MT-020 – moduł telemetryczny SMS/GPRS do monitorowania, alarmowania i sterowania

 • Integralny czterozakresowy modem 850/900/1800/1900
 • Wejścia i wyjścia binarne (4/2)
 • Wejścia analogowe (2)
 • Porty 1-Wire (2)
 • Możliwość zasilania z transformatora sieciowego,
 • Wyjścia zasilające zewnętrzne przetworniki pomiarowe,
 • Wbudowany zasilacz buforowy dla zewnętrznego akumulatora 6V,
 • Opcja wewnętrznego pomiaru ciśnienia atmosferycznego,
 • Opcja wlutowanej karty MIM zastępującej kartę SIM, lub wykorzystywanej z kartą SIM dla zapewnienia redundancji komunikacji.
 • Rejestrator (poj. 48 000 wpisów)
 • Port USB do konfiguracji i diagnostyki
 • Możliwość konfiguracji przez SMS
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Montaż na szynie DIN

Moduł telemetryczny MT-020 to nowa propozycja firmy INVENTIA w segmencie rozwiązań ekonomicznych. Dzięki bardzo atrakcyjnej relacji możliwości do ceny nowa konstrukcja doskonale nadaje się do zastosowania w systemach zdalnego monitorowania małych obiektów.

MT-020, podobnie jak znana od lat jednostka MT-021, posiada 4 optoizolowane wejścia binarne, które mogą generować komunikaty alarmowa w celu powiadomienia nadzoru. Są przystosowane do współpracy z krańcówkami, czujnikami zbliżeniowymi, fotokomórkami itp. Wejścia binarne mogą być skonfigurowane jako wejścia impulsowe, w celu zliczania impulsów podłączonych do wejść przetworników ruchu obrotowego lub liniowego tzw. enkoderów lub nasadek impulsowych urządzeń pomiarowych, np. wodomierza. Moduł MT-020 wyposażono również w 2 konfigurowalne wejścia analogowe dla pomiaru prądu (4-20mA) lub napięcia (0-5V/ 0-10V). Konfiguracja wejść analogowych umożliwia także bezpośrednie podłączenie czujników temperatury typu PT-100 lub NTC, bez dodatkowych przetworników sygnału, co znacząco obniża koszty instalacji pomiarowej. Pomiar temperatury może być również zrealizowany za pomocą czujników 1-wire (2 kanały).

Za pomocą tego interfejsu można również zbudować system autoryzacji wykorzystując powszechnie dostępne pastylki Dallas. W odróżnieniu od modułu MT-021 z czterema wyjściami przekaźnikowymi moduł MT-020 posiada 2 wyjścia półprzewodnikowe.

Wyjścia Q1 i Q2 mogą być wykorzystane do zresetowania urządzenia zewnętrznego, włączenia alarmu, sygnalizacji optycznej lub innego elementu wykonawczego automatycznie, zgodnie ze skonfigurowanymi regułami (np. przekroczenie poziomów alarmowych wejść analogowych, wartości progowych liczników lub zmiana stanu wejść binarnych) lub zdalnie (transmisja danych, SMS, wydzwonienie).

Nowością w konstrukcji MT-020 są dwa wyjścia zasilające VOUT1 oraz VOUT dla zewnętrznych czujników i przetworników pomiarowych, dostępne także w trybie zasilania z transformatora (bez zasilacza obiektowego) i z akumulatora (zasilanie awaryjne). Wbudowany rejestrator zdarzeń o pojemności 48 000 wpisów umożliwia odtworzenie szczegółowej historii pracy urządzenia. Moduł może być zasilany ze źródeł napięcia stałego (9-30 VDC) oraz bezpośrednio z transformatora sieciowego (12-18 Vrms AC). Wbudowany układ kontroli i ładowania zewnętrznego akumulatora gwarantuje ciągłą pracę systemu podczas chwilowych zaników zasilania podstawowego.

Komunikację pakietową GPRS oraz obsługę wiadomości SMS realizuje wbudowany czterozakresowy modem GSM. Opcjonalnie dostępna jest wersja z modemem 3G. Poza obsługą standardowej karty SIM (ang. Subscriber Identification Module) moduł może korzystać z wbudowanej karty MIM (ang. Machine Identification Module), przylutowanej w procesie montażu powierzchniowego elektroniki.

 • Wejście zasilania DC i AC
 • 4 optoizolowane wejścia dyskretne/licznikowe, logika dodatnia i ujemna
 • 2 wyjścia binarne typu NPN
 • 2 wyjścia zasilające dla zewnętrznych czujników i przetworników (12/20 VDC)
 • 1 wejście analogowe dedykowane do podłączenia czujnika PT-100 (2- lub 3-przewodowego), możliwość konfiguracji jako wejście napięciowe 0-10 V / 0-5 V lub prądowe 4-20 mA
 • 1 wejście analogowe dedykowane do podłączenia czujnika NTC, możliwość konfiguracji jako wejście napięciowe 0-10 V / 0-5 V lub prądowe 4-20 mA
 • 2 wejścia 1-Wire z możliwością konfiguracji jako port szeregowy
 • 1 port USB do konfiguracji i diagnostyki urządzenia
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Wbudowany zasilacz buforowy dla zewnętrznego akumulatora SLA
 • Rejestrator zdarzeń (do 48 000 wpisów)
 • Opcjonalny, wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego Wbudowana karta MIM (opcja) i gniazdo karty SIM
 • Gniazdo SMA dla anteny GSM
 • Sposoby komunikacji: SMS, e-mail, GPRS
 • Możliwość wysyłania wiadomości SMS/e-mail oraz pakietów danych GPRS zdarzeniowo lub według harmonogramu
 • Możliwość konfiguracji reguł dla zmiany stanu wejść, wyjść, zegarów, liczników lun rejestrów i markerów wewnętrznych (wysyłanie pakietów danych GPRS, wysyłanie SMS, wysyłanie e-mail, wydzwanianie)
 • Nadzór wejść binarnych:
  – programowa filtracja wejścia
  – możliwość zliczania w określonym zakresie i kierunku (zwiększanie/zmniejszanie licznika)
 • Pomiar wartości analogowych:
  – pomiar temperatury za pomocą czujników PT100, NTC lub czujników cyfrowych podłączonych do wejść 1-wire
  – pomiar napięcia
  – pomiar prądu
  – możliwość skalowania wyników pomiarów
  – definiowanie poziomów alarmowych, filtracji oraz kroku śledzenia dla mierzonych wartości
 • Sterowanie wyjściami:
  – sterowanie bistabilne oraz monostabilne oraz tryb przełączania
  – sterowanie lokalne
  – sterowanie wyjścia wskutek zaistnienia zdarzenia
  – sterowanie zdalne
  – sterowanie wyjścia poprzez zapis wartości do rejestru wejściowego , SMS, wydzwonienie
 • Timery uniwersalne:
  – synchronizacja momentu startu zliczania z zegarem RTC
  – konfigurowalny zakres zliczania
 • Konfiguracja lokalna i zdalna poprzez komendy SMS oraz dedykowane narzędzia
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS
 • Limity transmisji wiadomości SMS
 • Programowe progi alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Rejestrator – zapis historii pracy urządzenia, pojemność do 48 000 wpisów
 • Kontrola i ładowania zewnętrznego akumulatora
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM/GPRS, poziom sygnału GSM, stan we/wy binarnych)
 • Montaż na szynie DIN
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne i diagnostyczne