Zapytania ofertowe w ramach POIR 2.3.2

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na wskazane poniżej postępowania konkursowe.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 8 listopada 2018 r. nr INV/232/XWA/2018

Nazwa projektu:

Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu założeń, funkcjonalności, algorytmów i wykonania modułu platformy internetowej xway.online w zakresie monitorowania łańcucha dostaw żywności, leków i innych produktów wymagających szczególnych warunków ich przewozu

Plik zapytania można pobrać tutaj

Plik formularza oferty można pobrać tutaj

 

Informacja o wybranym wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr INV/232/XWA/2018 z dnia 8.11.2018 wpłynęła jedna oferta, która została wybrana do realizacji.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent:
Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
Adres: Św. Andrzeja Boboli 8, 02-515 Warszawa

Oferta na kwotę 189 150,00 PLN netto wpłynęła 15.11.2018

 


Zapytanie ofertowe z dnia 8 listopada 2018 r. nr INV/232/CZU/2018

Nazwa projektu:

Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu założeń, algorytmów oraz wykonaniu prototypu czujnika mierzącego wilgotność, przewodność oraz temperaturę podłoży ogrodniczych

Plik zapytania można pobrać tutaj

Plik formularza oferty można pobrać tutaj

 

Informacja o wybranym wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr INV/232/CZU/2018 z dnia 8.11.2018 wpłynęła jedna oferta, która została wybrana do realizacji.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki;
Adres: Wyb. Wyspiańskiego 27, 53-331 Wrocław


Oferta na kwotę 110 329,00 PLN wpłynęła w dniu 15.11.2018