MT-151 LED v2 LTE – sterownik telemetryczny 2G/3G/4G serii MOBICON

 • Wbudowany modem GSM 2G/3G/4G*
 • Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) – dostęp do 2 niezależnych sieci GSM zapewnia redundancję infrastruktury transmisyjnej
 • 16 wejść binarnych (izolacja galwaniczna)
 • 12 wyjść binarnych (możliwość selektywnej konfiguracji jako wejścia, izolacja galwaniczna)
 • 4 wejścia analogowe 4–20 mA (izolacja galwaniczna)
 • 2 wejścia analogowe 0–10 V (bez izolacji)
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Port szeregowy RS-232/485 dla urządzeń zewnętrznych (izolacja galwaniczna)
 • Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich
 • 48 diagnostycznych diod LED
 • Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania)
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 s z możliwością zapisu na karcie SD
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
 • Programowany sterownik PLC
 • Tryb FlexSerial dla programowej obsługi protokołów niestandardowych
 • Standardowe protokóły komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS, SNMP, IEC 60870-5-104, GENIbus)
 • Zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware (OTA)
 • 3-letnia gwarancja

* zależnie od zamontowanego modemu

Istotne zmiany w drugiej (MT-151 LED v2) wersji sprzętowej modułu MT-151 LED

Seria MOBICON to profesjonalne sterowniki telemetryczne najnowszej generacji dla wymagających zastosowań. Model MT-151 LED v2 LTE łączy funkcje programowalnego sterownika PLC, rejestratora, konwertera protokółów transmisji i bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego transmisję danych w sieci 2G/3G/4G*. Technologia Dual-SIM zapewnia niezawodność transmisji dzięki dostępowi do dwóch niezależnych sieci 2G/3G/4G różnych operatorów. Port Ethernet otwiera potężne możliwości integracji sterownika z innymi urządzeniami i systemami użytkownika.

48 diagnostycznych diod LED pozwala łatwo określić aktualny stan wejść/wyjść, portów komunikacyjnych i innych zasobów modułu. Przemysłowa konstrukcja, izolacja galwaniczna zasobów, odpowiednio dobrane parametry techniczne oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne to istotne atuty, dzięki którym seria MOBICON stanowi optymalne rozwiązanie dla bezprzewodowych systemów telemetrii, nadzoru, diagnostyki i sterowania o podwyższonym poziomie niezawodności.

 • 16 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 12/24 VDC (I1–I16), logika dodatnia
 • 12 optoizolowanych wyjść binarnych 12/24 V DC (Q1–Q12), logika dodatnia – selektywnie konfigurowalnych jako wejścia
 • 4 optoizolowane, różnicowe wejścia analogowe 4–20 mA (dokładność 0,2%, 14-bitowa rozdzielczość) z konfigurowaną histerezą i filtracją
 • 2 wejścia analogowe 0–10 V
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Izolowany port szeregowy RS-232/485
 • Port szeregowy RS-232 z wyjściem zasilania 5 V / 500 mA
 • Port USB do lokalnej konfiguracji i programowania
 • Gniazda dla 2 kart SIM (redundancja sieci 2G/3G/4G*)
 • Wewnętrzny czujnik temperatury
 • Zaciski zasilania rezerwowego (akumulator SLA 12 V), układ kontroli napięcia i ładowania
 • 48 statusowych diod LED (stan wejść/wyjść, zalogowanie do sieci GSM/UMTS, aktywna sesja danych, poziom sygnału GSM, aktywność nadawcza i odbiorcza modemu GSM, aktywność nadawcza i odbiorcza portów komunikacyjnych, operacje na karcie SD, status modułu, podstawowe i rezerwowe źródło zasilania)
 • Wewnętrzne flagi i rejestry dostępne dla użytkownika
 • Pamięć Flash na firmware (zdalna aktualizacja)
 • Rejestrator danych, zapis na karcie SD
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)

* zależnie od zamontowanego modemu

 • Tryby komunikacji:
  • 2G/3G/4G* – transmisja pakietowa, zależnie od zamontowanego modemu
  • SMS
  • e-mail (bez SSL)
 • Dostęp do zasobów modułu standardowym protokołem MODBUS RTU i MODBUS TCP
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS
 • Rozsyłanie pakietów w trybie przezroczystym
 • Praca licznikowa wejść binarnych (do 2 kHz) – I1 – I4
 • Programowane funkcje logiczne z wykorzystaniem wejść/wyjść, zegarów, liczników, flag i rejestrów w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, ustawianie wyjść i rejestrów wewnętrznych etc.)
 • Zdalna konfiguracja i programowanie przez sieć (OTA)
 • Wysyłanie wiadomości SMS wyzwalanych zdarzeniami lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w polach wiadomości SMS/e-mail
 • Konfigurowane progi alarmowe, histereza, przedział nieczułości i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Transmisja danych z urządzeń zewnętrznych podłączonych do portu RS-232/485
 • Napięcie zasilające 5 V dla urządzeń podłączonych do portu RS-232 (np. panel operatorski, odbiornik GPS)
 • Transmisja zdarzeniowa w wyniku zmiany stanu wejścia binarnego lub wewnętrznej flagi, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub spełnienia warunku logicznego
 • Rejestracja danych na karcie SD z rozdzielczością 0,1 s
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń
 • Zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem – lista autoryzowanych adresów IP i numerów telefonu, opcjonalne hasło, funkcje blokady odczytu konfiguracji
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24 V DC (24 V DC w przypadku korzystania z akumulatora rezerwowego)
 • Kontrola napięcia i ładowania zewnętrznego akumulatora SLA
 • Wbudowana autodiagnostyka
 • Rozłączalne listwy zaciskowe

* zależnie od zamontowanego modemu