Kontrola procesów produkcyjnych

Firma Multiband Antennas z siedzibą w Dublinie, Irlandia, od kilku lat z powodzeniem wdraża bezprzewodowe systemy telemetryczne oparte na wiodących konstrukcjach oferowanych przez firmę INVENTIA, jakimi są moduły serii profesjonalnej: MT-101 oraz MT-100.

Kontrola-procesow-produkcyjnych

Moduły telemetryczne monitorują różnego rodzaju procesy produkcyjne oraz urządzenia przemysłowe tj. kruszarki, taśmociągi przenośne, wagi czy agregaty użytkowane na terenach żwirowni i kamieniołomów rozlokowanych w całej Europie. Dane produkcyjne są zbierane w czasie rzeczywistym, analizowane przez wewnętrzne algorytmy użytkownika zbudowane w oparciu o program wewnętrzny sterowników MT-101 i MT-100. Wstępnie przetworzone dane transmitowane są z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci GSM/GPRS w oparciu o kartę SIM z dynamiczną adresacją IP na serwer producenta urządzeń MT. Kolejnym etapem jest pobieranie danych z serwera przy użyciu protokołu FTP i ich prezentacja z poziomu strony internetowej, w dedykowanym systemie o nazwie MultiTrack.

Sterownik telemetryczny MT-101 używany jest w bardziej wymagających instalacjach, gdzie pożądana jest integracja z urządzeniami zewnętrznymi z wykorzystaniem interfejsu szeregowego i zbudowanej w module MT programowej obsługi portu szeregowego – trybu FlexSerial. Praktyczne zastosowanie tego trybu opisano w drugim wydaniu magazynu Telemetron. Zachęcamy do lektury artykułu, który nosi tytuł „Tryb FlexSerial w praktyce. Zobacz jakie to proste”. Archiwalne wydania magazynu dostępne są na stronie www.inventia.pl.

W obecnej postaci program wewnętrzny w sterowniku MT-101 przygotowany jest do pobrania parametrów z maksymalnie 6 urządzeń zewnętrznych. Z interwałem minutowym sterownik MT-101 buduje i wysyła ramkę inicjującą, która wymusza nadawanie danych przez urządzenie typu slave. Otrzymana odpowiedź jest analizowana pod względem ID nadawcy. Obliczane parametry to między innymi: czas pracy taśmociągu, liczba uruchomień silnika, czas obecności materiału na taśmie oraz łączna ilość wyprodukowanego surowca.

W tych instalacjach, gdzie urządzenia peryferyjne są pozbawione interfejsów szeregowych zastosowano moduł telemetryczny MT-100. Duża ilość wejść binarnych, które mogą być skonfigurowane do pracy jako wejścia licznikowe, w zupełności wystarcza do pozyskania danych i wypracowania na bazie wewnętrznych obliczeń parametrów procesu produkcyjnego, które zostały wymienione powyżej.

Kontrola-procesow-produkcyjnych-tabela

Dodatkowo moduły telemetryczne oprócz parametrów produkcyjnych monitorują własne zmienne procesowe, wśród których są: poziom napięcia akumulatora rezerwowego, obecność głównego napięcia zasilania czy stan zalogowania do sieci GSM\GPRS. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej wysyłane są wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów obsługi danego obiektu. Dodatkowo istnieje możliwość wysłania na żądanie informacji ze statusem urządzenia. Numery telefonów odbiorców wiadomości SMS mogą być zmieniane za pomocą wiadomości SMS wysłanych z uprawnionych numerów telefonów. Jeżeli zachodzi potrzeba, to można również zdalnie wstrzymać obsługę komunikatów tekstowych.

Z naszego doświadczenia wynika, że oferowane przez firmę Inventia rozwiązania cechuje wysoka jakość wykonania. Jesteśmy pewni, że przy projektowaniu modułów telemetrycznych dobrano właściwe elementy składowe uzyskując w ten sposób dużą wytrzymałość produktu w trudnych warunkach środowiskowych. Potwierdzeniem tej tezy są nasze instalacje, gdzie moduły telemetryczne często narażone na duże różnice temperatur, narażenia mechaniczne oraz elektryczne pracują bezawaryjnie latami, zapewniając komfort i satysfakcję naszym klientom.

Multiband Antennas