Moduł Ekspandera EX-101 – I/O Modbus RTU Slave

Moduł ekspandera EX-101 umożliwia rozszerzenie zasobów modułów telemetrycznych MT-101 i MT-102 o dodatkowych 8 wejść binarnych, 8 wejść/wyjść binarnych i 2 wejścia analogowe. Moduł EX-101 może być również wykorzystywany niezależnie jako uniwersalna, sieciowa stacja wejść/wyjść (8DI, *DI/DO, 2AI) z izolowanym galwanicznie interfejsem RS232/422/485 obsługującym standardowy protokół MODBUS RTU w trybie Slave.

Dzięki możliwości wykonywania lokalnego programu sterującego moduł EX-101 może pełnić funkcję swobodnie programowalnego sterownika PLC.

 • 8 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 24V DC (I1 – I8), logika dodatnia i ujemna
 • 8 swobodnie konfigurowalnych wyjść/wejść binarnych/licznikowych 24V DC (Q1 – Q8)
 • 2 optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA (8 bit/dokł. 10 bit rozdz.) z programowaną histerezą i stałą filtracji
 • Port szeregowy RS-232/485/422 – izolowany
 • Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez użytkownika
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • 4 konfigurowalne zegary TMRx – synchroniczne i asynchroniczne
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością lokalnej aktualizacji
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU
 • Możliwość wykorzystania wejść binarnych jako wejść licznikowych lub analogowych dla przetworników U/f i I/f
 • Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach wejść, zegarach i rejestrach w celu wyzwalania zdarzeń (ustawianie wyjść lub rejestrów wewnętrznych)
 • Możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na wejściu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub też spełnienia funkcji logicznej
 • Możliwość wysyłania SMS/danych GPRS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu z wykorzystaniem modułów rodziny MT-10x/20x
 • Programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Dodatkowa możliwość ręcznego ustawienia progów alarmowych dla wejść analogowych (przyciski na obudowie)
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek. umożliwiający lokalne logowanie wyników pomiarów
 • Możliwość transmisji danych z urządzeń podłączonych do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjnego RS 232/422/485
 • Możliwość sygnalizacji zaniku zasilania podstawowego – flaga FS1_UPS
 • Obsługa zewnętrznych wyświetlaczy tekstowych i graficznych
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci hasła
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24V DC, 24 V AC
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych)
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne