MT-021 – moduł SMS/e-mail/GPRS do monitorowania, alarmowania i sterowania

MT-021 to atrakcyjny moduł telemetryczny przeznaczony do zastosowań opartych na:

 • krótkich wiadomościach tekstowych SMS, zapewniających dwustronną komunikację z użytkownikami poprzez ich telefony komórkowe
 • lub/i wiadomościach alarmowych/raportowych e-mail wysyłanych przez sieć GPRS bezpośrednio na konta użytkowników
 • dwukierunkowej, pakietowej transmisji danych w sieci GPRS (np. system wizualizacji SCADA)
 • wydzwonieniu z uprawnionego numeru telefonu (identyfikacja dzwoniącego w celu wykonania skonfigurowanej funkcji, np. otwarcie bramy)
 • sterowaniu tonowym DTMF z klawiatury uprawnionego telefonu

Moduł posiada wbudowany modem GSM, 4 wejścia dwustanowe (z funkcją zliczania impulsów), 4 wyjścia przekaźnikowe, 2 interfejsy komunikacyjne 1-WIRE oraz 2 wejścia analogowe z możliwością wyboru sygnału prądowego 4..20mA, napięciowego 0..5V/0..10V lub bezpośredniego pomiaru temperatury z czujnika PT100 lub NTC. Możliwość bezpośredniego podłączenia czujników temperatury znacząco obniża koszty systemów pomiarowych, diagnostycznych i alarmowych. Interfejsy 1–WIRE umożliwiają podłączanie zewnętrznych przetworników pomiarowych (np. temperatury, wilgotności), elektronicznych identyfikatorów (np. pastylki iButton), zamków elektronicznych, sterowników ładowania akumulatorów itp. Moduł może także współpracować ze standardowymi czujnikami wilgotności, poziomu, ciśnienia, przepływu, dymu, gazu, wody, ruchu, wstrząsów, hałasu, otwarcia drzwi etc.

Komunikaty alarmowe mogą być generowane w wyniku zmiany stanu na wejściach, po przekroczeniu progów alarmowych, w wyniku zmiany wartości wewnętrznych flag, liczników oraz zegarów, umożliwiając również generowanie przez MT-021 cyklicznych raportów z obiektów.

Definiowane przez użytkownika komunikaty o stałej lub zmiennej treści są idealnym sposobem przekazania informacji do centrum monitoringu SMS lub bezpośrednio na zdefiniowane numery telefonów administratorów obiektów lub skrzynki odbiorcze poczty elektronicznej. Wbudowany rejestrator danych i zdarzeń o pojemności 48 tysięcy wpisów umożliwia odtworzenie szczegółowej historii pracy urządzenia. Zwarta konstrukcja, bogata diagnostyka, mechanizmy ochrony dostępu oraz łatwe w użyciu oprogramowanie narzędziowe wraz z możliwością konfiguracji modułu z poziomu komend SMS sprawiają, że MT-021 jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem dla zdalnego monitorowania, diagnostyki i sterowania oddalonych obiektów.

Diagram MT-021

 • 4 optoizolowane wejścia dyskretne
 • 4 wyjścia przekaźnikowe – bezpotencjałowe
 • 1 wejście analogowe dedykowane do podłączenia czujnika PT100 (2- lub 3- przewodowego), możliwość konfiguracji wejścia jako wejście napięciowe 0..10V/0..5V lub prądowe 4-20mA
 • 1 wejście analogowe dedykowane do podłączenia czujnika NTC, możliwość konfiguracji wejścia jako wejście napięciowe 0..10V/0..5V lub prądowe 4-20mA
 • 2 wejścia 1-Wire z możliwością konfiguracji jako port szeregowy
 • 1 port USB do konfiguracji i diagnostyki urządzenia
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Sposoby komunikacji: GPRS/SMS/e-mail
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem Modbus RTU oraz za pomocą dedykowanego sterownika komunikacyjnego MTData Provider
 • Możliwość wysyłania danych pakietowych, wiadomości SMS lub e-mail w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu
 • Możliwość programowania reguł w celu zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) dla zmiany stanu wejść/wyjść binarnych, zegarów, flag wewnętrznych lub przekroczenia zadanego progu wartości analogowej (wysyłanie danych, SMS, e-mail i wydzwanianie)
 • Nadzór wejść binarnych:
  – programowana filtracja wejścia
  – możliwość zliczania impulsów w określonym zakresie i kierunku (zwiększanie/zmniejszanie licznika)
 • Pomiar wartości analogowych:
  – pomiar temperatury za pomocą czujnika Pt100, NTC lub czujników cyfrowych dołączonych do wejść 1-Wire
  – pomiar napięcia
  – pomiar prądu
  – możliwość skalowania wyników pomiarów: definiowanie współczynników przeliczania wartości „wewnętrznych” na wartości „inżynierskie”
  – definiowanie poziomów alarmowych, filtracji i kroku śledzenia dla mierzonych wartości
 • Sterowanie wyjściami
  – sterowanie bistabilne, monostabilne z definiowanym czasem trwania impulsu lub przełączane przy jednoczesnym wprowadzeniu stanu początkowego wyjścia
  – sterowanie lokalne – sterowanie wyjścia wskutek zaistnienia zdarzenia
  – sterowanie zdalne – sterowanie wyjścia poprzez zapis wartości do rejestru wejściowego urządzenia (poprzez GPRS lub SMS)
 • Timery uniwersalne
  – synchronizacja momentu startu zliczania z zegarem RTC
  – konfigurowalny zakres zliczania
 • Konfiguracja lokalna lub zdalna poprzez sieć GPRS lub komendy SMS
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS oraz e-mail
 • Limity transmisji wiadomości SMS
 • Predefiniowane ustawienia parametrów serwera SMTP telemetria.pl oraz możliwość definicji własnego serwera SMTP
 • Programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Wyjście antenowe SMAObsługa kodów DTMF
 • Logger – zapis historii pracy urządzenia, pojemność do 48 000 wpisów
 • Zasilanie 12/24V DC
 • Montaż na szynie DIN
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM, poziom sygnału GSM, stan we/wy binarnych)
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne