Moduł Telemetryczny MT-100

 • Transmisja pakietowa GSM/GPRS
 • Integralny modem GSM 850/900/1800/1900
 • Wejścia i wyjścia binarne (8…16/8…0) z izolacją galwaniczną
 • Wejścia analogowe 4-20 mA (2) z izolacją galwaniczną
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek.
 • Programowany sterownik PLC (do 100 linii programu)
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Diagnostyczne diody LED
 • Zdalna konfiguracja, programowanie i aktualizacja firmware
 • RS-232

Moduł MT-100 zapewnia bezkonkurencyjną relację możliwości do ceny. Posiada te same, znane z wysokiej jakości, zasoby wejść/wyjść jak moduł MT-101. Pozbawiony jest jedynie portu komunikacyjnego i przycisków do ręcznego ustawiania progów alarmowych, a liczba linii programu ograniczona jest do 100. Oferowany w cenie modułów serii ekonomicznej MT-3xx moduł MT-100 stanowi idealne rozwiązanie w aplikacjach, gdzie nie są potrzebne wszystkie zaawansowane funkcje modułu MT-101, ale oczekiwany jest ten sam poziom niezawodności i 3-letnia gwarancja.

Dzięki kompatybilności złącz moduł MT-100 może być łatwo wymieniony na moduł MT-101, jeśli potrzebny byłby port komunikacyjny lub możliwość tworzenia zaawansowanych programów.

 • 8 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 24 V DC (I1 – I8), logika dodatnia i ujemna
 • 8 swobodnie konfigurowalnych wyjść/wejść binarnych/licznikowych 24 V DC (Q1 – Q8)
 • 2 optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA (10-bitowe) z programowaną histerezą i stałą filtracji
 • Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez użytkownika
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 •  Sposoby komunikacji
  • GPRS – transmisja pakietowa
  • SMS
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU
 • Możliwość wykorzystania wejść binarnych jako wejść licznikowych lub analogowych dla przetworników U/f i I/f
 • Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach wejść, zegarach i rejestrach w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie wyjść lub rejestrów wewnętrznych, wysyłanie e-mail i wydzwanianie)
 • Możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na wejściu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub też spełnienia funkcji logicznej
 • Możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS
 • Programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek.
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24V DC
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, stan we/wy binarnych)
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne
 • Serwer OPC dla środowiska Windows
 • Bezpośredni zapis do relacyjnych baz danych