System monitorowania torów na MT-713 – Eisenbahntechnik Munder GmbH

System monitorowania torów został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu operatorów infrastruktury kolejowej na szybkie i ekonomiczne uzyskiwanie aktualnych danych do istniejących elektronicznych urządzeń nadzoru bez konieczności programowania złożonych interfejsów.

System monitorowania torów na MT-713

Zarządca infrastruktury nie tylko powinien znać przepustowość swoich torów, aby prawidłowo obliczyć opłaty eksploatacyjne, ale musi również posiadać dobry system monitorowania w celu optymalizacji działań konserwacyjnych oraz optymalnego wykorzystania potencjału istniejącej infrastruktury.

Firma Eisenbahntechnik Munder GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy) opracowała i opatentowała system monitorowania torów, który idealnie rozwiązuje potrzeby i problemy klientów. Jako podstawowy element wspomnianego systemu wybrano energooszczędny moduł telemetryczny MT-713 produkowany przez firmę INVENTIA. Urządzenie monitoruje ruch kolejowy poprzez dwa czujniki indukcyjne dołączone do szyny torowiska i komunikuje się z centralnym serwerem. Klient ma możliwość dostępu do danych poprzez aplikację internetową. Na wstępnym etapie opracowywania koncepcji było jasne, że potrzebny jest system w pełni autonomiczny. Zarówno sekcja pomiarowa, jak i komunikacja danych, muszą działać na własnym zasilaniu bateryjnym, a montaż na szynach musi być prosty i elastyczny. Jednocześnie pojawiło się zapotrzebowanie na znacznie bardziej opłacalne komponenty przemysłowe niż stosowane w tradycyjnych rozwiązaniach.

System monitorowania torów na MT-713

Moduł telemetryczny MT-713 okazał się najlepszym dostępnym rozwiązaniem na rynku. Jednocześnie zwarta konstrukcja modułu zapewnia wystarczającą przestrzeń do rozbudowy. Mniej wymagające modyfikacje obejmowały zastąpienie standardowego zestawu baterii akumulatorem litowo-jonowym wraz z osadzeniem odpowiedniego panelu słonecznego od strony górnej zestawu. Moduł można również łatwo wyposażyć w płytę podstawy, co ułatwia montaż urządzenia oraz prace konserwacyjne. Konieczne były jednak dodatkowe modyfikacje elementów wewnętrznych, w tym również prace programistyczne w obszarze oprogramowania firmware’u modułu MT-713.

System monitorowania torów na MT-713

Firma Inventia dostarczyła zaadaptowaną obudowę, która oprócz dwóch standardowych przepustów kablowych posiada dodatkowe dławice w celu dołączenia płaskiej anteny GSM, uchwytu bezpiecznika oraz zewnętrznych złączy wtykowych. Wewnętrzna komora montażowa, do której przymocowana jest bazowa płytka PCB modułu MT-713, posiada również możliwość dołączenia dodatkowej elektroniki z obwodem do sterowania solarnego oraz do zasilania i obsługi dwóch czujników indukcyjnych, które analizują przejazd kół pociągu.

System monitorowania torów na MT-713

Szczególnym wyzwaniem dla modułu telemetrycznego MT-713 było obliczenie prędkości składu poruszającego się po torach. Poza monitorowaniem ograniczeń prędkości informacje te są równie ważne dla określenia liczby wagonów i ich typów, w oparciu o rozmieszczenie kół. Te zaawansowane obliczenia wymagają precyzyjnego pomiaru czasu z dokładnością do pojedynczych mikrosekund. Bazowa płytka drukowana MT-713 pozwala na rozbudowę poprzez dołączenie wąskiego panela LED z mikrokontrolerem, również produkowanego przez firmę Inventia. Układ ten zapewnia niezbędną częstotliwość próbkowania i umożliwia przekaz wyników poprzez wewnętrzne złącze z użyciem magistrali Modbus. Zapewnia również podstawową sygnalizację stanu pracy zestawu oraz pozwala szybko zdiagnozować ewentualne stany nieprawidłowe przyczyniając się do ich szybkiego wyeliminowania.

Pierwsze instalacje omawianego systemu monitorowania torów zostały zrealizowane w 2013 roku. Obecnie system pracuje na wielu stacjach kolejowych potwierdzając swoją niezawodność. System dostarcza zarządcom infrastruktury cennych informacji o ruchu na poszczególnych odcinkach torów kolejowych.

Eisenbahntechnik-Munder-GmbH