MT-331 – moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE

 • Integralny, czterozakresowy modem GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 (opcja 3G)
 • Pakietowa transmisja danych i wiadomości SMS
 • 4 konfigurowalne wejścia/wyjścia binarne
 • 2 dedykowane wejścia binarne
 • 2 konfigurowalne wejścia binarne/analogowe 4-20 mA/analogowe 0-10 V
 • 1 port 1-Wire
 • Zasilanie zewnętrznych czujników w zakresie 7-24 V
 • Diagnostyczne diody LED (zalogowanie do sieci GSM, zalogowanie do sieci GPRS, poziom sygnału GSM, aktywność modułu, status modułu)
 • Wbudowany akumulator buforowy (li-ion, 1300 mAh/2600 mAh*)
 • Tryb energooszczędny dla zasilania z baterii i paneli słonecznych (zielona linia produktów Inventii)
 • Rejestrator danych (do 28 000 rekordów)
 • Zdalna konfiguracja, programowanie, aktualizacja i diagnostyka przez sieć GPRS
 • Pomiar wewnętrzny temperatury (opcjonalnie wilgotności i/lub ciśnienia atmosferycznego)
 • Port mikro USB
 • Opcja wlutowanej karty MIM zastępującej kartę SIM, lub wykorzystywanej z kartą SIM dla zapewnienia redundancji komunikacji
 • 3-letnia gwarancja (1 rok na akumulator wewnętrzny)

Moduł MT-331 (następca modeli MT-301, MT-302, MT-303, MT-304) to nowoczesna jednostka zbudowana w oparciu o czterozakresowy modem uBlox LEON-G100/LISA U200 w wersji 3G. MT-331 zachowując metalową obudowę i atrakcyjną cenę serii ekonomicznej oferuje zasoby i możliwości dostępne w bardziej zaawansowanych modułach telemetrycznych. Konfigurowalność typu wejść/wyjść pozwala dostosowywać zasoby urządzenia do potrzeb konkretnej aplikacji. Oprócz 2 dedykowanych wejść binarnych można skonfigurować dodatkowe 4 wejścia binarne (z możliwością pracy jako wejścia impulsowe) i dodatkowe 2 wejścia binarne (zamiast wejść analogowych). W aplikacjach wymagających wyjść sterujących można wykorzystać 4 konfigurowalne kanały. Jeśli moduł ma realizować funkcje pomiarowe, konfiguracja umożliwia wybór 2 wejść analogowych 4-20 mA lub 0-10 V.

Moduł jest wyposażony w integralny akumulator litowo-jonowy podtrzymujący pracę modułu w przypadku zaniku napięcia głównego źródła zasilania. Moduł dostarcza stabilizowane napięcie dla układów zewnętrznych i przetworników pomiarowych, także w trybie podtrzymania akumulatorowego.

Moduł MT-331 należy do zielonej linii produktów energooszczędnych i kompatybilnych ze źródłami energii odnawialnej. Tryb pracy energooszczędnej umożliwia korzystanie z zasilania bateryjnego. Moduł może być także zasilany bezpośrednio z paneli słonecznych, z wykorzystaniem wewnętrznego akumulatora. W trybie energooszczędnym moduł przechodzi w stan uśpienia (wykorzystywany w modułach bateryjnych MT-7xx), z którego jest wybudzany przez zdarzenia lub zgodnie z harmonogramem czasowym.

Moduł ma wbudowaną pamięć Flash przeznaczoną na rejestrator o pojemności 28 000 rekordów i rozdzielczości do 1 sekundy. Przy zapisie stanu modułu co 5 minut rejestrator może zachować komplet danych pomiarowych z 96 dni.

Poza obsługą standardowej karty SIM (ang. Subscriber Identification Module) moduł może korzystać z wbudowanej karty MIM (ang. Machine Identification Module), przylutowanej w procesie montażu powierzchniowego elektroniki.

Zależnie od preferencji użytkownika moduł może wykorzystywać:

a. tylko kartę MIM, bez karty SIM
b. tylko kartę SIM, bez aktywacji karty MIM
c. kartę MIM i kartę SIM (redundancja sieci mobilnej).

Dla modułu MT-331 dostępne jest nieodpłatnie oprogramowanie MT Manager i MTC do zdalnej i lokalnej konfiguracji, monitorowania oraz aktualizacji firmware, a także sterownik komunikacyjny dla środowiska Windows – MT Data Provider (serwer OPC, bezpośredni zapis do baz danych) umożliwiający łatwą integrację np. z systemem wizualizacji SCADA użytkownika.

Podobnie jak wcześniejsza rodzina MT-30x moduł MT-331 wyróżnia się zgrabną aluminiową obudową z możliwością montażu na szynie DIN. Pomimo, że MT-331 należy do ekonomicznej serii modułów telemetrycznych Inventii, jest objęty 3-letnią gwarancją charakterystyczną dla serii profesjonalnej i może znaleźć zastosowanie w wielu profesjonalnych aplikacjach.

 • 4 konfigurowalne wejścia/wyjścia binarne
 • 2 dedykowane wejścia binarne
 • 2 konfigurowalne wejścia binarne/analogowe 4-20 mA/analogowe 0-10 V
 • 1 port 1-Wire
 • Wbudowany akumulator buforowy (li-ion, 1300 mAh/2600 mAh*) *opcja
 • Zasilanie zewnętrznych czujników w zakresie 7-24V
 • Port mikro USB do lokalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
 • Diagnostyczne diody LED (zalogowanie do sieci GSM, zalogowanie do sieci GPRS, poziom sygnału GSM, aktywność modułu, status modułu)
 • Rejestrator danych
 • Pomiar wewnętrzny temperatury (zewnętrzny pomiar poprzez podłączony czujnik z interfejsem 1-Wire)
 • Sposoby komunikacji
  – GPRS – transmisja pakietowa
  – SMS
 • Konfigurowane zasoby wejść/wyjść binarnych i wejść analogowych
 • Rejestrator o rozdzielczości 1 sek. zapisujący zdarzenia w pamięci flash (do 28000 rekordów)
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem (lista uprawnionych numerów telefonów i adresów IP, opcjonalnie hasło)
 • Praca licznikowa wejść binarnych (do 100 Hz, za wyjątkiem kanałów analogowych)
 • SMSy o dynamicznie zmiennej treści
 • Praca zdarzeniowa według konfigurowanych reguł i według harmonogramu
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24 VDC lub panel słoneczny
 • Możliwość pracy w trybie energooszczędnym – modem jest uruchamiany wyłącznie na czas transmisji
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne