MT-251 – brama komunikacyjna GPRS/3G z portem Ethernet

MT-251 to nowa jednostka z rodziny modułów profesjonalnych Inventii, wykorzystująca zalety znanej od lat bramy komunikacyjnej MT-202 i wzbogacona o port Ethernet. MT-251 umożliwia bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS/UMTS urządzeń pomiarowych, sterowników PLC, układów wejść/wyjść, paneli operatorskich wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS232/485 lub port Ethernet a także stacji komputerowych systemów wizualizacji i gromadzenia danych. Wykorzystanie modułu MT-251 zwalnia użytkownika z konieczności posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS/UMTS, komend sterujących AT, zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywności i przywracania sesji zerwanych, ochrony dostępu z poziomu sieci, zapewnienia integralności danych oraz sprawdzania poprawności dostarczania danych. MT-251 może pełnić rolę lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenia zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby. Moduł może współpracować z systemem nadrzędnym kierującym pakiety danych z pytaniami bądź rozkazami na jego jeden ze zdefiniowanych portów szeregowych bądź port Ethernet. W pamięci MT-251 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, zmian wartości rejestrów odczytanych z zewnętrznych urządzeń. W oparciu o wewnętrzny program użytkownika wartości odczytane z urządzenia mogą być bezpośrednio poddane lokalnej analizie. Na podstawie wyników obliczeń moduł MT-251 może przekazać dane z obiektu wykorzystując transmisję pakietową GPRS/UMTS lub krótkie wiadomości tekstowych SMS. Dzięki zastosowaniu portu Ethernet moduł MT-251 może być dołączany do lokalnych sieci LAN wymieniając dane w wybranym protokole sieciowym z pozostałymi terminalami systemu np. w serwerowniach, systemach klimatyzacji, systemach automatyki budynkowej, etc. Oprócz funkcji komunikacyjnych i obliczeniowych jednostka MT-251 umożliwia rejestrowanie dużych ilości danych z opcją zapisu na karcie pamięci microSD. Brama komunikacyjna MT-251 posiada także wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatora zewnętrznego, zapewniającego podtrzymanie napięcia i bezprzerwową pracę modułu w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Konstrukcja sprzętowa MT-251 oprócz interfejsów szeregowych oraz portu Ethernet udostępnia parę zacisków, która może być skonfigurowana jako wejście binarne/licznikowe lub wyjście binarne. Dzięki temu do modułu można podłączyć dodatkowy sygnał dwustanowy/alarmowy, zliczać impulsy, a także sterować urządzeniem zewnętrznym (np. wykonać sprzętowy reset urządzenia pomiarowego).

Moduł MT-251 może znaleźć zastosowanie nie tylko jako element oddalonych obiektów telemetrycznych integrujący różne urządzenia zewnętrzne, ale także jako centralna brama komunikacyjna dla systemów telemetrycznych średniej wielkości pracujących w prywatnej sieci APN, zapewniająca poprzez port Ethernet dwustronną komunikację pomiędzy stacją komputerową (stacja operatorska systemu SCADA, serwer gromadzący dane) a obiektami telemetrycznymi.

Moduł telemetryczny MT-251 to znacznie więcej niż router z modemem GPRS/UMTS:

 • 1 wejście/wyjście binarne, izolacja galwaniczna
 • 2 porty szeregowe dla urządzeń zewnętrznych (RS-232 z kontrolą przepływu RTC/CTS, RS-485 – opcja CAN)
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Programowane funkcje logiczne i obliczeniowe
 • Izolowany układ zasilania
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sec zapisujący zdarzenia na karcie pamięci micro SD
 • 16 liczników ogólnego przeznaczenia
 • Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania)
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
 • Konwerter protokołów transmisji
 • Wbudowana funkcja Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych
 • FlexSerial – tryb programowej obsługi dowolnego protokołu szeregowego
 • Router pakietów
 • System ochrony dostępu
 • System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED
 • Układ „watchdog” (automatyczny reset stanów nieprawidłowych)
 • Procesor zdarzeniowej transmisji danych i wysyłania wiadomości SMS
 • Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS/UMTS
 • Szeroki zakres napięć zasilania (18…55 VDC)
 • Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, sprężynowe terminale zaciskowe

Dla modułu MT-251 dostępne jest nieodpłatnie:

 • Oprogramowanie do zdalnej i lokalnej konfiguracji, monitorowania, aktualizacji firmware oraz do programowania modułu
 • Oprogramowanie komunikacyjne do zbierania danych przez moduł telemetryczny, modem GPRS, router GPRS lub Internet. Oprogramowanie udostępnia dane poprzez standardowe interfejsy OPC, ODBC (bezpośredni zapis do relacyjnej bazy danych) oraz poprzez pliki CSV
 • 2 wejścia binarne/licznikowe
 • 1 wyjście SSR NO
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Port szeregowy RS-232 z kontrolą przepływu RTS/CTS
 • Port szeregowy RS-485
 • Port USB do konfiguracji i programowania modułu
 • Wbudowany zasilacz buforowy dla zewnętrznego akumulatora SLA
 • Wbudowana karta MIM (opcja) i gniazdo karty SIM
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Sposoby komunikacji: transmisja pakietowa GPRS/3G, wiadomości tekstowe SMS
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU i MODBUS TCP
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS
 • Możliwość transmisji danych z urządzeń podłączonych do szeregowych portów komunikacyjnych RS-232, RS-485 lub portu Ethernet
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń
 • Rozsyłanie pakietów w trybie przezroczystym
 • Obsługa protokołu SNMP w wersji 1. MT-251 pracuje jako SNMP agent – urządzenie, które jest odczytywane przez serwer i samo wysyła informacje o zdarzeniach (tzw. pułapki)
 • Programowane funkcje logiczne z wykorzystaniem wejścia/wyjścia, zegarów, liczników, flag i rejestrów w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, ustawianie wyjścia i rejestrów wewnętrznych, wydzwanianie, etc.)
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w polach wiadomości SMS, obsługa makr oraz nazw symbolicznych
 • Transmisja zdarzeniowa (unsolicited messaging) w wyniku zmiany stanu wejścia/wyjścia binarnego lub wewnętrznej flagi oraz spełnienia warunku logicznego
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i adresów IP, opcjonalnie hasło
 • Kontrola napięcia i ładowania zewnętrznego akumulatora
 • Wbudowana autodiagnostyka
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne