automatyki budynkowej, etc.

Oprócz funkcji komunikacyjnych i obliczeniowych jednostka MT-251 umożliwia rejestrowanie dużych ilości danych z opcją zapisu na karcie pamięci microSD. Brama komunikacyjna MT-251 posiada także wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatora zewnętrznego, zapewniającego podtrzymanie napięcia i bezprzerwową pracę modułu w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Konstrukcja sprzętowa MT-251 oprócz interfejsów szeregowych oraz portu Ethernet udostępnia parę zacisków, która może być skonfigurowana jako wejście binarne/licznikowe. Moduł posiada również wyjście SSR NO. Dzięki temu do modułu można podłączyć dodatkowy sygnał dwustanowy/alarmowy, zliczać impulsy, a także sterować urządzeniem zewnętrznym (np. wykonać sprzętowy reset urządzenia pomiarowego).

 • 2 wejścia binarne/licznikowe
 • 1 wyjście SSR NO
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Port szeregowy RS-232 z kontrolą przepływu RTS/CTS
 • Port szeregowy RS-485
 • Port USB do konfiguracji i programowania modułu
 • Wbudowany zasilacz buforowy dla zewnętrznego akumulatora SLA
 • Wbudowana karta MIM (opcja) i gniazdo karty SIM
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Sposoby komunikacji: transmisja pakietowa GPRS/3G, wiadomości tekstowe SMS
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU i MODBUS TCP
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS
 • Możliwość transmisji danych z urządzeń podłączonych do szeregowych portów komunikacyjnych RS-232, RS-485 lub portu Ethernet
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń
 • Rozsyłanie pakietów w trybie przezroczystym
 • Obsługa protokołu SNMP w wersji 1. MT-251 pracuje jako SNMP agent – urządzenie, które jest odczytywane przez serwer i samo wysyła informacje o zdarzeniach (tzw. pułapki)
 • Programowane funkcje logiczne z wykorzystaniem wejścia/wyjścia, zegarów, liczników, flag i rejestrów w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, ustawianie wyjścia i rejestrów wewnętrznych, wydzwanianie, etc.)
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w polach wiadomości SMS, obsługa makr oraz nazw symbolicznych
 • Transmisja zdarzeniowa (unsolicited messaging) w wyniku zmiany stanu wejścia/wyjścia binarnego lub wewnętrznej flagi oraz spełnienia warunku logicznego
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i adresów IP, opcjonalnie hasło
 • Kontrola napięcia i ładowania zewnętrznego akumulatora
 • Wbudowana autodiagnostyka
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne