MT-151 HMI V2 – nowy sterownik telemetryczny GSM/GPRS serii MOBICON

 • Transmisja pakietowa 2G/3G
 • Wbudowany modem GSM 2G/3G
 • Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) – dostęp do 2 niezależnych sieci GSM/GPRS zapewnia redundancję infrastruktury transmisyjnej
 • 16 wejść binarnych (izolacja galwaniczna)
 • 12 wyjść binarnych (możliwość selektywnej konfiguracji jako wejścia, izolacja galwaniczna)
 • 4 wejścia analogowe 4 – 20 mA (izolacja galwaniczna)
 • 2 wejścia analogowe 0 – 10 V (bez izoalcji)
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Port szeregowy RS-232/485 dla urządzeń zewnętrznych (izolacja galwaniczna)
 • Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich
 • Graficzny wyświetlacz OLED (128×64)
 • Diagnostyczne diody LED
 • Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania)
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
 • Programowany sterownik PLC

Istotne zmiany w drugiej (MT-151 HMI V2) wersji sprzętowej modułu MT-151 HMI

Seria MOBICON to profesjonalne sterowniki telemetryczne najnowszej generacji dla wymagających zastosowań. Model MT-151 HMI V2 łączy funkcje programowalnego sterownika PLC, rejestratora, konwertera protokółów transmisji i bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego umożliwiają- cego transmisję danych w sieci 2G jak i 3G. Technologia Dual-SIM zapewnia nieosiągalną w innych rozwiązaniach niezawodność transmisji dzięki dostępowi do dwóch niezależnych sieci GSM różnych operatorów. Port Ethernet otwiera potężne możliwości integracji sterownika z innymi urządzeniami i systemami użytkownika.

Wbudowany wyświetlacz OLED z przyciskami do nawigacji ułatwia lokalny podgląd parametrów i wykresów bez konieczności podłączania dodatkowego sprzętu (panel operatorski, komputer przenośny). Przemysłowa konstrukcja, izolacja galwaniczna zasobów, odpowiednio dobrane parametry techniczne oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne to istotne atuty, dzięki którym seria MOBICON stanowi optymalne rozwiązanie dla bezprzewodowych systemów telemetrii, nadzoru, diagnostyki i sterowania o podwyższonym poziomie niezawodności.

 • 16 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 12/24 VDC (I1 – I16), logika dodatnia i ujemna
 • 12 optoizolowanych wyjść binarnych 12/24 VDC (Q1 – Q12), logika dodatnia – selektywnie konfigurowalnych jako wejścia
 • 4 optoizolowane, różnicowe wejścia analogowe 4 – 20 mA (dokładność 0,2%, 14-bitowa rozdzielczość) z konfigurowaną histerezą i filtracją
 • 2 wejścia analogowe 0 – 10 V
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Izolowany port szeregowy RS-232/485
 • Port szeregowy RS-232 z wyjściem zasilania 5 V / 500 mA
 • Port USB do lokalnej konfiguracji i programowania
 • Zaciski zasilania rezerwowego (akumulator SLA 12V), układ kontroli napięcia i ładowania
 • Gniazda dla 2 kart SIM (redundancja sieci GSM/GPRS)
 • Wewnętrzny czujnik temperatury
 • Graficzny wyświetlacz OLED i statusowe diody LED
 • Wewnętrzne flagi i rejestry dostępne dla użytkownika
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Rejestrator danych i zdarzeń, zapis na karcie microSD
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Tryby komunikacji:
  » GPRS/HSPA – transmisja pakietowa
  » SMS
 • Dostęp do zasobów modułu standardowym protokołem MODBUS RTU i MODBUS TCP
 • Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS
 • Rozsyłanie pakietów w trybie przezroczystym
 • Praca licznikowa wejść binarnych (do 2 kHz)
 • Programowane funkcje logiczne z wykorzystaniem wejść/ wyjść, zegarów, liczników, flag i rejestrów w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, ustawianie wyjść i rejestrów wewnętrznych, etc.)
 • Transmisja zdarzeniowa (unsolicited messaging) w wyniku zmiany stanu wejścia binarnego lub wewnętrznej flagi, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub spełnienia warunku logicznego
 • Wysyłanie wiadomości SMS wyzwalanych zdarzeniami lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w polach wiadomości SMS/e-mail
 • Konfigurowane progi alarmowe, histereza, przedział nieczułości i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Rejestracja danych i zdarzeń na karcie microSD z rozdzielczością 0,1 s
 • Transmisja danych z urządzeń zewnętrznych podłączonych do portu RS-232/485
 • Napięcie zasilające 5 V dla urządzeń podłączonych do portu RS-232 (np. panel operatorski, odbiornik GPS)
 • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń
 • Zdalna konfiguracja i programowanie przez sieć GPRS
 • Zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem – lista autoryzowanych adresów IP i numerów telefonu, opcjonalne hasło
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24 VDC (24 VDC w przypadku korzystania z akumulatora rezerwowego)
 • Kontrola napięcia i ładowania zewnętrznego akumulatora SLA
 • Wbudowana autodiagnostyka
 • Rozłączalne listwy zaciskowe