Moduł Telemetryczny MT-101

Wiodąca konstrukcja serii MT, nagrodzona Złotym Medalem Targów AUTOMATICON. Moduł wyposażony jest w optoizolowane wejścia/wyjścia: 8 wejść binarnych, 8 wyjść binarnych mogących pracować również jako wejścia oraz 2 analogowe wejścia prądowe 4-20 mA. Optoizolowany port szeregowy, konfigurowalny do pracy w standardzie RS232/422/485 umożliwia pracę modułu jako brama komunikacyjna dla urządzeń zewnętrznych, także jako lokalny Master tworzący zwierciadło zewnętrznych zasobów. Dla każdego z wejść binarnych dostępna jest funkcja zliczania impulsów, natomiast oba wejścia analogowe mają cztery konfigurowane progi alarmowe, jeden próg ustawiany ręcznie, konfigurowane funkcje filtracji, histerezy i tolerancji zmian (deadband). Moduł posiada także w rejestrator zdarzeń, diagnostyczne diody LED, rozłączalne listwy zaciskowe, obudowę do montażu na szynie DIN i uklad zasilania akceptujące standardowe dla automatyki zakresy napięć z możliwością podtrzymania akumulatorowego.

Moduł może pracować jako element nadzorowanego centralnie systemu sterowania i zbierania danych, ale może również działać w trybie zdarzeniowym, samodzielnie inicjując zarówno lokalne sterowanie jak i wysyłanie stanu wejść/wyjść, krótkich wiadomości tekstowych o dynamicznie zmiennej treści, pakietów danych lub wykonując wydzwonienie pod podany numer telefonu. Możliwe jest również udostępnienie komunikacji z wykorzystaniem zapytań i poleceń sterujących przez SMS. Wszystko to przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa dostępu do danych, również przy zdalnym sterowaniu i konfiguracji.

 • 8 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 24V DC (I1 – I8), logika dodatnia i ujemna
 • 8 swobodnie konfigurowalnych wyjść/wejść binarnych/licznikowych 24V DC (Q1 – Q8)
 • 2 optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA (8 bit/dokł. 10 bit rozdz.) z programowaną histerezą i stałą filtracji
 • Port szeregowy RS-232/485/422 – izolowany
 • Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez użytkownika
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 •  Sposoby komunikacji
  • GPRS – transmisja pakietowa
  • SMS
  • Transmisja danych CSD (tryb Modem)
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS
 • Rozsyłanie pakietów w trybie przezroczystym
 • Możliwość wykorzystania wejść binarnych jako wejść licznikowych lub analogowych dla przetworników U/f i I/f
 • Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach wejść, zegarach i rejestrach w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie wyjść lub rejestrów wewnętrznych, wysyłanie e-mail i wydzwanianie)
 • Możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na wejściu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub też spełnienia funkcji logicznej
 • Możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS
 • Programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Dodatkowa możliwość ręcznego ustawienia progów alarmowych dla wejść analogowych (przyciski na obudowie)
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek.
 • Możliwość transmisji danych z urządzeń podłączonych do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjnego RS 232/422/485
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24V DC, 24 V AC
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych)
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne