ML-231 – energooszczędny moduł lokalizacyjny GPS/GPRS

 • Specjalizowany moduł do lokalizacji i monitoringu pojazdów
 • Integralny, 50 kanałowy, odbiornik GPS najwyższej czułości (-162 dBm) z technologią SuperSense®
 • Integralny, czterozakresowy, modem GSM
 • Wejścia i wyjścia binarne
 • Efektywny pomiar paliwa
 • Identyfikacja kierowcy
 • Pojemny rejestrator danych 30k rekordów
 • Dwa porty szeregowe (w tym jeden RS-485*)
 • Akcelerometr 3-osiowy
 • Konfiguracja przez SMS
 • Wyjście i wejście audio*

* opcja

Moduł lokalizacyjny ML-231 jest specjalizowanym modułem telemetrycznym dedykowanym dla rozwiązań w wielu branżach, wykorzystujących funkcjonalność monitoringu, stanu określonych parametrów i aktualnej pozycji danego obiektu.

Konstrukcja modułu oparta jest o najnowszą technologię GPS/GSM zapewnia precyzyjną lokalizację oraz niezawodne działanie w zmiennych warunkach propagacji GSM.

Moduł wykonany jest zgodnie z wymaganiami konstrukcji motoryzacyjnych. Znajduje swoje zastosowanie w działalności transportowej towarów, budowlanej czy usług publicznych.

Moduł jest kompatybilny z dodatkowymi komponentami oraz konfiguratorem, co pozwala odpowiednio dostosować urządzenie w kwestii prezentacji określonych zjawisk, takich jak: temperatura, sygnalizacja otwarcia drzwi, sygnalizacja załadunku i wyładunku, sygnalizacja posypu i płużenia.

 • 5 wejść binarnych, w tym:
  • dedykowane wejście detekcji włączenia zapłonu
  • dedykowane wejście detekcji uaktywnienia alarmu
  • 2 wejścia binarne ogólnego przeznaczenia (z funkcją zliczania/skalowania)
  • 1 wejście binarne czułe na masę
 • 2 wyjścia binarne
 • 2 analogowe wejścia napięciowe
  • pomiar częstotliwości
  • pomiar wartości średniej
  • detekcja szczytowa
  • pomiar różnicowy
  • pomiar napięcia z progami alarmowymi
  • efektywny pomiar poziomu paliwa
 • Wejście zasilania głównego z monitoringiem poziomu napięcia
 • Wejście zasilania pomocniczego z monitoringiem poziomu napięcia
 • 2 wejścia i-Wire (Dallas iButton) do identyfikacji kierowcy i pomiaru temperatury
 • Wyjście i wejście audio (do połączenia z głośnikiem i mikrofonem)*

*opcja

 • Cykliczne określanie położenia na podstawie sygnału odbieranego z systemu GPS
 • Monitorowanie stanu wejść binarnych i analogowych
 • Kontrola poziomu i gwałtownych ubytków paliwa
 • Kontrola prędkości/zatrzymania/przekroczenia
 • Filtracja sygnału na wejściach binarnych w celu eliminacji zakłóceń
 • Funkcja współbieżnego lub rewersyjnego zliczania impulsów na wejściach WE3 i WE4 umożliwiająca podłączenie przepływomierza
 • Sterowanie wyjściami binarnymi zgodnie ze zdalnymi i wewnętrznymi poleceniami
 • Detekcja braku sygnału GPS
 • Raportowanie zgodnie ze skonfigurowanymi kryteriami odległości, czasu oraz zmiany kierunku jazdy w funkcji włączenia/wyłączenia zapłonu
 • Transmitowanie informacji w wyniku wyzwolenia predefiniowanego zdarzenia
 • Rejestrowanie informacji w przypadku braku łączności GSM
 • Tryby transmisji
  • GPRS – transmisja pakietowa
  • SMS
  • e-mail
 • Konfigurowalne wykorzystanie transmisji w sieci własnej i w roamingu
 • Dynamiczne tworzenie wiadomości SMS pozwalające na wysyłanie aktualnych wartości pomiarów
 • Limity transmisji wiadomości SMS
 • Konfiguracja lokalna lub zdalna przez GPRS
 • Konfigurowalne bezpieczeństwo dostępu – lista autoryzowanych numerów IP i telefonów
 • Monitorowanie poziomu napięcia głównego i pomocniczego
 • Diagnostyczne diody LED
 • Rozłączalne gniazdo połączeniowe i gniazda antenowe
 • Dedykowane gniazdo do lokalnego połączenia z komputerem w celu konfiguracji parametrów i weryfikacji poprawności instalacji
 • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności modułu przy pomocy zewnętrznych akcesoriów
 • Akcelerometr 3-osiowy (pomiar przyspieszeń)
  • detekcja ruchu
  • detekcja zderzenia (z pamięcią 60s*)

* opcja