Moduł Telemetryczny MT-512 – specjalizowany moduł alarmowy dla wind

Specjalizowany Moduł Alarmowy dla wind, MT 512, jest dedykowanym, profesjonalnym urządzeniem spełniającym wymagania normy PN EN81-28:2003 “Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych” zharmonizowanej z Dyrektywą Dźwigową 95/16/WE.

Moduł umożliwia monitorowanie stanu na 8 wejściach binarnych, sterowanie 2 wyjściami, nawiązanie połączenia głosowego z serwisem oraz odtwarzanie zapamiętanych komunikatów z karty Micro SD.

Moduł posiada port USB, opcjonalnie może być wyposażony w port komunikacyjny RS-232, RS-485 dla potrzeb monitorowania i diagnostyki urządzeń zewnętrznych.

 • 1 dedykowane optoizolowane wejście alarmowe z ustawianym czasem nieczułości na ponowną aktywację
 • 7 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych
 • Wyjście AUDIO dostosowane do standardowego Interkomu
 • 2 optoizolowane, uniwersalne wyjścia binarne, wejścia binarne lub licznikowe
 • Opcjonalny port RS-232, RS-485 do dołączania urządzeń zewnętrznych (monitorowanie, diagnostyka)
 • Wewnętrzna pamięć flash na dane konfiguracyjne z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Dodatkowa pamięć zewnętrzna (karta MicroSD)
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC
 • Sposoby komunikacji
  • GPRS – transmisja pakietowa
  • SMS
  • AUDIO
 • Możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) do centrum serwisowego w wyniku aktywacji wejścia ALARM, zmiany stanu na wejściu lub wyjściu binarnym, przekroczenia zakresu na wejściu licznikowym, restartu urządzenia, zalogowania do GPRS lub zakończenia połączenia głosowego
 • Możliwość wysyłania SMS w wyniku aktywacji wejścia ALARM, zmiany stanu na wejściu lub wyjściu binarnym, przekroczenia zakresu na wejściu licznikowym, restartu
  urządzenia, zalogowania do GPRS lub zakończenia połączenia głosowego
 • Ustawiany programowo czas nieaktywności wejścia ALARM w celu zmniejszenia nieuzasadnionego wysyłania komunikatów alarmowych przy wielokrotnej, następującej
  po sobie aktywacji alarmu
 • Programowalna stała filtracji dla wejść binarnych
 • Automatyczne potwierdzanie wykonania połączenia głosowego
 • Diagnostyka toru AUDIO wraz z testem połączenia alarmowego
 • Możliwość transmisji danych do/z urządzeń podłączonych do portu komunikacyjnego (opcja)
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło do konfiguracji
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne
 • Łatwa integracja z oprogramowaniem centrum serwisowego
 • Diody LED (zasilanie, stan wejść i wyjść binarnych, aktywność komunikacji GSM, siła sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność portu USB, aktywność dodatkowego portu komunikacyjnego, aktywne połączenie głosowe, karta MicroSD, sygnalizacja błędów)
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Zasilanie 9 – 30V DC
 • Montaż na szynie DIN