TelforceAlert – bezprzewodowy monitoring poziomu w zbiornikach

Zespół inżynierów z belgijskiej firmy MJTRAD przygotował dla swoich klientów kompleksowy, w pełnu skalowalny system bezprzewodowego monitorowania zbiorników. Nowy projekt nazwano TelforceAlert.

Głównym ogniwem systemu telemetrii, odpowiedzialnym za bezprzewodowy, dwukierunkowy transport danych pomiarowych z rozproszonych obiektów na serwer centralny jest moduł telemetryczny MT-021.