ML-231 – energooszczędny moduł lokalizacyjny GPS/GPRS

ML-231 został zaprojektowany w celu gromadzenia maksymalnej ilości danych pochodzących z monitorowanego obiektu z jednoczesną optymalizacją zużycia energii wymaganej do poprawnej pracy i oszczędzania transmisji, która tanieje, ale nadal nie jest darmowa. Urządzenie rejestruje dane z różną częstotliwością w zależności od stanu (ruch, postój), w jakim znajduje się monitorowany obiekt. Wszystkie opisywane dalej funkcje są w pełni konfigurowalne przy pomocy oprogramowania narzędziowego. I tak, gdy obiekt się nie porusza moduł zapisuje dane tylko z interwałem czasowym (np. co 15 minut), modem transmisyjny może zostać wyłączony, co zmniejsza pobór prądu do 20mA. Równoległe wyłączenie odbiornika GPS zmniejsza zapotrzebowanie poniżej 10mA. Urządzenie reaguje jednocześnie na wszelkie zdarzenia (nie tylko alarmowe np. na zapłon), rejestrując je w pamięci nieulotnej o pojemności 30 tysięcy rekordów. Zdefiniowane zdarzenia natychmiast wzbudzają transmisję danych z rejestratora lub w postaci klasycznych reguł telemetrycznych, powodują również wzbudzenie odbiornika GPS. Tak zwany „zimny start”, czyli czas od momentu ponownego zasilenia odbiornika GPS do chwili namierzenia poprawnej pozycji, w ML-231 jest nie dłuższy niż 26 sekund. Doskonały wynik został osiągnięty dzięki zastosowaniu nowoczesnego chipsetu µblox serii NEO-6.

Wyjątkowo ważnym zdarzeniem jest chwila wykrycia ruchu obiektu, która powoduje zmianę trybu pracy urządzenia poprzez zwiększenie częstotliwości rejestracji danych. Źródłem zdarzenia może być fizyczny sygnał załączenia pochodzący z instalacji pojazdu, informacje z akcelerometru, sygnał z magistrali CAN lub zwiększenie napięcie zasilania w instalacji po rozruchu silnika. Moduł rejestruje wówczas dane w zależności od przebytej odległości (np. co 500 metrów), zmiany kierunku ruchu (np. co 15 stopni) lub ustalonego zegara (np. co 60 sekund). Wymienione parametry są konfigurowalne oddzielnie dla pracy w sieci domowej i w roamingu. ML-231 jest również pierwszym urządzeniem lokalizującym, którego konfiguracja pozwala w pełni zdefiniować dozwolonych, preferowanych i zabronionych operatorów z pośród wszystkich dostępnych obecnie dostawców usług sieci komórkowych na terenie Europy. Dzięki temu koszty transmisji danych za granicą są policzalne, a częste zmiany operatora podczas nawiązywania nowej sesji GSM nie powodują logowania do operatorów o droższych stawkach lub całkowicie pozbawionych usług transmisji danych.

Parametry pracy w roamingu i pozostałe ustawienia są konfigurowane za pośrednictwem dedykowanego kabla USB lub zdalnie, przy pomocy połączenia sieciowego. Dla wymienionych metod dostępne są obecnie dwa narzędzia pracujące w środowisku Windows:

 • MT Manager 5.0
 • MTC

Oba programy, oprócz modyfikacji nastaw parametrów, posiadają funkcje monitora lokalnych zasobów. Pozwalają natychmiast zweryfikować pracę urządzenia w miejscu instalacji, skontrolować poprawność połączeń i na bieżąco podglądać mierzone wartości. Terminal posiada również diagnostyczną diodę LED, która informuje o poprawnym zalogowaniu urządzenia do sieci GPRS i namierzeniu aktualnej pozycji GPS.

W zasobach sprzętowych modułu znajdziemy również liczne wejścia.

Mogą one pracować w różnych konfiguracjach, między innymi jako zliczające impulsy, klasyczne z odwróconą polaryzacją i przeznaczone do pomiaru wartości analogowych. Wejścia analogowe przewidziane są przede wszystkim do kontroli poziomu paliwa w zbiorniku. Pomiar może być zrealizowany na dwóch niezależnych kanałach. Wyniki pomiarów można sumować lub odejmować. Pomiar paliwa realizowany jest w trybie specjalnego, aktywnego algorytmu, adaptującego się automatycznie do dynamiki ruchu. Dla zbiorników o dowolnie skomplikowanym kształcie dostępna jest również ręczna kalibracja wielopunktowa.

Moduł posiada również dwa wyjścia, sygnalizujące lub sterujące, zależne od wybranych kryteriów aktywacji. Z wyjściami związane są także funkcje odcięcia np. rozrusznika pojazdu w celu zabezpieczenia antykradzieżowego lub kontroli autoryzowanych użytkowników. Identyfikacja możliwa jest przy pomocy pastylek Dallas iButton lub kart zbliżeniowych RFID. Aktywacja funkcji Tryb Parking zatrzaskuje położenie obiektu i alarmuje o każdym nieautoryzowanym przemieszczeniu. Sterownie Trybem Parking jest możliwe przy pomocy zwykłego wydzwonienia (CLIP) lub poprzez wysłanie komunikatu SMS. Moduł posiada również kontrolę prędkości i czasu zatrzymań z automatyczną wysyłką konfigurowalnych zdarzeń alarmowych np. po przekroczeniu ustawionego limitu. Urządzenie posiada również wbudowany wewnętrzny termometr, który wykonuje pomiary temperatury otoczenia w zakresie od -20 do +55°C. Pomiar temperatury można rozszerzyć o dodatkowe trzy, stosując zewnętrzne termometry z układami 1-Wire. Równolegle z identyfikacją i pomiarem temperatury moduł ML-231 można wzbogacić o zewnętrzne urządzenia wyposażone w port szeregowy. Domyślnie do dyspozycji jest interfejs RS-232. Obecnie port szeregowy obsługuje komunikację z zewnętrznymi modułami CANBUS, które udostępniają informacje z komputera pokładowego pojazdu.

Moduł ML-231, zainstalowany w pojeździe zgodnie ze wskazaną orientacją, może pełnić również funkcje czarnej skrzynki. Wspomniany na początku 3-osiowy akcelerometr, oprócz wykrycia rozpoczęcia ruchu, pełni również funkcje detekcji zderzenia z pamięcią 60 sekund. Fabryczne ustawienia rejestratora przewidują natychmiastową transmisję danych lub wysłanie komunikatu SMS w chwili wystąpienia dowolnego zdarzenia, bez jakichkolwiek opóźnień. W konfiguracji występują jednak parametry, które pozwalają określić czas ponawiania transmisji, jak i minimalną i maksymalną liczbę transmitowanych rekordów. W przypadku problemów z nawiązaniem komunikacji pomiędzy urządzeniem a serwerem moduł rejestruje wszystkie dane w pamięci lokalnej i transmituje ponownie tylko jeden ostatni rekord do momentu otrzymania poprawnego potwierdzenia z serwera. Po nawiązaniu połączenia wznawia dystrybucję wszystkich zaległych rekordów. Do odbioru informacji z modułu ML-231 służą dwa programy (tzw. drivery):

 • ML-Data Collector
 • MT-Data Provider
 • 5 wejść binarnych, w tym:
  • dedykowane wejście detekcji włączenia zapłonu
  • dedykowane wejście detekcji uaktywnienia alarmu
  • 2 wejścia binarne ogólnego przeznaczenia (z funkcją zliczania/skalowania)
  • 1 wejście binarne czułe na masę
 • 2 wyjścia binarne
 • 2 analogowe wejścia napięciowe
  • pomiar częstotliwości
  • pomiar wartości średniej
  • detekcja szczytowa
  • pomiar różnicowy
  • pomiar napięcia z progami alarmowymi
  • efektywny pomiar poziomu paliwa
 • Wejście zasilania głównego z monitoringiem poziomu napięcia
 • Wejście zasilania pomocniczego z monitoringiem poziomu napięcia
 • 2 wejścia i-Wire (Dallas iButton) do identyfikacji kierowcy i pomiaru temperatury
 • Wyjście i wejście audio (do połączenia z głośnikiem i mikrofonem)*

*opcja

 • Cykliczne określanie położenia na podstawie sygnału odbieranego z systemu GPS
 • Monitorowanie stanu wejść binarnych i analogowych
 • Kontrola poziomu i gwałtownych ubytków paliwa
 • Kontrola prędkości/zatrzymania/przekroczenia
 • Filtracja sygnału na wejściach binarnych w celu eliminacji zakłóceń
 • Funkcja współbieżnego lub rewersyjnego zliczania impulsów na wejściach WE3 i WE4 umożliwiająca podłączenie przepływomierza
 • Sterowanie wyjściami binarnymi zgodnie ze zdalnymi i wewnętrznymi poleceniami
 • Detekcja braku sygnału GPS
 • Raportowanie zgodnie ze skonfigurowanymi kryteriami odległości, czasu oraz zmiany kierunku jazdy w funkcji włączenia/wyłączenia zapłonu
 • Transmitowanie informacji w wyniku wyzwolenia predefiniowanego zdarzenia
 • Rejestrowanie informacji w przypadku braku łączności GSM
 • Tryby transmisji
  • GPRS – transmisja pakietowa
  • SMS
  • e-mail
 • Konfigurowalne wykorzystanie transmisji w sieci własnej i w roamingu
 • Dynamiczne tworzenie wiadomości SMS pozwalające na wysyłanie aktualnych wartości pomiarów
 • Limity transmisji wiadomości SMS
 • Konfiguracja lokalna lub zdalna przez GPRS
 • Konfigurowalne bezpieczeństwo dostępu – lista autoryzowanych numerów IP i telefonów
 • Monitorowanie poziomu napięcia głównego i pomocniczego
 • Diagnostyczne diody LED
 • Rozłączalne gniazdo połączeniowe i gniazda antenowe
 • Dedykowane gniazdo do lokalnego połączenia z komputerem w celu konfiguracji parametrów i weryfikacji poprawności instalacji
 • Akcelerometr 3-osiowy (pomiar przyspieszeń)
  • detekcja ruchu
  • detekcja zderzenia (z pamięcią 60s*)

* opcja