Hosting danych

 

Hosting danych to oferowana przez naszą firmę usługa przechwytywania, gromadzenia i udostępniania danych uzyskiwanych z systemów telemetrycznych naszych klientów.

Na życzenie właściciela systemu telemetrycznego i, oczywiście, po podpisaniu stosownej umowy, możliwe jest przejęcie przez InVentię obowiązku odbioru, przechowywania oraz udostępniania danych z wykorzystaniem naszej struktury telemetrycznej.

Dzięki wykupieniu usługi hostingu klient uzyskuje dostęp do niezbędnych mu danych za pośrednictwem Internetu, bez angażowania środków w strukturę techniczną niezbędną do samodzielnego stworzenia pełnego systemu monitoringu. Jedynym kosztem początkowym jest zakup Modułów Telemetrycznych i kart SIM ze statyczną adresacją IP w APN telemetria.pl. Pozostałe koszty są bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi i zależą od ilości gromadzonych danych oraz czasu ich przechowywania.

Do uzyskania dostępu do danych klient może wykorzystać standardową przeglądarkę internetową Internet Explorer lub też własne, specjalizowane oprogramowanie. Dane mogą być udostępniane w formacie XML.

Usługa hostingu danych może stanowić ekonomicznie uzasadnioną alternatywę do tworzenia własnego systemu archiwizacji i udostępniania danych przy zapewnieniu ich całkowitego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem. Firmy lub osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty prosimy o kontakt.

 

Dowiedz się więcej?

Czytaj także TELEMETRON - poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS.