MT-100 – moduł z serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej

 • 3 lata gwarancji
 • Własne wejścia/wyjścia izolowane galwanicznie z funkcjami filtracji, histerezy, progów alarmowych i przedziału nieczułości
 • Wejścia licznikowe o pojemności 32 bitów
 • Lokalny program sterowania (do 100 linii)
 • System samodzielnego logowania do sieci GPRS i podtrzymania sesji
 • System autodiagnostyki, bogaty zestaw diagnostycznych diod LED
 • Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
 • Rejestrator o rozdzielczości 100 ms
 • Zabezpieczenie przed ramkami z nieautoryzowanych źródeł
 • Kontrola integralności danych i poprawności dostarczenia ramek
 • Układ „watchdog” (automatyczny reset stanów nieprawidłowych) Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS
 • Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, szeroki zakres napięć zasilania (9…30 VDC), rozłączane listwy zaciskowe, detekcja zasilania rezerwowego
 • Kompatybilność złącz z modułem MT-101 (możliwość migracji)

Nowy moduł telemetryczny MT-100 zapewnia bezkonkurencyjną relację możliwości do ceny. Posiada te same, znane z wysokiej jakości zasoby wejść/wyjść jak moduł MT-101. Pozbawiony jest jedynie portu komunikacyjnego i przycisków do ręcznego ustawiania progów alarmowych, a liczba linii programu ograniczona jest do 100. Oferowany w cenie modułów serii ekonomicznej MT-3xx moduł MT-100 stanowi idealne rozwiązanie w aplikacjach, gdzie nie są potrzebne wszystkie zaawansowane funkcje modułu MT-101, ale oczekiwany jest ten sam poziom niezawodności i 3-letnia gwarancja. Dzięki kompatybilności złącz moduł MT-100 może być łatwo wymieniony na moduł MT-101, kiedy potrzebny będzie port komunikacyjny lub możliwość tworzenia zaawansowanych programów.

Moduł telemetryczny MT-100 – połączenie w jednym urządzeniu przemysłowego modemu GPRS, sterownika PLC i rejestratora danych.

MT-100 umożliwia realizację nowoczesnych, bezprzewodowych systemów nadzoru, monitoringu, pomiarów, diagnostyki i sterowania z wykorzystaniem technologii transmisji pakietowej GPRS i wiadomości tekstowych SMS. Istotną cechą modułu MT-100 jest możliwość transmisji danych nie tylko przez odpytywanie, ale także zdarzeniowo (np. przy zmianie stanu wejścia/wyjścia binarnego lub istotnej zmianie na wejściu analogowym). Moduł posiada także rejestrator zdarzeń o rozdzielczości 100 ms (funkcjonalność RTU). Moduł jest w pełni konfigurowalny i programowalny przez użytkownika za pomocą przyjaznego i intuicyjnego środowiska oprogramowania MT Manager, zarówno lokalnie przez port szeregowy jak i zdalnie poprzez sieć GPRS.

Dzięki transmisji zdarzeniowej możliwe jest tworzenie dowolnie dużych i dowolnie odległych systemów bezprzewodowych o dużej rozdzielczości czasowej i krótkim czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem bardzo oszczędnej transmisji GPRS.

 • 8 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 24 V DC (I1 – I8), logika dodatnia i ujemna
 • 8 swobodnie konfigurowalnych wyjść/wejść binarnych/ licznikowych 24 V DC (Q1 – Q8)
 • 2 optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA (10-bitowe) z programowaną histerezą i stałą filtracji
 • Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez użytkownika
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)
 • Sposoby komunikacji
  – GPRS – transmisja pakietowa
  – SMS
 • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU
 • Możliwość wykorzystania wejść binarnych jako wejść licznikowych lub analogowych dla przetworników U/f i I/f
 • Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach wejść, zegarach i rejestrach w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie wyjść lub rejestrów wewnętrznych, wysyłanie e-mail i wydzwanianie)
 • Możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na wejściu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub też spełnienia funkcji logicznej
 • Możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu
 • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS
 • Programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wejść analogowych
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek.
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło
 • Montaż na szynie DIN
 • Zasilanie 12/24V DC
 • Rozłączalne listwy zaciskowe
 • Diody LED (status modułu, aktywność komunikacji GSM, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, stan we/wy binarnych)
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne
 • Serwer OPC dla środowiska Windows
 • Bezpośredni zapis do relacyjnych baz danych