Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego system pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych.

Cel projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest opracowanie systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych składającego się z oprogramowania użytkowego oraz urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury i wilgotności na terenach rolnych, na przykład w sadach, uprawach truskawek itp. System ten znajdzie zastosowanie we wczesnym ostrzeganiu przed przymrozkami oraz prognozowaniu warunków korzystnych do oprysku roślin a przede wszystkim w kontrolowaniu irygacji. Wykorzystanie takiego sytemu pozwoli ogrodnikom i sadownikom zwiększyć plony dzięki optymalizacji irygacji a jednocześnie zmniejszyć zużycie wody, co będzie niosło ze sobą korzyści zarówno finansowe (oszczędności), jak i korzyści natury ekologicznej.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu: 2 320 496,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 600 864,35 PLN


 

Tytuł projektu: Opracowanie i wykonanie platformy internetowej GreenWay wraz z odczytem tachografów i kart kierowców oraz modułem powiadomień.

Cel projektu i planowane efekty:

Projekt ma za zadanie opracowanie znacząco ulepszonej usługi w postaci platformy internetowej GreenWay i wymaganych do jej funkcjonowania metod i algorytmów systemu zbierania danych rozproszonych, archiwizowania tych, ich przetwarzania i prezentacji.
Platforma GreenWay będzie produktem przeznaczonym przede wszystkim dla firm z sektora transportu oraz flot samochodów firmowych. Będzie to rozwiązanie działające w chmurze i umożliwiające zarządzającym flotą samochodów monitorowanie licznych parametrów pracy pojazdu oraz wyciąganie wniosków z powyższych danych.

Działanie PO IR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Wartość projektu: 154 980,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100 800,00 PLN