MT-051 – bateryjny moduł GSM/GPRS do zdalnego odczytu wodomierzy

 •  Transmisja pakietowa GSM/GPRS i SMS
 •  Integralny modem GSM 850/900/1800/1900 z systemem autonomicznego logowania się do sieci GPRS
 •  5 wejść dwustanowych/licznikowych z możliwością podłączenia zestyków beznapięciowych (np. wyjść impulsowych przepływomierzy)
 •  Inteligentny rejestrator danych (28 000 rekordów)
 •  Wbudowany czujnik pomiaru temperatury
 •  Opcjonalny port 1-Wire do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
 •  Konfigurowane zegary pomiarowy i transmisyjny oraz zdarzenia inicjujące wysyłkę danych
 •  Kontraktron umożliwiający wybudzenie moduły z trybu uśpienia bez konieczności otwierania obudowy
 •  Zegar czasu rzeczywistego RTC
 •  Inteligentne zarządzanie energią
 •  Port USB do lokalnej konfiguracji
 •  Obudowa IP-67
 •  Elektronika pokryta powłoką ochronną
 •  Zasilanie bateryjne 4,5 VDC, zestawy baterii alkalicznych (S – 3xLR20, M – 6xLR20, L – 9 xLR20), opcjonalnie zasilanie z baterii litowych 3 VDC i 3,6 VDC
 •  Temperatura pracy -20 … +60°C
 •  Wewnętrzna antena GSM, konektor antenowy SMA dla zewnętrznej anteny jako opcja
 •  Przyjazne oprogramowanie konfiguracyjne oraz komunikacyjne
 •  Oprogramowanie do zdalnego zarządzania oraz aktualizacji oprogramowania firmware poprzez sieć GPRS
 •  3 lata gwarancji

MT-051 to bateryjny moduł pomiarowy, rejestrujący i transmisyjny zoptymalizowany dla systemów alarmowych oraz aplikacji pomiaru przepływu, w miejscach pozbawionych zasilania zewnętrznego. Prosta, zwarta, konstrukcja zamknięta w plastikowej obudowie o klasie ochrony IP-67 oraz dodatkowym zabezpieczeniu elektroniki w postaci powłoki ochronnej umożliwia bezpośrednią instalację modułu w trudnych warunkach środowiskowych. Możliwości inicjowanego przez moduł przekazu danych (tzw. transmisja spontaniczna lub zdarzeniowa) pozwalają zminimalizować koszty transmisji i zużycie energii, przyczyniając się do zwiększenia czasu pracy na bateriach wewnętrznych.

W module zastosowano technologię Dual SIM, która pozwala na wymienne korzystanie z dwóch kart SIM (mini-SIM oraz micro-SIM) zabezpieczając tym samym ciągłość transmisji danych. Dzięki opracowanym mechanizmom redundancji system jest w stanie obronić się przed niestabilną pracą sieci GSM. Dodatkowo moduł zamiast karty micro-SIM może korzystać z wbudowanej karty MIM (ang. Machine Identyfication Module), przylutowanej w procesie montażu powierzchniowego elektroniki.

MT-051 zasilany jest z wewnętrznego zestawu baterii alkalicznych (lub litowych jako opcja). Dostępny jest w trzech wersjach różniących się wielkością obudowy i pojemnością baterii (S–3xLR20, M–6xLR20, L– 9xLR20). Poziom napięcia baterii jest stale monitorowany i przekazywany wraz z pozostałymi danymi pomiarowymi.

Moduł wyposażony jest w 5 wejść binarnych, które umoż- liwiają zliczanie impulsów o częstotliwości do 250 Hz przy minimalnym czasie trwania impulsu 2 ms. Każde z wejść może być indywidualnie skonfigurowane jako wejście zliczające impulsy lub wejście alarmowe. Moduł zlicza impulsy w 32-bitowych licznikach, a dodatkowo realizuje obliczenia średniego przepływ za zadany okres czasu. Do zliczanych impulsów mogą zostać przypisane wagi wykorzystywane przy zliczaniu przepływów. Dla obliczonych przepływów można przypisać cztery progi alarmowe (dwa wysokie i dwa niskie), które można wykorzystać do natychmiastowego wysłania informacji o anormalnym stanie pracy obiektu. Wszystkie pomiary są zapisywane w rejestratorze pozwalającym na zapamiętanie do 28000 rekordów. Rejestrator jest opróżniany zgodnie z zadanym interwałem czasowym, bądź w momencie alarmu.

Dodatkowo moduł realizuje pomiar temperatury poprzez standardowo dostępny wewnątrz obudowy czujnik. Opcjonalnie przewidziano podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury poprzez port magistrali 1-Wire.

Dla modułu MT-051 dostępne jest nieodpłatnie oprogramowanie MT Manager do zdalnej i lokalnej konfiguracji, monitorowania oraz aktualizacji firmware, a także sterownik komunikacyjny dla środowiska Windows – MT Data Provider (serwer OPC, bezpośredni zapis do relacyjnej baz danych, zapis danych w postaci plików formatu CSV) umożliwiający łatwą integrację np. z systemem wizualizacji SCADA użytkownika

 • 5 wejść dwustanowych/licznikowych z możliwością podłączenia zestyków beznapięciowych (np. wyjść impulsowych przepływomierzy)
 • Wbudowany czujnik temperatury
 • Opcjonalny port 1-Wire do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
 • Rejestrator danych
 • Kontaktron umożliwiający wybudzenie modułu z trybu uśpienia bez konieczności otwierania obudowy
 • Port USB do lokalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
 • Obudowa IP-67
 • Zasilanie bateryjne 4,5 VDC, zestawy baterii wewnętrznych S – 3xLR20, M – 6xLR20, L- 9xLR20, opcjonalnie możliwość zasilania z zewnętrznych źródeł zasilania 7-30 VDC
 • Wewnętrzna antena GSM, konektor antenowy SMA dla zewnętrznej anteny jako opcja
 • Transmisja pakietowa GSM/GPRS i SMS
 • Praca licznikowa wejść binarnych
 • Zdalna konfiguracja i programowanie przez sieć (OTA)
 • Wysyłanie wiadomości SMS wyzwalanych zdarzeniami
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w polach wiadomości SMS
 • Transmisja zdarzeniowa (unsolicited messaging) w wyniku zmiany stanu wejścia binarnego lub wewnętrznej flagi przekroczenia zadanego progu wartości na wejściu licznikowych, progu alarmowego temperatury
 • Konfigurowane progi alarmowe, histereza i przedział nieczułości dla wejść licznikowych
 • Rejestrator danych o pojemności 28 tyś. rekordów
 • Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem – lista autoryzowanych adresów IP i numerów telefonów, opcjonalne hasło
 • Wbudowana autodiagnostyka
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne