MT-102 – moduł telemetryczny do monitorowania, alarmowania i sterowania

 • Transmisja pakietowa GSM/GPRS
 • Integralny modem GSM 850/900/1800/1900
 • Wejścia i wyjścia binarne (8)
 • Wejścia analogowe 4-20 mA (6)
 • Optoizolowany port komunikacyjny dla urządzeń zewnętrznych (RS 232/422/485)
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek.
 • Programowany sterownik PLC
 • Standardowe protokoły transmisyjne (MODBUS RTU, GAZMODEM, M-BUS, NMEA 0183)
 • Tryb FlexSerial dla programowej obsługi protokołów niestandardowych

Moduł Telemetryczny MT-102 jest profesjonalnym urządzeniem łączącym funkcje programowalnego sterownika PLC, rejestratora, konwertera protokółów transmisji i bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego transmisję danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS. Przemysłowa konstrukcja urządzenia, integralny

modem GSM, odpowiednio dobrane parametry techniczne oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne to atuty MT-102, dzięki którym jest on powszechnie stosowany w bezprzewodowych systemach telemetrii, nadzoru, diagnostyki, sterowania i zdalnego odczytu zużycia mediów.

 • 8 swobodnie konfigurowalnych wejść/wyjść binarnych/licznikowych 24V DC (Q1 – Q8)
 • 2 szybkie optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA (1,5 % dokładności, 10 bit rozdz.) z programowaną histerezą i stałą filtracji
 • 4 optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA z programowaną histerezą i czasem konwersji (przetwarzanie U/f, dokładność 0,5%)
 • Port szeregowy RS-232/485/422 – izolowany
 • Wewnętrzne flagi, rejestry i stałe do wykorzystania przez użytkownika
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 •  Sposoby komunikacji
  • GPRS – transmisja pakietowa
  • SMS
  • Transmisja danych CSD (tryb Modem)
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS RTU
 • Rozsyłanie pakietów z możliwością routingu w trybie przezroczystym
 • Możliwość wykorzystania wejść binarnych Q1 – Q8 jako wejść licznikowych lub analogowych dla przetworników U/f i I/f
 • Możliwość programowania funkcji logicznych na zasobach wewnętrznych modułu w celu: przetwarzania danych, wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie wyjść lub rejestrów wewnętrznych, wysyłanie e-mail i wydzwanianie)
 • Możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na wejściu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub też spełnienia funkcji logicznej
 • Możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS
 • Programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wszystkich wejść analogowych
 • Dodatkowa możliwość ręcznego ustawienia progów alarmowych dla 2 szybkich wejść analogowych (przyciski na obudowie)
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek.
 • Możliwość transmisji danych z urządzeń podłączonych do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjnego RS-232/422/485 (Modbus RTU, Gazmodem, M-BUS, NMEA 0183)
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu przyspieszenia transmisji oraz wyzwalania zdarzeń
 • Zabezpieczenie przez zapisem danych przez osoby nieuprawnione (hasło zapisu do rejestrów wewnętrznych)
 • Tablica stałych programu pozwalająca na parametryzację działania oprogramowania wewnętrznego
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24V DC, 24 V AC
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych)
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne