MT-202 – bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową

Już od kilku lat firma INVENTIA specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych urządzeń telemetrycznych, rejestrujących i lokalizacyjnych wykorzystujących technologie GSM/GPRS i GPS. Sukces rynkowy jest efektem nie tylko wysokiej jakości produktów, ale także konsekwentnie realizowanej koncepcji otwartych rozwiązań swobodnie konfigurowalnych przez użytkownika. Moduły telemetryczne serii MT zdobyły już w Polsce prestiżowe nagrody – Złoty Medal Targów AUTOMATICON i Grand Prix Targów WODKAN. Wykorzystując sukces doskonale znanych w Polsce modułów MT-101 i MT-201 INVENTIA wprowadza na rynek kolejny produkt dla potrzeb automatyki przemysłowej i pomiarów – atrakcyjny cenowo moduł MT-202.

MT-202 umożliwia łatwą, bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS wszelkiego rodzaju urządzeń inteligentnych (sterowniki PLC, układy wejść/wyjść, urządzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS-232/422/485. Wykorzystanie modułu MT-202 zwalnia użytkownika z konieczności posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS, komend sterujących AT, zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywności i przywracania sesji zerwanych, ochrony dostępu z poziomu sieci, zapewnienia integralności danych, sprawdzania poprawności dostarczenia ramek. Co więcej, współpraca modułu MT-202 z urządzeniem zewnętrznym nie wymaga żadnej ingerencji w konfigurację czy oprogramowanie aplikacyjne tego urządzenia. MT-202 może pełnić funkcję lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenie zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby (wejścia, wyjścia, wejścia analogowe, rejestry i flagi wewnętrzne). W pamięci MT-202 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, wszelkiego rodzaju zmian stanu, zmian wartości analogowych, spełnienia warunków logicznych z wykorzystaniem wartości bezpośrednich i agregowanych. Dane są transmitowane przez GPRS zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika:

 • jako odpowiedź na zapytanie,
 • samodzielnie w określonych momentach czasu,
 • samodzielnie w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia (alarm, zmiana stanu, znacząca zmiana wartości analogowej, spełnione wyrażenie logiczne itp.).

Dzięki transmisji zdarzeniowej możliwe jest tworzenie dowolnie dużych i dowolnie odległych systemów bezprzewodowych o dużej rozdzielczości czasu i krótkim czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem bardzo oszczędnej transmisji GPRS.

MT-202 – znacznie więcej niż modem GPRS

 • Programowane funkcje logiczne i obliczeniowe,
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC),
 • Konwerter protokółów transmisji,
 • Wbudowana funkcjonalność Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych,
 • Mapowanie zasobów urządzeń zewnętrznych,
 • FlexSerial – tryb programowej obsługi dowolnego protokółu szeregowego,
 • Router pakietów,
 • System ochrony dostępu,
 • System samodzielnego logowania do sieci GPRS,
 • System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED,
 • Układ „watchdog” (automatyczny reset stanów nieprawidłowych),
 • Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS i wysyłania wiadomości SMS,
 • Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS,
 • Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, szeroki zakres napięć zasilania (10,8…36 VDC lub 24 VAC), izolowany port RS232/422/485, rozłączane listwy zaciskowe, wykrywanie zaniku zasilania podstawowego.

Z modułem MT-202 dostarczane jest nieodpłatnie:

 • oprogramowanie do zdalnej i lokalnej konfiguracji oraz do programowania modułu,
 • oprogramowanie komunikacyjne do zbierania danych przez moduł telemetryczny, modem GPRS, router GPRS lub internet. Oprogramowanie udostępnia dane poprzez standardowe interfejsy OPC, ODBC (bezpośredni zapis do relacyjnej bazy danych) oraz poprzez pliki CSV.
 • Port szeregowy RS-232/485/422 – izolowany
 • Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez program użytkownika:
  • 8192 wewnętrznych rejestrów 16 bitowych.
  • 176 markerów wewnętrznych dostępnych w przestrzeni wyjść binarnych
  • 256 wewnętrznych niekasowalnych markerów
  • 256 wewnętrznych markerów zerowanych przy resecie modułu
  • 12 niezależnych timerów wewnętrznych
  • 32 specjalne markery przeznaczone do wysyłania komunikatów zdarzeniowych i alarmowych
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Sposoby komunikacji
  • GPRS – transmisja pakietowa
  • SMS
  • Transmisja danych CSD (tryb Modem)
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS
 • Routing pakietów w trybie przezroczystym
 • Możliwość wykorzystywania w trybie przezroczystym jako bezprzewodowy port szeregowy
 • Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS
 • Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach markerów wewnętrznych, zegarach, licznikach, flagach diagnostycznych i rejestrach w celu wyzwalania zdarzeń
  (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie markerów lub rejestrów wewnętrznych, wysyłanie e-mail)
 • Możliwość samodzielnego zgłaszanie zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu markerów lub spełnienia funkcji logicznej
 • Możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS
 • Funkcjonalność lokalnego Mastera dla urządzeń podłączonych do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjnego RS-232/422/485 (protokóły Modbus  RTU/ASCII, GazModem, NMEA 0183)
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń
 • Możliwość programowej obsługi niestandardowych protokółów komunikacyjnych – tryb FlexSerial
 • Bufor MT2MT umożliwiający komunikację pomiędzy modułami MT-202, MT-101, MT-102 bez pośrednictwa komputera
 • Kontrola integralności danych i poprawności dostarczenia ramek
 • Układ “watchdog” (automatyczny reset stanów nieprawidłowych)
 • Timery synchronizowane z zegarem RTC
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu, programu użytkownika i oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • Montaż na szynie DIN
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło
 • Zasilanie 12/24V DC, 24 V AC
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność komunikacji szeregowej)
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne